Nebojte sa riešiť problémy. Pomôže to vášmu vnútornému rastu

  Foto: Pexels

Nič v živote samo o sebe nie je len dobré alebo zlé. Je to také, za aké to považujete. Ako sa na to pozeráte, ako to vnímate. Všetko, čo sa deje, môžete vnímať pozitívne alebo negatívne. Záleží na vašom rozhodnutí. Strata niečoho, čo považujete za dôležité, sa môže ukázať ako impulz k naštartovaniu niečoho ešte dôležitejšieho. Aj na zlú udalosť sa dá pozerať tak, ako by bola užitočná. Ani jeden problém nie je taký veľký, aby sa nedal vyriešiť. Vy sami problému určujete jeho veľkosť. Niektorí ľudia sa dokážu pozerať na problém ako na prekážku, ktorú keď zdolajú, pomôže im to v osobnom raste a v procese formovania vlastného sebavedomia. Sebavedomie sa nedá kúpiť, to si musíme vytvárať všetci sami. A na formovanie zdravého sebavedomia je ideálne vnútorné presvedčenie, že sme schopní na sebe pracovať tak dlho, kým neprekonáme svoje dočasné nedostatky. Ak do práce na sebe vložíte energiu, túžbu a vieru, prekonávate tak problémy radšej ako v opačnom prípade. Práca na sebe by mala byť nekonečným procesom a práve preto vždy je lepšie stavať sa k problémom pozitívne ako negatívne. Ako to urobiť?

 

1. Hľadajte iné spôsoby

Prehru alebo zlyhanie by sa už deti mali učiť vnímať ako niečo, čo im dáva šancu k náprave či k novým cestám, po ktorých sa dá prísť k cieľu. No mnohí rodičia a učitelia vnímajú chybu ako totálny neúspech či prehru a hlavne dôvod na to, aby sa dieťa hanbilo, ľutovalo a pykalo. Deti učíme báť sa vlastných chýb. Po chybe často prichádza zlá známka, trest rodičov, pocit nedostatočnosti, rôzne zákazy a príkazy. No život je často iný. Ten vám ukazuje, že keď sa vám niečo nepodarí, musíte hľadať iné možnosti. Dôležité je poznanie, že tadiaľ cesta nevedie a môžete sa vybrať inou. Málokedy sa dá v živote kráčať rovno. Občas sa musíte niečomu vyhnúť,  niečo prekročiť alebo sa vrátiť a otočiť.

 

2. Nenechajte sa zlomiť, viete, že rastiete

Možno sa vám niektorí ľudia budú snažiť nahovoriť, že prehry znižujú kvalitu charakteru a jeho odolnosť. Ale ono je to naopak. Prehry budujú charakter a odolnosť človeka. Pestujú silu prijímať i nepríjemné skutočnosti. Učia vás tiež chápať, že vždy neovplyvníte to, čo sa vám deje. Pomáhajú vám uvedomiť si, že jediné čo môžete ovplyvniť, je váš postoj, ktorý k danej skutočnosti zaujmete. Dôležité je vedieť si uvedomiť, že aj keď všetko nie je v poriadku, je to v poriadku. Učíte sa. Stále. Celý život. Iba v ťažkostiach máte príležitosť na to, aby ste dokázali aktivovať sily, ktoré ináč nepotrebujete. Vďaka vzniknutej situácii viete aktivizovať sily, ktoré by ste za iných podmienok ani neodhalili a následne nepoužili.

 

3. Poďakujte aj za nepríjemné skúsenosti

Už je dávno dokázané, že slovo ďakujem je zázračné slovo. Vďaka nemu sa smutné mení na veselšie, zlé na lepšie, zmätok na poriadok. Prečo by ste  teda nemohli ďakovať aj za zlé dni? Život si vďaku veľmi váži. Za každé poďakovanie vás hneď odmení lepšími pocitmi. Byť vďačnými je prejavom vašej múdrosti a zrelosti. Ďakujte teda aj za nepríjemné skúsenosti. Práve tie vás privádzajú ešte k hlbšiemu poznaniu a odhaľovaniu pravdy. Vďaka nim sa často môžete stávať lepšími ľuďmi. Dôležité však je, si to uvedomiť a nezastať.

 


Zdroj: Anthony Robbins: Prebuďte svoju vnútornú silu
Zdieľať na facebooku