Žiarlivosť na mladšieho súrodenca rodičia môžu ovplyvniť

Žiarlivosť na mladšieho súrodenca rodičia môžu ovplyvniť
Žiarlivosť na mladšieho súrodenca rodičia môžu ovplyvniť / Foto: Bigstock

Žiarlivosť je prirodzená emócia, ktorú pozná každý človek. Vyskytuje sa aj medzi súrodencami, a tak rodičia v snahe, aby jej zabránili, často premýšľajú nad tým, aký zvoliť vekový rozdiel medzi súrodencami, aby žiarlivosti zabránili. Lenže ani vekový rozdiel nie je zárukou toho, že k žiarlivosti nedôjde. Výskumy, ale aj skúsenosti rodičov naznačujú, že najväčší vplyv na žiarlivosť má správanie rodičov, potom povaha detí a ich pohlavie a až na štvrtom mieste je to vek staršieho súrodenca pri narodení mladšieho. Skúsenosti zo psychologických poradní tiež hovoria, že k najväčšej žiarlivosti dochádza pri dvoch deťoch. Keď je detí viac, žiarlivosť sa skôr rozplynie a vzťahy nebývajú až také napäté. Pretože práve správanie rodičov je najdôležitejším faktorom pri vzniku žiarlivosti, poďme sa pozrieť na faktory, ktoré ju pomáhajú v rodinách znižovať.

 

1. Dieťa na príchod súrodenca pripravte

Dieťa by sa malo čo najskôr dozvedieť  od rodičov, že sa mu narodí súrodenec. Situáciu nie je potrebné prikrášľovať, aby dieťa nenadobudlo dojem, že sa mu narodí rovnocenný kamarát. Situáciu je potrebné opisovať reálne tak, čo so sebou príchod dieťatka na svet prináša so všetkými radosťami i starosťami.

 

2. Už pred príchodom dieťatka na svet vytvorte doma pokojnú atmosféru

Pred príchodom nového člena rodiny nie je vhodné experimentovať, a tak je dobré odložiť sťahovanie, zmenu bydliska, zmenu škôlky či školy alebo presun staršieho súrodenca do vlastnej izby. Práve toto môže staršie dieťa vnímať veľmi citlivo a môže to u neho spôsobiť pocity smútku.

 

3. Staršiemu súrodencovi venujte čas a pozornosť

Ešte pred narodením bábätka venujte staršiemu súrodencovi ešte väčšiu pozornosť. Veľa sa s ním rozprávajte, čítajte si, chodievajte spoločne na prechádzky. V tomto úsilí pokračujte aj po narodení súrodenca. Ak to nestíha samotná matka, poproste členov rodiny, aby sa staršiemu súrodencovi maximálne venovali.

 

4. Staršiemu súrodencovi dovoľte, aby mohol byť veľkým aj malým

Staršiemu súrodencovi robí dobre, keď ho rodina považuje za veľkého a že môže robiť to, čo ten mladší nemôže. Oceňujte jeho schopnosti a zručnosti. Dovoľte mu, aby dieťatko opatrovalo, aby ho chvíľu postrážilo, dalo mu cumlík a podobne. Nadobudne dojem, že je pre rodičov dôležité. Za pomoc pri starostlivosti o bábätko má vždy počuť poďakovanie a pochvalu. Dovoľte mu vymyslieť nejakú spoločnú aktivitu pre vás všetkých. Napríklad, nech rozhodne, kam pôjdete na prechádzku, akú hračku dáte bábätku do kočíka a podobne. Nezabúdajte však aj na to, že starší súrodenec má právo byť aj malým primerane svojmu veku. To, že je v rodine bábätko, neznamená, že by ste nemali staršie dieťa voziť, nosiť, kŕmiť, ak si to jeho vek ešte vyžaduje. Nezabúdajte na to, že narodenie súrodenca je pre staršie dieťa určitou záťažou, a tak potrebuje ešte väčšiu pozornosť.

 

5. Nenúťte staršie dieťa milovať mladšieho súrodenca

Láska sa nedá vynútiť, tá sa medzi súrodencami vyvinie spontánne. Ak dieťa naozaj žiarli, dovoľte mu žiarlivosť prejavovať, aby svoje pocity nedusilo v sebe. Je dôležité, aby sa vám staršie dieťa mohlo zveriť so svojimi pocitmi, aby sa cítilo pochopené a aj so svojou žiarlivosťou prijaté. Snažte sa svoje dieťa pochopiť, ale nedovoľte mu, aby svojho súrodenca bilo alebo mu iným spôsobom ubližovalo. V takomto prípade pomáha veta: “Nemusíš ho mať rád, ale nemôžeš mu ubližovať.”

 

6. Podporujte medzi súrodencami spoluprácu a nie súťaživosť

Súťaže, v ktorých sa deti porovnávajú v tom, kto je prvý, komu niečo ide lepšie alebo porovnávanie jedného dieťaťa s druhým je nevhodné. Radšej deťom doprajte spoločnú zábavu, dobrodružstvo a oceňujte spoluprácu.

 

7. Vyhýbajte sa rovnakému prístupu k deťom

Každé dieťa je iné, každé potrebuje niečo iné. Rovnaký prístup nemá zmysel. Rozdielne potreby detí sa dajú dobre skĺbiť. Bábätko potrebuje najviac telesného kontaktu, batoľa zase pozornosť. A tak bábätko môžete nosiť v šatke a program dňa prispôsobovať starším deťom. Pri dojčení môžete napríklad čítať rozprávku, a tak sa vlastne venujete obidvom deťom.

 


Zdroj: Adele Faber, Elaine Mazlish: Súrodenci bez rivality, Lynne Murray: Psychologie malých dětí

 

Čítajte viac o téme: Súrodenci, Vzťahy medzi deťmi
Zdieľať na facebooku