Rodičia čoraz častejšie siahajú po súkromných školách a škôlkach. Neodrádza ich ani vyššie školné

Foto: Bigstock
Rodičia čoraz častejšie siahajú po súkromných školách a škôlkach. Neodrádza ich ani vyššie školné. / Foto: Bigstock

Dnes už neplatí rokmi zaužívaná premisa, že súkromné škôlky a školy sú pre bežných ľudí nedostupné a môžu si ich dovoliť len najbohatší ľudia. Čoraz častejšie po tejto možnosti siahajú aj rodičia s priemernými príjmami, podľa ktorých štátne školstvo nedokáže napĺňať požiadavky súčasnej doby, alebo špeciálne potreby ich detí. 

 

Na Slovensku v štátom riadenom vzdelávacom systéme stále chýba rôznorodosť. Ponuku širších možností, ktoré by napĺňali potreby dnešných detí a ich rodičov preto čoraz intenzívnejšie pokrývajú súkromné a cirkevné školy. Týka sa to však predovšetkým väčších miest. V nevýhode sa tak ocitajú malé mestá a obce, kde rodičia veľmi na výber nemajú. Súkromné materské školy alebo súkromné základné školy tam jednoducho nie sú.

 

Momentálne máme na Slovensku 8 percent súkromných a cirkevných materských škôl. Z informácií Centra vedecko-technických informácií SR vyplýva, že v aktuálnom školskom roku 2020/2021 je na Slovensku najväčší podiel štátnych škôl, celkom 2754 a navštevuje ich takmer 154 tisíc detí. Súkromných materských škôl je na Slovensku aktuálne 189, navštevuje ich dohromady 7868 detí. Počet  cirkevných škôlok je zas 99 s počtom detí 5607.

 

Podiel súkromných MŠ na Slovensku v šk. roku 2020/2021 / Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR


 

Aké dôvody pritiahnu rodičov do súkromných škôl?

Osobný prístup, menší počet žiakov v triede, kvalitné vzdelávanie, blízkosť prírody, pekné ihriská, moderné priestory a vybavenie či bio strava. Aj takéto benefity ponúkajú nerozhodným rodičom súkromné predškolské zariadenia. Mnohí rodičia ich vo svojom okolí vítajú a radi ich využívajú aj napriek tomu, že si za spomínané benefity pri vzdelávaní priplatia. Viacerých nami oslovených rodičov v rámci ankety prilákal hlavne individuálnejší prístup, kvalitné vybavenie súkromných materských škôl či nesieťových škôlok a inovatívnejšie metódy práce s deťmi v predškolskom veku.

 

Tieto výhody presvedčili aj mladých rodičov zo Zvolena, Štefana a Ester, ktorí vychovávajú dvoch synov. Starší už chodí do súkromnej škôlky. Jej výber si pochvaľuje aj takmer 5-ročný syn Števko, ktorý je tam veľmi spokojný a napreduje. No veľkým otáznikom pre týchto rodičov je, kam syna dajú na základnú školu o rok. Plánujú stavať dom v Novej Bani. Túžia dať deťom kvalitné vzdelanie, ale v tomto meste ani blízkom okolí nie je základná škola, ktorá by zohľadnila ich očakávania kvality výučby. „Štátna a cirkevná škola, ktoré v meste sú, nie sú kvalitatívne na takej úrovni, ktorá by reflektovala nároky doby. Prístup, vybavenie a i možnosť diskusie, dokonca i podnetné prostredie tam jednoducho chýbajú. Veď nie je všetko o memorovaní vedomostí. Hľadať a dobre prepájať informácie, kriticky myslieť, dobre argumentovať je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. A pomôže to v uplatnení sa v živote. Buď sa syn zamestná v práci, alebo založí vlastnú firmu. Dobre vieme a uvedomujeme si, že na správnom výbere školy záleží. A je to dôležité pre budúcnosť našich detí. Hľadáme preto možnosti, ako nájsť spôsob i alternatívu pre syna tak, aby za vzdelaním nemusel dochádzať 50 km,“ objasňujú manželia.

