Poznáte multipotenciálnych ľudí?

Multipotenciálni jedinci sa dajú definovať ako osoby, ktoré majú veľký okruh záujmov z rôznych odborov a v živote prejavujú kreativitu vo viacerých oblastiach a vo viacerých oblastiach môžu dosiahnuť aj profesionálne úspechy.
Multipotenciálni jedinci sa dajú definovať ako osoby, ktoré majú veľký okruh záujmov z rôznych odborov a v živote prejavujú kreativitu vo viacerých oblastiach a vo viacerých oblastiach môžu dosiahnuť aj profesionálne úspechy. / Foto: Pexels

Multipotenciálni jedinci sa dajú definovať ako osoby, ktoré majú veľký okruh záujmov z rôznych odborov a v živote prejavujú kreativitu vo viacerých oblastiach a vo viacerých oblastiach môžu dosiahnuť aj profesionálne úspechy. Tieto osoby sú pomenúvané aj inými názvami. Často sa využíva historický pojem renesančný človek a v angličtine sú to aj názvy polymath, multipod, multipassionate, slasher, scanner.

 

Ako to bolo v období renesancie? V tejto dobe boli obdivovaní ľudia s mnohými záujmami.Túto myšlienku rozvinul aj Talian Leon Battista Alberti v 15. storočí, ktorý tvrdil, že človek môže robiť čokoľvek, ale len vtedy, ak to chce. Túto myšlienku podporilo aj hnutie humanizmu, ktoré je založené na neobmedzených kapacitách pre rast a rozvoj. Smeruje nás k tomu, aby sme sa ponorili do celoživotného vzdelávania a pracovali na sebe bez predsudkov.

Margaret Lobenstine už v roku 2006 priblížila nastupujúci trend rozšíreného záujmu o viaceré vedné disciplíny. Vo svojej knihe Life Design for People with Too Many Passions to Pick Just One nazýva týchto ľudí renesančné duše.

 

Títo jedinci sa vyznačujú týmito znakmi:

  • sú veľmi zvedaví,
  • sú to osobnosti so širokým okruhom záujmov,
  • sústavne túžia objavovať nové veci.

 

Cieľom špecialistu je stať sa odborníkom, expertom. Potrebuje ísť do hĺbky. Čím viac sa konkrétnej problematike venuje, tým lepšie sa v tom vyzná. Cieľom multipotenciálnych ľudí nie je dostať sa k nejakej konkrétnej vytúženej méte v jednej oblasti. Ich cieľom je získavať skúsenosti a znalosti na svojej ceste životom. Chcú prijímať nové informácie a chcú byť neustále svetu otvorení. Ich najsilnejšou stránkou je kreativita. Nadpriemerné výsledky dosahujú hlavne preto, že majú rôznorodé záujmy v rôznych odboroch. To im poskytuje záchytné body, ktoré spájajú dohromady.

 

 

Multipotenciálni jedinci nemusia mať strach, že ak sa nestanú v nejakej oblasti špecialistami a expertami, nebudú schopní si nájsť prácu alebo nebudú mať dosť peňazí na svoj životný štýl.

 

Uznávajú tieto štyri zásady:

  • nemožné neexistuje,
  • čokoľvek je možné,
  • neexistuje len jedna cesta,
  • ničomu neverím a radšej si všetko preverím.

 

Keď sa opýtate multipotencionálneho človeka, aké má plány do budúcnosti, môžete sa dočkať napríklad takejto odpovede: „Mám veľa plánov. Práve dokončujem svoju webovú stránku, na ktorej publikujem ukážky zo svojej knihy, ktorú chcem vydať budúci rok. Chcem precestovať celú Afriku a potom ešte dokončím scenár k dokumentárnemu filmu. Mám v pláne si vymyslieť aj vlastnú hudbu k filmu.“

Tým, ktorí sa orientujú len na jeden odbor, sa takáto výpoveď bude javiť ako dosť nereálna, ale multipotencionálny človek to myslí naozaj vážne a on to aj uskutoční, ak tomu naozaj aj verí. Hovoria tiež často o tom, že ich pracovná pozícia neexistuje. Musia si ju sami vytvoriť.

 

Život multipotenciálnych ľudí  je popretkávaný množstvom záujmov, ľudí a udalostí, ktoré do života prídu a potom aj odídu. Majú schopnosť všetko ľahko prijímať a púšťať preč. Nezabúdajú ostávať vždy otvorení novým príležitostiam.

Možno sa trápite pre to, že si neviete nájsť jedno stabilné pracovné miesto alebo ste vyštudovali jednu vysokú školu, potom druhú a aj tak robíte niečo, čo ste vôbec nevyštudovali. Okolie na vás, samozrejme, vyvíja  tlak, aby ste sa už rozhodli a niekde usadili a vy pociťujete  výčitky svedomia.

 

Vo chvíli, keď si uvedomíte, že patríte medzi multipotenciálnych ľudí, možno sa vám uľaví. Zistíte, že ste sami sebou, robíte to, k čomu vás to práve v tomto období ťahá, a to je správne.

 


Odporúčaná literatúra: The Renaissance Soul: Life Design for People with Too Many Passions to Pick Just One
Zdieľať na facebooku