Čo je to vedomý vzťah?

Vedomý vzťah je ten, kde si obidvaja hlboko uvedomujú potrebu individuálneho rastu.  A tak, keď  sa dvaja ľudia stretnú so zámerom rastu, vzťah sa usiluje o niečo oveľa väčšie ako uspokojenie individuálnych potrieb.
Vedomý vzťah je ten, kde si obidvaja hlboko uvedomujú potrebu individuálneho rastu. A tak, keď sa dvaja ľudia stretnú so zámerom rastu, vzťah sa usiluje o niečo oveľa väčšie ako uspokojenie individuálnych potrieb. / Foto: Bigstock

V poslednom období sa manželstvo a vzťahy výrazne zmenili. Naše očakávania sú oveľa hlbšie a premyslenejšie. Psychológovia dokonca prišli s termínom vedomý vzťah. Jeho základom je veľmi presne vedieť, čo od vzťahu chceme, ale aj čo chceme ponúknuť. 

 

Všetci chceme byť milovaní, chceme s partnerom zdieľať životné dobrodružstvo a vo vzťahu rásť do najlepšej verzie seba samého. Pri vedomom vzťahu  je potrebné z týchto predstáv urobiť svoju prioritu. Jedným zo znakov vedomého vzťahu je osobná zodpovednosť. Človek sa musí na prvom mieste zamyslieť hlavne nad sebou. Je potrebné si uvedomiť nedostatky, ktoré by mohli spôsobovať vo vzťahu problémy. Čo by sa dalo vyriešiť, vylepšiť, ovládnuť alebo aspoň aspoň sa o tom pokúsiť? Máte problémy s komunikáciou, hnevom alebo tvrdohlavosťou? Vedomý vzťah vás vyzýva k tomu, aby ste si ich priznali a skúsili s tým niečo urobiť. A tiež je potrebné zmapovať a vyliečiť traumy či emocionálne záťaže zo vzťahov minulých. Musíte tiež zistiť, čo naozaj chcete, nie čo si myslíte, že by ste mali chcieť. Vaše potreby, vaše šťastie a váš život musia byť vašou prioritou. Ak ich na prvé miesto nepostavíte vy, nikto iný to neurobí.

 

Vedomý vzťah je ten, v ktorom môžete duchovne rásť

Dojem, že ste jedno telo a jedna duša, je len dielo hormónov a čoskoro opadne. V skutočnosti ste veľmi odlišní a máte každý svoje problémy. Akonáhle ale prijmete, že vzťah nemôže byť ideálny od začiatku, ale môžete v ňom k ideálu smerovať, máte šancu spoločne rásť. Vedomý vzťah nepovažuje za problém, že v ňom vyplávajú na povrch vaše rozdielnosti a odlišné potreby. Ideálne je vzťah neustále vylepšovať. Neexistuje lepšie prostredie, v ktorom si uzdraviť staré rany a vyjasniť priority ako práve vedomý vzťah. Bude to ťažké, ale budete na to dvaja. Väčšina ľudí vstupuje do vzťahov, aby uspokojila svoje osobné potreby. Môže to fungovať niekoľko rokov, ale nakoniec vzťah zlyhá a v dôsledku toho sú nespokojní. Vedomý vzťah je teda ten, kde si obidvaja hlboko uvedomujú potrebu individuálneho rastu.  A tak, keď  sa dvaja ľudia stretnú so zámerom rastu , vzťah sa usiluje o niečo oveľa väčšie ako uspokojenie individuálnych potrieb. Partnerstvo sa stáva cestou evolúcie a títo dvaja jednotlivci majú príležitosť neustále rozširovať svoje schopnosti a posilňovať tie hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité. Výsledkom je hlboká spokojnosť a dlhodobé naplnenie.