 

Podobnú pozitívnu skúsenosť so súkromnou materskou školou opisuje aj Miroslav Schlesinger z OZ Spoločne proti kriminalite. Ten vyzdvihuje najmä individuálny prístup, ktorý podľa neho v útlom veku dieťaťu nič nenahradí. „Máme syna v súkromnej škôlke a aj keď je to značná finančná záťaž na rodinný rozpočet, vôbec to neľutujeme. Považujeme to za správnu a dobrú investíciu. Škôlka nie preplnená deťmi a na každé z nich je vytvorený dostatočný časový priestor od učiteliek,“ vysvetľuje Schlesinger a dodáva, že deti tam nie sú len ako "počet chlapcov a počet dievčat", ale každý z nich je prijímaný ako jedinečná osobnosť. „Máme istotu, že nášmu dieťaťu sa skutočne venuje adekvátna a požadovaná pozornosť. Keď sú totiž škôlky preplnené (alebo naplnené) deťmi, nie je v nich toľko personálu, aby sa im mohli viac venovať. Samozrejme, každá súkromná škôlka alebo škola nie je alebo nemusí byť vždy zárukou vysokej kvality. Všetko záleží od profesionality a osobného nasadenia tímu, ktorý s deťmi robí.“

 

Do medzinárodnej školy v Šamoríne, kde deti hovoria celodenne iba po anglicky, dala svoje deti Katarína s manželom. „Pre nás je prioritou, aby deti získali v našich podmienkach to najlepšie možné vzdelanie. A to sa týka aj jazykov, ktoré by sa v bežnej škole na takejto úrovni nikdy nedokázali naučiť.“ Dodáva, že vôbec nepochybuje, či ide o správne rozhodnutie, že investujú týmto spôsobom do detí. „To, čo v tomto medzinárodnom prostredí deti získavajú, nie je totiž len o vzdelaní, ale o celkovom vnímaní sveta, vzťahov, tolerancii kultúr, náboženstiev, sebaprezentácii a mnohom ďalšom.“ O školnom hovorí, že v rámci ich rodinného rozpočtu to je naozaj veľká položka. „Niekoľkokrát sme v ťažšej situácii zvažovali, či nedať deti radšej na štátnu školu. Po dlhých rozhovoroch a analýzach dostupných možností sme však vždy skončili pri tom, že vzdelanie je naša priorita. Deťom chceme dopriať kvalitné  školy a radšej si ukrojíme v nasledujúcich rokoch zo svojho komfortu. Dobré vzdelanie je podľa nás ten najväčší dar, aký im do života môžeme dať,“ hovorí mama dvoch detí.

 

Nájdu sa ale aj rodiny, ktoré si túto alternatívu nezvolili úplne dobrovoľne. Lucia a Marek otestovali kvalitu súkromného školstva, keď sa ich syn pre nedostatok miest do štátnej materskej školy nedostal. Ako alternatívu si vybrali súkromnú materskú školu v Petržalke. „Viktorko bol v škôlke veľmi spokojný, naozaj sa im nadpriemerne venovali. Mali aj pekné priestory, ihrisko a veľa aktivít,“ vysvetľuje mladá mamička. Mesačný rozpočet rodiny to ale viditeľne zaťažovalo. „Dokázali sme to utiahnuť a boli sme radi, že sa tam Viktorkovi páči, ale keď sa nám mal narodiť druhý syn, vedeli sme, že dvojité školné by sme nezvládli. Preto sme sa opäť pokúsili dostať syna do štátnej škôlky, čo sa neskôr aj podarilo,“  hovorí Lucia. Dopĺňa, že pokiaľ by to ale nebola otázka peňazí, v súkromnej materskej škole by ho radi ponechali aj naďalej. Individuálny prístup voči dieťaťu aj intenzívnejšia komunikácia s rodičom, ako ich dieťa napreduje, boli v súkromnom predškolskom zariadení každodenné benefity, ktoré jej dnes chýbajú.

 

Súkromné materské školy a nesieťové škôlky sú často záchranným kolesom aj pre rodičov detí, ktoré majú špecifické poruchy.

Mama dvoch detí, Monika Mihoková, prihlásila syna do súkromnej materskej školy až po negatívnej skúsenosti so štátnou materskou školou. „Moja osobná skúsenosť s verejnou materskou školou nebola najlepšia, keď synček mal prvé problémy sluchu a zo všetkých strán aj zo strany mesta som dostala vyrozumenie, že verejné školstvo nie je pripravené na špecifické či individuálne potreby detí. Buď to dieťa zvláda, alebo máte problémy, na ktoré verejné školy často nie sú pripravené a nemajú špeciálnych pedagógov či logopédov a podobne.“

 

„Náš syn má miernejšiu formu poruchy autistického spektra v kombinácii s narušenou komunikačnou schopnosťou,“ približuje svoj životný príbeh otec šesťročného Marka, Peter Kulifaj. Je presvedčený, že jeho syn v súkromnej škole napreduje rýchlejšie aj preto, že je v menšej skupine detí. „V klasickej škôlke by sa podľa všetkého nedokázal posúvať tak, ako sa mu to darí v menšej skupinke detí a s učiteľkami, s ktorými sa dá dohodnúť na spolupráci pri plnení jeho logopedických a iných rozvojových plánov.“ Aj pre jeho rodinu je školné finančne náročné, ale v takomto prístupe vidí nádej, že sa syna podarí integrovať maximálne, ako to okolnosti umožnia.

