13 kľúčových zručností potrebných pre súkromný i profesijný život

Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce, ale aj šťastného a spokojného prežívania súkromného života súvisí so  získavaním nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého života, teda aj v  v dospelosti.
Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce, ale aj šťastného a spokojného prežívania súkromného života súvisí so získavaním nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého života, teda aj v v dospelosti. / Foto: Bigstock

V súčasnosti nestačí mať len akademické vedomosti. Aby človek prežil šťastný a plnohodnotný život, mal by mať osvojených aj niekoľko zručností, ktoré mu pomôžu prežívať rôzne situácie, s ktorými sa môže denne stretnúť.

 

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce, ale aj šťastného a spokojného prežívania súkromného života súvisí so  získavaním nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého života, teda aj v  v dospelosti. Každá doba má svoje špecifiká. Ktoré zručnosti a schopnosti sú potrebné v dnešnom svete?

 

1. Budovanie siete kontaktov (networking)

Networking vychádza zo základného ľudského princípu, a to z komunikácie. Všetci networkujeme, teda rozprávame sa, zdieľame svoje skúsenosti, hovoríme o tom, čomu sa venujeme, vytvárame si vzťahy, a to prostredníctvom komunikácie. Napríklad  úprimný osobný rozhovor vám často prinesie oveľa viac, ako poslaný e-mail. Networking je predovšetkým o hľadaní svojej skupiny ľudí, ktorá formuje nové výzvy a inšpiruje vás.

 

2. Finančná gramotnosť

Školy ešte stále študentom neposkytujú dostatok informácií o spravovaní osobných  financií. Často vypúšťajú absolventov do sveta nepripravených na realitu bežného života. Takže je dobré mladých ľudí viesť k finančnej gramotnosti čo najskôr. Niekde sa tejto problematike venujú v rodinách, inokedy si mladí ľudia ešte pred nástupom do práce dokážu sami naštudovať potrebné informácie o vedení účtov, o investíciách a spôsoboch sporenia a podobne. V súčasnosti na internete existuje množstvo blogov, ktoré sa tejto problematike venujú.

 

3. Budovanie kariéry

Väčšina univerzít bola založená v čase, keď absolventi usilovali o jednu stabilnú pozíciu na celý život. Dnes len málo absolventov zostáva v rovnakom zamestnaní dlhšiu dobu. Trend pracovnej sily sa zmenil a univerzity, ktoré sa tento trend snažia dohnať, sú stále trochu pozadu. V dnešnej dobe sú na vzostupe „kombinované povolania“ ako spisovateľ/učiteľ, zdravotná sestra/konzultant, výživová poradkyňa/psychologička a podobne. Ideálne je, keď dokážete spojiť niekoľkých vašich vášní do jedného povolania a získať tak potrebné skúsenosti na vytvorenie vašej jedinečnej cesty. Tieto veci sa zatiaľ v školách neučia. Vy sami musíte nad tým premýšľať a čo najskôr sa rozhodnúť, kam vaša ceste povedie. Ak máte voľný čas, už počas vysokej školy začnite študovať aj niečo, čo je mimo vášho odboru a kreatívne sa zamýšľajte nad cestami, ktorými by ste si mohli zarábať na živobytie.

 

4. Schopnosť veriť vlastným inštinktom

Schopnosť veriť vlastným inštinktom je jedna z najťažšie naučiteľných zručností a zároveň jedna z najvzácnejších. Váš správny úsudok si môžete otestovať napríklad pri výbere školy, práce, partnera/partnerky. V týchto, ale aj v ďalších prípadoch, bezchybné porozumenie vašim inštinktom môže byť na nezaplatenie. Niekedy je dobré rozhodnúť sa aj podľa toho, z čoho máte najlepší pocit. Je dobré niekedy veriť aj svojmu úsudku. A určite si dávajte pozor na situácie, ktoré vám navodzujú zvláštny pocit. Vtedy zbystrite svoju pozornosť.

 

5.  Ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia

V živote je veľmi dôležité aj  nastavenie prirodzených hraníc. Neustále skúmajte, čo vaše telo a myseľ dokážu zvládnuť a čo potrebujete pre udržanie vášho fyzického a mentálneho zdravia. Napríklad sa stáva, že mladí ľudia vyhoria už počas štúdia alebo v prvom zamestnaní. Potom niektorí z nich  v budúcnosti už nedokážu byť produktívni tak, ako keby k vyhoreniu nedošlo. Môže sa to javiť ako paradox, ale vedieť, ako si  poriadne oddýchnuť, je rovnako dôležité ako vedieť sa vzchopiť a tvrdo pracovať.

 

6. Vedieť prijať zlyhanie ako súčasť života

Škola je miesto, ktoré nás pripravuje na úspech, ale počas života by sme sa mali pripraviť aj  na presný opak. Teda neúspech. Sú ľudia, ktorých chyba zatlačí k zemi a natoľko spúta, že nedokážu ísť ďalej. Stopne ich a oni sa cítia ako neschopní. Existuje však aj iná skupina ľudí. Tí, ktorí sa z chyby učia a ich postoj k nej nie je devalvujúci, ale skôr motivujúci k zmene. Najúspešnejší ľudia sú tí, ktorí vedia zlyhať s gráciou a potom sa bez väčších problémov začať znovu a s radosťou riešiť ďalšie výzvy. Ak chyby beriete ako súčasť života a aktívne s nimi pracujete, dokážu vás posúvať vpred. Ak ich však beriete ako katastrofu, menia sa na nočnú moru a veľké utrpenie. Zasahujú vám do vašej sebahodnoty a vnímania vašich schopností a zručností. Chyba vám akoby hovorila o tom, akí ste nedokonalí. Zrazu sa už nevenujete tomu, o čo vo vašom omyle išlo, ale hľadáte vinníka, ktorý za chybu môže. Niekedy seba, inokedy iných. Odkláňate sa od toho, čím vás chyba môže obohatiť, čo vás môže naučiť, kam vás môže nasmerovať. Vždy si spomeňte na váš konečný cieľ a naučte sa nevenovať veľa energie  drobným zlyhaniam.

