Existuje až 7 druhov moci. Ten najefektívnejší typ moci možno získať najľahšie

Mnoho ľudí sníva, že bude mať moc, no väčšina si pod mocou predstaví svoju kariérnu nadradenosť.
Mnoho ľudí sníva, že bude mať moc, no väčšina si pod mocou predstaví svoju kariérnu nadradenosť. / Foto: Pexels

Existuje až 7 druhov moci. Každý z nich je iný, no tie najefektívnejšie sú ľahko dostupné pre každého z nás.

 

Mnoho ľudí sníva o tom, že chcú mať moc. Premýšľajú nad tým, ako ju získať, či prečo je mocný niekto, koho poznajú. Už v 50-tych rokov minulého storočia psychológovia John. R.P. French a Betram Raven identifikovali päť rôznych zdrojov moci. V súčasnosti sa hovorí až o siedmych. Avšak hlavná myšlienka zostáva zachovaná - neexistuje len jeden spôsob, ako si získať moc.

Keď sa zamyslíme nad tým, čo je moc, bežne nás napadne iba päť typov, a to formálna moc, moc donútenia a odmeny, moc spájania a referenčná moc. Pre určitých ľudí týchto päť typov aj dokonale funguje, avšak je ťažšie si takúto moc získať. Navyše nie sú určené pre každého, pretože nie každý ich dokáže zvládnuť a stotožniť sa s nimi.

Väčšina lídrov a ľudí vo vedúcich pozíciách túži po moci, najmä po jej tradičnejších formách. Avšak moc existuje aj v ďalších formách, a to je moc informačná  a expertná. Ukazuje sa, že tieto formy moci sú aj najlepšie.

 

Moc titulu

Prvý typ moci je formálna moc. Prichádza spolu s funkciou či titulom, preto sa často nazýva aj titulárna moc. Jej sila leží v hierarchii, čiže napríklad prezident má viac moci ako viceprezident, riaditeľ má väčšiu moc ako manažér a tak ďalej. Často sa však zneužíva. Ak budete neustále zneužívať svoje postavenie, ľudia, ktorých sa snažíte ovplyvniť sa od vás odvrátia.

 

Moc donútenia a odmeny

Tento typ moci sa spája s legitímnou mocou. Donucovacia moc pochádza z možnosti potrestať ľudí, odmeňovacia moc zo schopnosti odmeniť ich. Nie vždy sa spájajú s formálnou mocou, avšak väčšinou sa ukážu až vtedy. Rovnako, ako formálna moc a jej zneužívanie, ani vyhrážky a tresty vás ďaleko nedostanú. Donucovania a odmeňovacia moc sú vonkajšie typy moci, čo je jedným z ich nedostatkov. Vonkajšia motivácia funguje krátkodobo, avšak nedosiahne až tak hlboko, aby pre vás ostatní ľudia okolo vás spravili všetko, čo vám na očiach vidia.

 

Referenčná moc a moc známostí

Moc známostí sa spája s charizmou a tým, že vás ľudia majú radi. Predstavte si niekoho, kto má moc vďaka sile svojich kontaktov, komu môžete zavolať, keď niečo potrebujete. Možno daná osoba alebo vy nemáte legitímnu, donucovaciu či odmeňovaciu moc, avšak vaša sila spočíva v tom, koho poznáte. Referenčná moc sa spája s kultom osobnosti. Je to moc a schopnosť jednotlivca priťahovať ostatných a vybudovať v nich lojalitu. Je to však aj moc, ktorá sa spája s rešpektom. Vzniká postupom času, keď je niekto výnimočne úspešný a darí sa mu. Okrem toho však môže vzniknúť aj vďaka hodnotám jednotlivca a niekto sa s ňou jednoducho narodí.

 

Informačná moc

Informačná moc je jedna z troch najefektívnejších typov moci. Spočíva v informáciách a k prístupu k informáciám, ku ktorým nie všetci majú prístup. Je to napríklad keď prečítate knihu, ktorú ostatní nečítali, keď viete, čo sa deje vo vašom odvetví. Osoba, ktorá má informačnú moc je tá, ktorej sa opýtate, keď chcete niečo vedieť, pretože viete, že bude vedieť odpoveď na vašu otázku. Môže sa však jednať o pozitívnu či negatívnu propagandu, informácie o konkrétnej stratégii, či detailné informácie, na základe ktorých sa zakladajú rozhodnutia. Svoje vedomosti môžete podporiť číslami či štatistikou, aby ste naklonili misky váh vaším smerom.

 

Expertná moc

Expertná moc je spojená s mocou informácií. Spája sa s človekom, ktorý má viac informácií alebo expertízy v určitej oblasti. Je to ten najefektívnejší typ moci. Expertná moc je aj to, keď dokážete robiť veci lepšie než ostatní ľudia. Túto moc majú riaditelia spoločností, doktori, ľudia, ktorí si prešli množstvom tréningov. Osoba, ktorá má vysoký level expertízy, dokáže zároveň aj presvedčiť ostatných, aby pre ňu robili určité veci, použitím dôvery a rešpektu. Je to najužitočnejší typ moci, je ľahko dostupný a veľmi vážený najmä v líderských pozíciách.

 

Informácie sú v dnešnej dobe všade okolo nás, jednoducho dostupné a zdarma. Jediné, čo musíme urobiť, je získať ich, vzdelávať sa, a používať ich. Nie je nutné, aby ste mali vysokú pozíciu v práci na to, aby ste získali aspoň jeden z vyššie spomenutých typov moci. Pretože tie najefektívnejšie typy moci sú tie, ktoré sú najľahšie dostupné.

 


Zdroj: forbes.com, linkedin.com
Zdieľať na facebooku