 

Školné za škôlkara aj 1000 eur mesačne

Výška školného naprieč Slovenskom dosahuje rôznu úroveň. Najlepší výber súkromných materských škôl majú rodičia v Bratislavskom kraji, kde je ich až 64. V hlavnom meste sú ceny zároveň aj najvyššie. Cena školného závisí napríklad od lokality, mestskej časti, dobrej dostupnosti, dostatku zelene, ale aj zamerania tej ktorej škôlky. Celodenná starostlivosť pri súkromných materských školách a nesieťových škôlkach sa šplhá niekde aj nad 600 eur vrátane stravy. Anglické materské školy, ako napríklad Funiversity Cambridge International School alebo British International School, majú školné v prípravnom ročníku zhruba 1000 eur mesačne. Cenník tých o niečo lacnejších súkromných materských škôl ukazuje priemerne sumu okolo 360 - 400 eur vrátane stravy a celodennej starostlivosti o dieťa.

 

Súkromné materské školy a škôlky na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji majú priaznivejšie cenové relácie za celodenný pobyt v zariadení vrátane stravy. Cenník tých najlepšie hodnotených súkromných škôl a škôlok v tomto kraji sa hýbe od 190 eur do 280 eur. Porovnávali sme cenníky v mestách Banská Bystrica, Sliač a Banská Štiavnica. Keď sa presunieme viac na východ Slovenska, Košický kraj skončil v počte súkromných predškolských zariadení hneď za Bratislavským krajom. Je tu celkom 27 takýchto materských škôl a navštevuje ich okolo 957 detí. Najviac je pochopiteľne týchto súkromných materských škôl v Košiciach. Najvyššie školné bolo zhruba na úrovni 350 eur za celodennú starostlivosť vrátane stravy. Tie lacnejšie stáli okolo 260 eur v tomto kraji.

 

Osobitnou kapitolou je kategória cirkevných škôlok, ktorá by si zaslúžila hlbšiu analýzu cenníkov, ale len pre príklad uvádzame v rámci košického kraja, že príspevky rodičov sú tu v cirkevných materských školách rádovo nižšie než v súkromných materských školách a škôlkach. V konkrétnom príklade mesta Košíc platia v priemere rodičia v cirkevnej materskej škole príspevok pre deti od 3-5 rokov mesačne okolo 80 eur. Či a koľko si priplácajú v priebehu školského roka sa nám do uzávierky článku zistiť nepodarilo.

 

Školné v súkromných školách nie je zanedbateľná záležitosť hlavne pre rodičov, ktorých pred ich dvere doviedli nepriaznivé okolnosti, ako zhoršený zdravotný stav dieťaťa alebo nedostatok miest vo verejných materských školách. Martin Plesch, otec troch detí a vedec z Fyzikálneho ústavu SAV, si však myslí, že štát by mal brať ohľad na motív, prečo sa rodič pre súkromnú materskú školu rozhodne. Je rozdiel, ak štát nedokáže zabezpečiť dostatočné kapacity v materských školách a postaví bežnú rodinu do bezvýchodiskovej situácie a takou rodinou, ktorá má značné finančné rezervy a chcela by dopriať dieťaťu len isté benefity pri vzdelávaní. Rozdiel v cene medzi štátnou a súkromnou školou je podľa neho absurdne vysoký a nespravodlivý.Nedostatok miest vo verejných škôlkach na jednej strane vytvára tlak pri výbere detí a na druhej strane znižuje tlak na kvalitu verejných škôlok. Zdalo by sa mi spravodlivé, aby rodičom detí nad 3 roky obec alebo mesto, ak ich neakceptuje do škôlky, prispelo na súkromnú škôlku v rozsahu, v akom prispieva na vlastnú. Naopak pri školách sa mi zdá systém spravodlivý - žiak si nesie normatív do zariadenia, ktoré si vyberie, či je verejné alebo súkromné.“

 

Štipendiá na súkromných materských školách sú skôr výnimkou než pravidlom

Takáto možnosť nie je u nás nikým systematicky financovaná a podporovaná. Legislatíva podporuje vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálno-vzdelávacími potrebami tak, že sa im zvýšil normatív. Aj to len na základných školách.

