Prečo je dôležitá vernosť?

Často sa vernosť spája len v súvislosti s láskou a s vernosťou vo dvojici. Dôležitú úlohu však zohráva vo viacerých oblastiach nášho života.
Často sa vernosť spája len v súvislosti s láskou a s vernosťou vo dvojici. Dôležitú úlohu však zohráva vo viacerých oblastiach nášho života. / Foto: Pexels

 

Ak budeš verný sám sebe, nemôžeš byť neverný žiadnemu človeku.
- William Shakespeare

Často sa vernosť spája len v súvislosti s láskou a s vernosťou vo dvojici. Etikoterapeut a kouč Vladimír Červenák však hovorí, že: „Vernosť je cnosť, ktorá má vysokú hodnotu a vážnosť. My ľudia  si ju ceníme a vyžadujeme ju. Vernosť sa neprejavuje len vo vzťahu, ale aj v rodine,  v zamestnaní. Poznáme vernosť ku krajine, vernosť k priateľovi, vernosť k samému sebe, vernosť k ideám, k hodnotám, k Bohu.“ Je to aj vernosť k cieľom a zámerom, ktoré sme si dali, teda dohodám, ktoré sme uzavreli, či už s niekým iným, alebo sami so sebou.

 

 

Byť verným sa oplatí. Vernosť prináša do života človeka veľa výhod.

 

1. Vernosť posilňuje integritu človeka

Vernosť danému slovu je prejavom integrity. Integrita umožňuje dôveru a dôvera udržanie spojenia. Ceníme si, ak niekto stojí za svojím tvrdením, je verným svojmu slovu, hovorí tak, ako myslí, koná tak, ako hovorí. Je to schopnosť dodržať sľuby a myšlienky, ktoré dal človek sebe i svetu. Len vďaka takémuto prístupu môžeme zažívať spokojnosť a úplnosť. Takýto človek sa pre iných  stáva  dôveryhodným a obľúbeným. Vie budovať pozitívne vzťahy s ľuďmi. Integrita súvisí s čestnosťou a poctivosťou, vernosťou ku svojim zásadám a presvedčeniam. Je to aj schopnosť dodržiavať sľuby. Naša osobná integrita je výsledkom toho, ako si vážime samých seba. Je to schopnosť dávať sľuby samým sebe a plniť ich, je to schopnosť vytvoriť jednotu slov a činov. Integritu môžeme získavať len vďaka vernosti, a preto je vernosť taká dôležitá.

 

2. Vernosť je zdrojom radosti

Je rozdiel žiť život plný klamstiev, podvodov, výmyslov a život čistý, verný a priehľadný. Ak sme verní,  výsledkom je nárast energie,  zvýšenie príjemného pocitu  naplnenia, spokojnosť. Tiež to môžeme  nazvať radosťou či blaženosťou. Všetci hľadáme  stav blaženosti, je to stav vnútornej, tichej radosti bez vonkajšej príčiny. Po ňom túžime, všetko naše úsilie a snaženie smerujeme vedome aj nevedome k dosiahnutiu tohto stavu, k jeho zažitiu a udržaniu si schopnosti v ňom zotrvať.

 

3. Vernosťou predchádzame pocitu viny

V tomto bode je potrebné  uvedomiť si, že bez vernosti dohodnutým pravidlám si život komplikujeme stratou dôveryhodnosti, čoho dôsledkom sú narušené vzťahy a pocit viny. Aj agresivita a hnev sú prejavom zrady, prejavom potreby vynucovať si spojenie násilím, je teda stratou vernosti láske - spojeniu. Hnev je potom trestom  za neveru. Paradox je, že hoci túžime po spojení - láske, jej vynucovaním ju strácame. To nás vyčerpáva, unavuje a vedie k odcudzeniu. Súperenie, porovnávanie a hodnotenie  býva príčinou toho, že často komunikácia končí nedorozumením, nepochopením. Dôsledkom potom je odcudzenie,  pocit nepochopenia, samoty, smútok, zahanbenie, pocit viny a strach. Dominuje aj strach z odmietnutia

 

4. Vďaka vernosti vládne medzi ľuďmi väčšie porozumenie

Ak nepociťujeme porozumenie, voláme po ňom tak, ako najlepšie dokážeme. Často  vidíme zúfalé volanie po pozornosti sťažovaním sa,  ponosami,   vyvolávaním  ľútosti, trápením sa. Ale aj závisťou či žiarlivosťou. Toto všetko sú symptómy nedostatku pozornosti. Je to volanie o pomoc, podporu, keď sa človek ocitne uzavretý sám v sebe,  keď je oslabený,  vyčerpaný alebo je v stave pýchy. Vernosť dáva harmóniu rodinným vzťahom a bezpečie deťom, ktoré vedia, že majú právo na svojho vlastného otca a svoju vlastnú mamu. V priateľstve sa vernosť stáva pokladom nevyčísliteľnej hodnoty, čo spôsobuje, že priatelia vždy môžu počítať so vzájomnou podporou

 

5. Vernosť posilňuje sebadôveru i sebavedomie

Posilňovaním vernosti rastie sebadôvera i sebavedomie.  Posilňuje sa presvedčenie o správnosti cesty, ktorou ideme. Nevera ako klamstvo alebo sebaklam  blokuje  energiu a podporuje zlú náladu.

Zo začiatku nevera dáva človeku radosť, energiu, nadšenie. A je to jedno, o akú neveru ide. Keď však človek precitne alebo sa hlbšie nad sebou zamyslí, často upadá do smútku, stráca schopnosť tvoriť, realizovať svoje túžby a potreby. Frustrácia potom človeku prináša pocit prázdnoty, pocit nezmyselnosti, pocit  osamotenia. Túto prázdnotu sa snažíme zaplniť niečím z vonka, čím si vytvárame závislosti.  Vzťahová závislosť  a  promiskuita je potom často zamieňaná za lásku, môže sa objaviť  závislosť na jedle, na zábave, nákupoch, práci, alkohole, drogách.  Čím je väčšia sebanenávisť, tým k ťažšej forme  závislosti sa človek dopracuje.

Vernosť predstavuje   prebratie plnej  bezpodmienečnej zodpovednosti za vlastný život. Vedie k schopnosti žiť autentický, zmysluplný, jedinečný život.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:

advaita.skCtibor Bezděk: Etikoterapie
Čítajte viac o téme: Vernosť
Zdieľať na facebooku