Janka Horniaková

Psychoterapeutka Petra Winnette: Dlhodobý stres môže mať fatálne dôsledky. Všetko, čo v živote zažijeme, zostáva v našom tele

Čím to je, že ľudia s ťažším detstvom majú vo svojom neskoršom živote i v dospelosti psychické i zdravotné problémy? Ich spoločným menovateľom je prežívanie toxického stresu, napríklad už aj v ranom detstve.

A. Chlebničanová: Svet na školách zaspal. Niektorí učitelia sú stratení a nemajú ani podporu

Ako by mohli vyzerať školy budúcnosti je otázka, s ktorou sa dlhodobejšie zaoberá aj Aneta Chlebničanová, ktorá je riaditeľkou súkromnej Základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici.

Dokonalý rodič je mýtus

Niekedy stačí byť iba dosť dobrou matkou či otcom. Prečo? Lebo je to splniteľnejšia vízia, ku ktorej sa smeruje ľahšie.

Takmer 66% učiteľov prežíva viac stresu a záťaže ako v minulosti. Mnohí sú vyčerpaní a zvažujú odchod z profesie

Učitelia sa cítia vystresovaní, preťažení a niektorí uvažujú aj o odchode z profesie. Aj také boli výstupy z prvého veľkého prieskumu, ktorý mapoval duševné zdravie a pohodu učiteľov na Slovensku.

FinQ učí deti lepšie porozumieť peniazom aj kriticky myslieť

Naučiť deti kriticky myslieť, argumentovať a zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti. Také sú hlavné ciele, ktoré naplnil pilotný ročník programu FinQ. Jeho výsledky prezentovali autori aj účastníci v panelovej diskusii tento týždeň. Do edukatívneho programu sa zapojilo 25 základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Učiteľka Ľubica Demčáková: Na hodinách nie je najdôležitejšie učivo

Väčšia interaktívnosť, samostatnosť aj rozvoj kritického myslenia. Toto je len zopár z benefitov, ktoré rozvíja u žiakov činnostné učenie. Táto metóda vzdelávania, ktorá je založená hlavne na objavovaní, žne úspechy aj preto, že žiaci radi prichádzajú s vlastnými nápadmi i návrhmi riešení.

Lepšie vedomosti detí aj vyššia motivácia učiť sa. Kurikulárna reforma má zmeniť obsah aj spôsob výučby na školách

Obsah a forma výučby na základných školách sa má zmeniť. Postarať sa o to má kurikulárna reforma. Súčasná štruktúra vzdelávania je málo flexibilná a potrebuje zmenu. V centre pozornosti má byť žiak. Učiteľ je v rovine sprievodcu. Podarí sa aplikovať zmeny aj v praxi?

Odborníci na školstvo z 12+: Plán obnovy má vážne nedostatky

Podnetná diskusia o Pláne obnovy v oblasti vzdelávania pod názvom „Dá sa to aj inak?“ bola v posledný aprílový utorok online. Odborníci z dvanástich asociácií a združení v oblasti školstva a vzdelávania, združení v Zoskupení 12+, poukázali na viaceré nedostatky a riziká v chystanom Pláne obnovy.