Vlastnú cestu za dostupným vzdelaním aj pre znevýhodnené minoritné skupiny razia napríklad v súkromnej Montessori škole vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Ich zakladateľka Ingrid Kosová iniciovala zriadenie štipendijného fondu „Cesta za snom“. „Prispievajú doň rodičia, priatelia, kolegovia, známi. Vďaka nim sa nám podarilo podporovať deti z rómskych komunít, ktoré dochádzali do materskej školy a platili si samy len stravu. Dúfam, že nám ekonomická situácia umožní rozšíriť program i na základnú školu.“

 

O čosi lepšie to už vyzerá so štipendiami na súkromných základných školách. Niektoré medzinárodné školy udeľujú štipendiá žiakom, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, sú aktívni v škole, zapájajú sa do rôznych súťaží a presvedčia o svojich dobrých schopnostiach aj na osobnom pohovore. Stretnúť sa tu môžeme aj so športovými či umeleckými štipendiami.

 

Vysokú cenu školného v súkromných materských školách ale predsa možno v niektorých prípadoch ponížiť. Niektoré lákajú klientov na zľavy, napríklad ak do ich zariadenia bude chodiť aj súrodenec. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú uhradiť školné rok dopredu, tiež poväčšine dostanú zľavu aj do výšky 10%. Pozitívnou správou je, že do troch rokov dieťaťa, ktoré je umiestnené v materskej škole či nesieťovej škôlke, môžu čerpať rodičia štátnu dotáciu 280 eur na dieťa za predpokladu, že sa rodič vrátil späť do zamestnania a dieťa ešte nedovŕšilo tri roky a je umiestnené v takomto zariadení.

 

Súkromné zariadenia dokážu na zmeny reagovať pružnejšie

Rastie počet rodičov, ktorí nie sú v mnohých ohľadoch s fungovaním verejných škôl stotožnení. Ingrid Kosová, ktorá založila Montessori škôlku vo Zvolene a v Banskej Bystrici poznamenáva, že je to prirodzené, lebo žijeme v rýchlo meniacom sa svete a štátne školy na to nereagujú primerane. „Zručnosti, ktoré potrebovala na úspešné zvládnutie života naša generácia už pre trh práce nie sú atraktívne. Dnes sa viac ako poslušnosť, disciplína  a všeobecný prehľad cení flexibilita, cieľavedomosť, zodpovednosť, vytrvalosť, digitálne zručnosti, komunikačné zručnosti, asertivita a kritické myslenie, teda soft skills, emocionálne inteligencia a životné zručnosti. Tie budú potrebovať všetci bez rozdielu.  Rodičia si musia sami položiť a zodpovedať otázku, či tradičný systém vzdelávania poskytuje možnosti a príležitosti na to, aby dnešné deti v budúcnosti uspeli." Myslí si, že argument, keď som prežil ja, tak prežije aj moje dieťa, neobstojí. „Pokiaľ bude rásť dopyt po iných inovatívnych a alternatívnych školách, vyvinie sa dostatočne veľký tlak aj na zmenu tradičných škôl. Ak chceme mať istotu, že na dôchodku sa budeme mať lepšie, musíme naše deti pripraviť na život. Pretože ony sú budúcnosť ľudstva a teda aj tvorcami tej našej,“ dodáva.

 

Kvalitná neznamená vždy len súkromná

Nájdu sa ale aj verejné materské školy, ktoré kvalitou nezaostávajú za tými súkromnými. A tiež také súkromné zariadenia, ktoré pred zápisom garantujú rodičom rôzne benefity, no potom ich v praxi neponúkajú. Preto nemusí byť vždy stopercentná pravda, že súkromná škôlka alebo škola sú aj zákonite najkvalitnejšie. Rovnako kvalitná môže byť aj tá štátna. Preto je veľmi dôležité overiť si kvalitu vopred, napríklad cez recenzie iných rodičov či osobné návštevy školy, a neostať len pri čítaní výhod na webových stránkach škôl.

 

Osobnú skúsenosť, že kvalita môže byť v oboch typoch zariadení rôzna, má otec troch detí, vedec Martin Plesch. „Obe naše dcéry chodili nejaký čas do súkromných škôlok. Prvá počas pobytu v Anglicku (kde koncept verejných škôlok nie je rozšírený) a neskôr v Čechách, druhá vo veku do troch rokov. Obe neskôr chodili do verejných škôlok, rovnako ako syn. Moja skúsenosť je, že dobrá verejná škôlka je skoro taká dobrá ako dobrá súkromná. Samozrejme, je tam viac detí v triede, možno v niečom slabšie vybavenie a podobne, ale ak je schopná riaditeľka a dobrý kolektív učiteliek, deti tam chodili rady a je to podnetné prostredie. Zažili sme aj veľmi zlú verejnú škôlku, a to by sa zrejme na súkromnej úrovni nemohlo stať, lebo tam by sa rodičia búrili rýchlejšie a mali by silnejšie karty v rukách,“ uzatvára Plesch.

Čítajte viac o téme: Súkromné školy
Zdieľať na facebooku