Vzťahy medzi deťmi

Žiarlivosť na mladšieho súrodenca rodičia môžu ovplyvniť

Žiarlivosť je prirodzená emócia, ktorú pozná každý človek. Vyskytuje sa aj medzi súrodencami, a tak rodičia v snahe, aby jej zabránili, často premýšľajú nad tým, aký vekový rozdiel medzi deťmi je najlepší, alebo ako k deťom pristupovať.

Ako pomôcť svojim deťom, aby spolu dobre vychádzali

Súrodenci. Budú sa ľúbiť, chrániť sa a pomáhať si. Realita však neraz vyzerá inak.

Žiarlivosť u detí neignorujte

Každé dieťa v určitom období žiarli. Je to prirodzené štádium jeho vývoja. Ako sa k nemu vtedy správať?