 

Nebezpečné je hlavne odcudzenie

Hlavnou príčinou rozpadu vzťahov nie sú konflikty alebo nevera, ale vymiznutie priateľstva a vzájomnej blízkosti. Počas rokov sa vo vzťahu všetko mení. Najhoršie však je, keď dôjde odcudzeniu a k nezáujmu. Keď začne miznúť pocit blízkosti, je to naozaj zlé. Termín „prítomnosť vo vzťahu“ neznamená, že je váš partner/ka s vami doma, ale že sa aktívne stará a zaujíma o vzťah a o vašu osobu. Každý potrebuje cítiť, že dáva spoločne strávenému času prednosť pred inými vecami a tiež to, že keď ste spolu, venuje sa naozaj len vám. To je v dnešnej dobe mobilných telefónov naozaj výzva. Musíte vedieť odložiť prístroj na niekoľko hodín, počúvať a reagovať na slová toho druhého. Keď jeden z partnerov necíti záujem o druhú osobu, postupne začína chladnúť a zo vzťahu skôr či neskôr odchádza. Niekto odchádza skutočne, iní si hľadajú úniky, napríklad aj na rôznych sociálnych sieťach. Najhoršie je, keď jeden sa snaží dať všetko a ten druhý si ide iba svojou cestou. Takýto vzťah je odsúdený na zánik. Schopnosť deliť sa o vlastné pocity vzniká a rastie vďaka úprimnému záujmu, ktorý umožňuje hovoriť o bežných a každodenných veciach, či už radostných alebo nepríjemných, keď vieme, že partner počúva s ozajstným záujmom. Táto výmena informácií vedie k prehlbovaniu účasti na zážitkoch nášho partnera a k pocitu, že pri nás stojí niekto, kto nás počúva, chápe a je našou spriaznenou dušou. Takýto bytostný súlad dvojice sa dá dosiahnuť vtedy, keď človeka sprevádza pocit istoty, že ho prijmú bez výhrad, teda keď sa nemusíme obávať partnerovej kritiky, ponižovania alebo nepochopenia.

 

Vedomý vzťah rešpektuje názory, voľby a hodnoty partnera/ky

Bežné vzťahy často zdôrazňujú u partnerov splynutie, zjednotenie, spojenie do jedného celku. Vedomý vzťah ale tvrdí, že nezávislosť vôbec nie je na prekážku. Sloboda nebráni blízkosti. Autonómia partnerov rešpektuje vaše právo na individuálne názory, voľby a hodnoty. Keď ich navzájom rešpektujete, je vzťah oveľa bohatší a tým aj stabilnejší. Vedomý vzťah je taký, kde sa spoja dve ľudské bytosti, aby si navzájom pomáhali rásť. Ani jeden nie je závislý na druhom ako stály zdroj šťastia, ale je plne schopný byť šťastný sám. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si na tejto ceste môžete položiť, je: „Hľadám vo vzťahu niečo pozitívne alebo len utekám pred niečím negatívnym?“ Jedným  z ďalších znakov vedomého vzťahu je aj to, že ste spolu nie preto, že sa bojíte byť sami, ale preto, že vás partnerstvo privádza do väčšej celistvosti. Keď obaja partneri prichádzajú do vzťahu z miesta celistvosti, môžu dávať lásku skôr z postoja plnosti ako prázdnoty. A toto je tiež jeden zo znakov vedomého partnerstva.

 

Partneri vo vedomom vzťahu sa zameriavajú na dávanie, milovanie a podporu

Najlepšie vzťahy sú tie, kde sa obaja partneri zameriavajú na to, čo môžu dať a nie na to, čo môžu dostať. Jedna rada pre páry je aj tá, že obaja partneri by mali mať pocit, že dávajú minimálne 60 percent, pretože si často neuvedomujú, čo všetko partner pre vzťah robí.

 

Ale v našich vzťahoch sú aj chvíle, kedy musíme byť ochotní dať 100 percent. Napríklad, ak je partner chorý a nedokáže sa dočasne postarať o seba alebo o rodinu, musíme zakročiť. Vidieť lásku ako darovanie sa vzťahuje aj na privádzanie detí na svet a je možno jednou z najbežnejších foriem, pretože si vyžaduje úplné sebaobetovanie v prospech toho druhého. „Skutky služby“ sú tiež jedným z piatich jazykov lásky. Robia zázraky v každom vzťahu, kde obaja partneri vidia svoju individuálnu lásku ako službu väčšej univerzálnej láske.

 

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy
Zdieľať na facebooku