6 vecí, ktoré si učitelia prajú, aby rodičia vedeli

Učiteľov mrzí, že rodičia si veľa vecí v súvislosti s ich prácou neuvedomujú.
Učiteľov mrzí, že rodičia si veľa vecí v súvislosti s ich prácou neuvedomujú. / Foto: Bigstock

Učiteľom na vašich deťoch skutočne záleží, no nie všetci rodičia si to uvedomujú.

 

Byť učiteľom nie je jednoduché. Okrem veľkej záťaže pri celodennej práci s deťmi sú to aj „neviditeľné hodiny“ po škole. Učitelia sú zodpovední za vzdelanie detí a do určitej miery aj za neskoršie úspechy v ich živote. Často sú však práve oni obviňovaní, ak dieťa zlyháva, prinesie domov zlú známku, alebo sa mu dlhodobo nedarí. Nie vždy je ale zapríčinené všetko vinou učiteľa. Čo si teda učitelia prajú, aby si rodičia uvedomili?

 

1 | Učiteľom záleží na každom jednom dieťati

Učiteľom záleží na žiakoch a chcú, aby uspeli nielen akademicky, ale po všetkých stránkach v ich živote. Ak sa ich žiak trápi, snažia sa mu pomôcť najlepšie, ako dokážu, hoci nie vždy vedia, čo prežíva. Niekedy sú pekné slová, povzbudenie a potľapkanie po chrbte presne to, čo dieťa najviac potrebuje. Stačí, že má pocit, že v neho niekto verí, aj keď to možno doma práve nie je ideálne, alebo sa dieťaťu rozpadlo silné priateľstvo. Nech sa deje čokoľvek, učiteľ by vždy rád vedel, čo sa s dieťaťom deje, a ako mu môže pomôcť.

 

Učitelia sa o žiakov zaujímajú aj mimo čisto učiteľského vzťahu. Uvedomujú si, že život dieťaťa sa neskladá len z akademických úspechov či neúspechov. Všetky deti chcú v niečom uspieť a mnohé zažívajú svoje najväčšie úspechy práve mimo školy v športe či nejakom umení. Správni učitelia si to všímajú a oceňujú aj tieto úspechy detí. Veď mnoho učiteľov dokonca vedie deti v rôznych mimoškolských aktivitách, takže presne vedia, koľko úsilia za tým všetkým je.

 

2 | Učitelia chcú, aby deti uspeli

Častokrát majú nielen žiaci, ale aj ich rodičia pocit, že učitelia robia všetko pre to, aby zabránili dieťaťu v úspechu. Chcú, aby sa dieťa čo najviac trápilo. Verte, že žiadny učiteľ nechce vidieť, ako sa dieťa trápi. V tom ideálnom svete by mali všetky deti uspieť. Malo by sa im bez väčších problémov dariť v každom predmete. Veď aj pre učiteľa by bolo jednoduchšie, ak by sa deťom práve v jeho predmete darilo a rozumeli by všetkému bez problémov. Avšak učenie nikdy nefunguje bez toho, aby sa snažili všetky zúčastnené strany. Preto je dôležité, aby sa zo stresu, úzkosti a problémov nerobil nepriateľ číslo jeden. Všetky tieto veci sú totiž v určitej miere nevyhnutné pre život, nielen v škole, ale aj neskôr v akomkoľvek zamestnaní. Nikto v živote nedostáva trofeje a odmeny k platu preto, že sa nesnažil. Preto niekedy učitelia chcú, aby ich žiaci pacovali aj pod určitým stresom, hoci nie pod príliš veľkým. Aby boli v živote aj na takéto situácie pripravení a vnímali, že je napríklad dôležité dodržiavať dohodnuté termíny. Je dôležité, aby si dieťa vybudovalo odolnosť a vynaliezavosť, keďže neskôr bude musieť bežne čeliť aj takýmto situáciám.

 

3 | Učitelia vedia, že mnoho detí má aj iné povinnosti

Učitelia vnímajú, že žiaci majú aj iné hodiny okrem ich predmetu, na ktoré sa musia pripravovať. Takisto vedia, že mnohé z nich majú aj ďalšie záväzky mimo školy. Preto cieľom žiadneho učiteľa nie je ničiť deti a zahlcovať ich množstvom domácich úloh. Každý normálny učiteľ sa snaží dať deťom len toľko úloh, aby boli schopné s istotou nadväzovať na učivo, ktoré si spolu prešli na hodine. Chápu, že nie vždy sa dieťaťu kvôli iným povinnostiam, či nepredvídateľným okolnostiam podarí urobiť si domáce úlohy a nemajú problém to ospravedlniť, ale ak vidia, že ide o nesystematický či ľahostajný prístup, je prirodzené, že to nebudú akceptovať a musia z toho vyvodiť dôsledky.

 

4 | Učitelia vedia, že učenie je ťažké

Keď žiakom niečo príde vyslovene ťažké, alebo kvôli učivu dokonca trpia úzkosťou, nesnažte sa o tom hneď povedať učiteľovi. Ak rodič zasiahne, dieťa prichádza o šancu vybudovať si vlastnými silami odolnosť, schopnosť obhájiť sa, ale aj schopnosť ozvať sa, ak má s niečím problém. Namiesto toho podporte dieťa, aby si dokázalo pomôcť samo. Či sa už jedná o pomoc spolužiaka alebo priamo od učiteľa. Avšak v prípade, že dieťa má opakovane problém s istým predmetom, učiteľ by o tom mal vedieť. Takisto by učiteľ mal vedieť, ak je dieťa choré, alebo o úmrtí v rodine, pretože všetko toto môže ovplyvniť, ako sa dieťa učí a jeho progres.

 

5 | Učiteľom záleží na tom, čo učia

Väčšina učiteľov má vzťah k tomu, čo učí. Často sa snažia orientovať sa vo svojej oblasti a sledovať vývoj, aj keď už mnoho rokov nie sú študentmi. Čítajú si najnovšiu literatúru, sledujú novinky, mnohí sa ďalej vzdelávajú v rôznych programoch alebo chodia na konferencie. Sú v rôznych učiteľských skupinách na sociálnych sieťach. Nad tým, čo budú učiť a ako to budú učiť, dlho premýšľajú aj počas prázdnin. Pracujú na tom, aby deti zaujali tým, čo učia, a aby sa im daný predmet páčil. Hľadajú spôsoby, aby žiaci vnímali daný predmet či koncept ako relevantný k reálnemu svetu, a ako by mohli využiť naučené veci zo školských lavíc aj mimo nich.

 

6 | Učitelia chcú, aby ich žiaci vedeli, že ich práca baví

Mnoho učiteľov sa rozhodlo byť učiteľmi pretože vedeli, že ich to bude baviť a prácu učiteľa milujú. Ťažko pracujú každý deň na tom, aby si to žiaci všimli. Chcú, aby žiaci mali pocit, že sú podporovaní, aby sa cítili sebaisto a aby vedeli, že keď náhodou majú s niečím problém, majú sa na koho obrátiť. Učiteľ im môže pomôcť rásť a učiť sa zo svojich chýb.

 


ZDROJ: edutopia.org
Zdieľať na facebooku