6 postojov, vďaka ktorým pomáhame sebe aj iným

6 postojov, vďaka  ktorým pomáhame sebe aj iným
6 postojov, vďaka ktorým pomáhame sebe aj iným / Foto: Bigstock

Ľudskosť spočíva hlavne v tom, že dokážeme pomáhať iným akýmkoľvek spôsobom. A niekedy k tomu netreba ani veľa peňazí, ani špeciálne spoločenské postavenie alebo vykonávať špeciálnu profesiu zameranú na pomoc iným. Niekedy stačí nájsť si čas a vypočuť si bez náhlenia názory iného človeka. A možno zistíme, že práve človek, ktorý k nám našiel dôveru a niečo nám zo svojho života vyrozprával, potrebuje našu pomoc v podobe povzbudenia. Podľa toho, v akej sa nachádza situácii, môžeme mu pomôcť nasledujúcimi spôsobmi.

 

1.Pochvala

Jedným sa darí viac, iným menej. Každý však občas potrebuje počuť slová pochvaly. Najviac pochvaly sa ujde tým, ktorí robia veľké veci. Ale aj tí, ktorí robia malé veci si zaslúžia slová uznania a pochvaly, pretože i malé veci sú potrebné pre tento svet. Niekedy nechválime iných preto, lebo sa nám nechce, považujeme to za nepodstatné alebo si myslíme, že to, čo robia, je ich povinnosť a pochvalu si vlastne ani nezaslúžia. Popri tom pochvala, pár slov uznania, sú hlavnou motiváciou, ktorá často stojí na začiatku všetkých veľkých úspechov. Často práve my vidíme v inej osobe dobro skôr, než ho ona vidí v sebe. Vďaka pochvale môžeme v iných zapaľovať iskry, ktoré ich poženú k naplneniu vlastného potenciálu.

 

2. Trpezlivosť

Prejavenie trpezlivosti voči človeku je spôsob, ako dať druhému najavo, že nám na ňom záleží. Trpezlivosť vyjadruje skutočnú dôveru a skutočnú vieru v človeka. Na trpezlivosti je krásne, že menej vypovedá o druhom a viac o našej veľkorysosti, pretože hovorí, ako veľmi sú ľudia pre nás dôležití.

 

3. Podpora

Každá činnosť človeka nesie v sebe potenciál, že môže vyrásť do veľkej veci. A každý človek v sebe tiež nesie potenciál, že môže napredovať osobnostne i profesionálne. Vlastne celý svet je založený na raste. Stromy, kvety i ľudia, všetci neustále rastieme. Ale pre každý rast je potrebná určitá doba. Keď sa úprimne zameriame na človeka a vycítime, o čom sníva ten druhý, môžeme mu začať veriť a vďaka našej podpore sa môže ku svojmu snu posúvať rýchlejšie.

 

4. Nezávislosť

Boli sme stvorení tak, aby každý z nás bol iný. Šťastní sme vtedy, keď kráčame po svojej vlastnej ceste. Keď si človek zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť, prestáva sa vyhovárať na druhých. Keď dostávame slobodu a nezávislosť a zároveň robíme to, čo nás baví, robíme to najlepšie, ako vieme. Vďaka slobode sa slovo musím mení na chcem. Doprajme túto nezávislosť a slobodu aj ľuďom, ktorí žijú okolo nás. Dovoľme im robiť to, čo im je blízke. Len tak najlepšie uplatnia svoje schopnosti, nadanie a skúsenosti. Len tak v živote dosiahnu tie najlepšie výsledky.

 

5. Rešpekt

Niektorí ľudia v dave vynikajú, iní zase nie. Niektorí robia chýb viac, iní menej. Každý si musí prejsť po svojej ceste. Niekomu to ide ľahšie, inému ťažšie. Každý sa nachádza v určitom bode. Všetci, bez rozdielu, kde sa momentálne nachádzajú, si zaslúžia, aby sa s nim zaobchádzalo s rešpektom. Sarkazmus, gúľanie očami alebo nevhodné komentáre nikomu nepomáhajú.Každý z nás má  v sebe dosť sily na to, aby sme pomohli druhým udržať si pocit dôstojnosti aj v tých najhorších okamžikoch , ktorými prechádzajú.

 

6. Naplnenie

Naplnenie často cítime vtedy, keď sa stávame súčasťou niečoho, čo nás presahuje, čo je väčšie ako my.Naplnení sme v prírode, pri mori, vo veľkej komunite spriaznených duší. Všetkým nám robí dobre pocit spolupatričnosti a radi sme tiež osožní pre iných. Málokto zostáva dlhšiu dobu rád sám. Naším zmyslom je pochopiť, prečo sme každý iný, prečo potrebujeme tvoriť niečo nové, krajšie a lepšie. A naším cieľom by malo byť pochopiť aj to, že len dávaním a obetovaním sa pre iných  sa nás život stáva šťastnejším.

Zdieľať na facebooku