Netriedite ešte stále odpad? Naučte sa to spolu s deťmi

Trieďte odpad spolu s deťmi
Trieďte odpad spolu s deťmi / Zdroj: Shutterstock

Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom - je všade okolo nás a produkujeme ho čoraz viac. Škodí nielen životnému prostrediu, ale aj zdraviu ľudí a tiež ekonomike. Na Slovensku ročne vyprodukujeme až 1,9 ton odpadu, čo predstavuje približne 350 kg na jedného obyvateľa. Pritom sa dá polovica opätovne zužitkovať, ak by sme všetci odpad poctivo triedili.

 

Uvedomiť si dlhodobý vplyv netriedenia odpadu na našu planétu je pre väčšinu ľudí stále ťažko predstaviteľné. Aj preto sa mnohým do triedenia odpadu dobrovoľne nechce. Neexistuje ale žiaden dobrý dôvod, prečo by sme odpad triediť nemali, naopak je milión vážnych dôvodov, prečo by sme triediť mali. Až trištvrtiny odpadu, ktorý Slováci vyprodukujú, končí na skládkach. Radíme sa preto v tomto smere medzi najhoršie krajiny Európskej únie. Ak ale začneme triediť odpad, naše skládky sa zmenšia a pomôžeme tak prírode aj svojmu zdraviu.

 

Prečo je triedenie odpadu dôležité?

 • znižujeme množstvo odpadu na skládkach
 • chránime životné prostredie
 • prispievame k ochrane klímy
 • šetríme prírodné zdroje
 • dávame odpadu druhú šancu na život
 • šetríme vlastné peniaze

 

Triedenie odpadu nie je vôbec náročné, stačí vedieť, ktorý materiál patrí do akého kontajnera. Tiež by sme mali vedieť, že odpad z jedla treba do kontajnerov vkladať čistý, teda bez jeho zvyškov, alebo že objem plastových fliaš by sme mali pred vyhodením zmenšiť na minimum. Naučte čo najskôr separovať odpad aj svoje deti a vytvorte si v tom rutinu. Začnite tým, že sa s nimi porozprávate, prečo je separovanie prospešné a dôležité pre našu planétu. Vysvetlite deťom, že niektoré materiály sa rozkladajú stovky rokov, ale tiež to, že sklo či plasty sa dajú opätovne znova použiť.

 

Ako pomôcku na otvorenie témy triedenia odpadov si môžete s deťmi pustiť aj rozprávku s obľúbenou rodinkou prasiatka Peppu o separovaní odpadu.

 

 

Interaktívna hra o triedení odpadu so škriatkami

Deti si môžu vyskúšať interaktívnu hru, ako správne odpad triediť. Hra obsahuje niekoľko úrovní a prostredí, postavičky škriatkov Odpadlíkov / Recyklónov musia správne zatriediť a vyčistiť mesto či určité prostredie. Hru si môžete stiahnuť TU.

 

Nádoby na separovanie odpadu si môžete zakúpiť, ale dajú sa doma aj jednoducho vyrobiť. Vďaka nim sa deti naučia triediť jednoducho a rýchlo.

 

Ako triediť odpad, čo kam patrí?

Modré nádoby na odpad

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

 

Žlté nádoby na odpad

PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén. Objem fliaš je potrebné znížiť stlačením. Nevhadzujú sa sem novodurové rúrky, obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb. V niektorých obciach sa môže nápojový kartón zbierať i s plastom.

 

Oranžové nádoby na odpad

Nápojové kartóny, čiže viacvrstvové kombinované obaly, od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav. Nápojové kartóny je potrebné zmenšiť stlačením.

 

Červené nádoby na odpad

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, prípadne do zberných dvorov. V niektorých obciach sa môže nápojový kartón zbierať aj s kovmi.

 

Zelené nádoby na odpad

Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a materiály im podobné. Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.

 

Hnedé nádoby na odpad

Do biologicky rozložiteľného odpadu patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, zvyšky ovocia a zeleniny, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol.

 

Farebné koše na triedenie odpadu / Zdroj: triedime.sk

Zberný dvor

V niektorých obciach je možné požité obaly odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. Ide najmä o obaly, ktoré sa pre svoju veľkosť nezmestia do zberných kontajnerov alebo nádob. Sem patria aj obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok ako motorové oleje, farby či riedidlá.

 

Špeciálny odpad tvoria napríklad nespotrebované lieky. Vrátiť by sme ich mali ideálne do lekárne a zo zákona by ich mala prevziať ktorákoľvek lekáreň.

 

Neviete, kam zaradiť niektroý odpad?

Neviete kam vyhodiť obal z masla či vajíčok, ktorý je celý mastný a znečistený? Takýto obal patrí do komunálneho odpadu, pretože ho nie je možné opätovne použiť, teda zrecyklovať. To isté platí aj o obaloch z vajíčok a či dokonca o rolkách z toaletného papiera. Tie sú vyrobené z recyklovaného papiera, preto ich už nie je možné znovu zrecyklovať.

 

Vedeli ste, že?

 • separovaním znížime množstvo odpadov uložených na skládkach až o 31 %
 • z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče
 • z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jedného koberca
 • z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
 • z recyklovaného papiera sa vyrába napríklad puzzle
Zdieľať na facebooku