 

7. Učte sa  byť dobrým partnerom/partnerkou

Hľadanie správneho životného partnera/partnerky a učenie sa, ako byť podporujúci, komunikatívny a milujúci partner/partnerka, sú dve zručnosti, ktoré bez pochyby ovplyvňujú šťastie v súkromnom živote. 75 rokov trvajúca psychologická štúdia prebiehajúca v Harvarde, ktorej sa zúčastnilo 268 absolventov, ukazuje, že rodinný vzťah a silné milujúce prepojenie sú najdôležitejšie indikátory celkovej životnej spokojnosti. O tomto sa v škole nehovorí a popri tom je to tá najdôležitejšia vec v živote. Postupne, počas rokov,  si zapisujte vlastnosti, ktoré hľadáte u svojho partnera/partnerky a sústreďte sa na kvality, ktoré sami môžete ponúknuť. Pracujte na svojom sebarozvoji každý deň. A ak už žijete vo vzťahu, uistite sa, že si každý týždeň vyhradíte čas na váš vzťah. Vo vzťahu nebuďte uzavretým a jednostranne zameraným človekom. Ideálne je mať dôverný vzťah, v ktorom sa môžete tomu druhému s čímkoľvek zveriť a keď sa môžete čokoľvek opýtať. Vzťah bez dôvery totiž nemôže existovať. Dôvera znamená dať druhému možnosť, aby aj zlyhal, ale pritom dúfať, že to neurobí. Ak partner (partnerka) nezlyhá, tak je to super. Ak zlyhá, aspoň zistíte, s kým máte tú česť. Dôležité je čo najskôr odhaliť charakter, a to hlavne vtedy, ak chcete s dotyčným človekom prežiť celý život. Buďte úprimní a rozprávajte aj o tom, čo vás trápi. Vypovedaná radosť je dvojnásobnou radosťou a vypovedaná starosť je polovičnou starosťou. Najvyšším prejavom dôvery je prezradiť si navzájom tajomstvá. Verte jeden druhému.

 

8. Učte sa, ako dobre komunikovať a vyjednávať

Komunikácia nie je iba o tom, ako byť dobrým partnerom/partnerkou. Pomôže vám tiež byť dobrým podnikateľom, priateľom, kolegom alebo lídrom. Bez tejto zručnosti nie je možné dosiahnuť ciele v živote. Rovnako dôležité ako znalosť komunikácie, je aj umenie vyjednávať o tom, čo chcete. Osvojenie si umenia vyjednávania môže z dlhodobého hľadiska znamenať pre vás množstvo výhod. Naučte sa odhadnúť vašu hodnotu, aby ste si boli schopní vyjednať napríklad  primeraný nástupný plat alebo aby ste vedeli požiadať o zvýšenie platu.

 

9. Naučte sa starať o domácnosť

Zdá sa to ako samozrejmosť, ale boli by ste prekvapení, koľko dospelých ľudí nemá tušenie, ako si uvariť jednoduché jedlo, udržať domácnosť čistú, platiť účty a spravovať rozpočet. Ešte počas študentských rokov je vhodné naučiť sa variť niekoľko jedál, umývať okná, upratovať, žehliť a podobne. 

 

10. Ak môžete, cestujte

Napríklad študenti, ktorí strávia aspoň jeden školský rok v zahraničí, konštatujú, že ich táto skúsenosť ovplyvnila viac ako samotné štúdium v pôvodnej škole. Cestovanie dodáva novú energiu a rozširuje obzory aj tým, ktorí už pracujú. Skúste si naplánovať jeden výlet každých 6 mesiacov. Je jedno či pôjdete za hranice štátu, alebo budete navštevovať len mestá na Slovensku.

 

11. Rozvíjajte si kritické myslenie

V našej technologicky vyspelej dobe je množstvo informácií jednoducho ohromujúce. Nie je to zlé, pretože medzi nimi je veľa užitočných a životne dôležitých vecí, ale bez vášho kritického hodnotenia a systematizácie sa môžu stať nepoužiteľnými.

 

12. Prvá pomoc

Každý z nás sa v živote môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať prvú pomoc alebo ju bude musieť poskytnúť. Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc len 5 – 10 % populácie. Štúdie dokázali, že ak najmenej 30% populácie absolvuje kurz prvej pomoci, šance na prežitie obete nehody alebo úrazu sa značne zvyšujú. Toto je dostatočná motivácia na to, aby sme venovali pozornosť aj tento problematike.

 

13. Využívajte rastové myslenie

Ľudia sa v podstate od seba odlišujú spôsobom myslenia. Podstata fixného myslenia spočíva v tom, že schopnosť uspieť je vrodená. Buď sa zrodíme pre úspech, alebo nie. Ovplyvniť to nemôžeme. Rastové myslenie je vybudované na presvedčení, že schopnosť uspieť sa rozvíja v čase a môžeme na úspechu pracovať. Rastové myslenie znamená vieru, že sa môžete zmeniť. Keď si rozviniete myslenie tak, že veríte v šťastie, tak veríte, že nakoniec môžete zmeniť aj  nepríjemné situácie na šťastné. Viete, že tie nepríjemné netrvajú večne. Pri tomto spôsobe myslenia vždy veríte v dobro.

Čítajte viac o téme: Motivácia, Šťastie
Zdieľať na facebooku