Tímovú prácu dokáže zlepšovať jedine dobrá sebareflexia

Ak sa v tíme žiaci nedokážu poučiť z vlastných skúseností, nemôžu sa zlepšovať.
Ak sa v tíme žiaci nedokážu poučiť z vlastných skúseností, nemôžu sa zlepšovať. / Foto: Bigstock

Vašim žiakom nepomôže, ak budete riešiť ich problémy za nich, ale ak im pomôžete reflektovať ich prácu vlastnou skúsenosťou.

 

Skupinová práca často patrí medzi najneobľúbenejšie činnosti žiakov. Je ťažké dohodnúť sa s druhou osobou a často to nefunguje. Avšak učitelia si veľmi dobre uvedomujú mnohé benefity, ktoré skupinová práca ponúka - najmä schopnosť pracovať s ostatnými, ktorá je v dnešnom svete nevyhnutná. Tie najväčšie výzvy, ktorým dnešná spoločnosť čelí, môžu byť prekonané len vtedy, keď sa naučíme spolupracovať.

 

Tímy sa učia iným spôsobom

Práca v tíme je výzvou nielen pre deti, ale aj pre učiteľov, ktorí majú svojich žiakov v tejto práci podporovať. Tímy môžu byť ťažkopádne v porovnaní s jednotlivcami. Jedinci sa totiž poučia rýchlejšie z vlastných chýb a na základe vlastných chýb zmenia svoje správanie, aby chybu nezopakovali. Avšak keď sa pracuje v tíme, jedna chyba sa môže opakovať stále dokola, keďže nie vždy musia byť chybou postihnutý všetci. Odpoveď na chyby je pomalšia, ale taktiež je pomalšia aj odpoveď na úspech.

 

Prirodzenou reakciou učiteľa môže byť snaha tím zachrániť. Učitelia často berú zodpovednosť za to, aby definovali a vyriešili problém namiesto svojho tímu. Žiakom takýto prístup vyhovuje, keďže pre nich je to úľava od frustrácie. Zasahovanie učiteľa do situácie ale môže mať negatívny dopad na žiakov, pretože bráni tomu, aby si žiaci vyvinuli vlastné kompetencie. Nedokážu sa učiť z vlastných chýb a keď sa v budúcnosti stretnú s rovnakým problémom, nevedia ho vyriešiť. Vstupom učiteľa sa problém vyrieši, ale žiaci tým nakoniec nič nezískajú.

 

Tím sa musí naučiť reflexii

Tím sa musí naučiť poučiť zo svojich skúseností. Bez rozmýšľania si žiaci nevedia vyvinúť kolektívny zmysel toho, čo funguje, a čo nie. Ako má taká reflexia vyzerať?

Americká armáda vyvinula jednoduchý protokol, ktorý prevzali mnohé korporácie- kontrola po akcii (AAR). AAR je štruktúrovaný proces, vďaka ktorému sa tímy poučia z vlastných skúseností. V rámci neho sa tím pýta a odpovedá na štyri jednoduché otázky:

 

  • Čo sme chceli urobiť?
  • Aký bol náš výsledok?
  • Čo vysvetľuje naše výsledky?
  • Čo chceme udržať a zmeniť v budúcnosti?

 

Žiaci často robia tie isté chyby, z dôvodu zlej komunikácie, nesprávneho jazyka, alebo nesprávnych tímových procesov. Často spadajú do tej istej pasce, ktorá má negatívny vplyv na ich schopnosť bojovať s komplexnými úlohami, objavovať zmysluplné otázky či niečo sa vôbec naučiť. Presne toto sú však aj dôvody, kvôli ktorým sa mnoho učiteľov skupinovej práci vyhýba.

 

Čo môžete ako učiteľ urobiť?

Pri tímovej práci často príde moment, kedy žiaci zažijú moment paniky, napríklad keď zle interpretujú diagram, kvôli ktorému je interpretácia ich modelu nesprávna. Žiaci by možno chceli, aby ste vyriešili ich problém za nich. Avšak vy viete pravdepodobne o probléme vašich žiakov menej ako oni sami. Neriešte ich problém za nich, namiesto toho im pomôžte reflektovať na tom, čo sa stalo.

 

Povedzte každému žiakovi, aby vám opísal, čo išlo zle, zatiaľ čo statní žiaci počúvajú. Každý zo žiakov má trošku iný pohľad na vec, inú perspektívu. Problémov môže byť viacero, ako napríklad komunikácia v tíme, nesprávne matematické závery, alebo to, že určitej oblasti projektu nevenovali dostatočne veľa pozornosti.

 

Potom sa žiakov spýtajte, aký je ich ďalší krok. Žiaci by v tomto kroku mali byť schopní vyjadriť, aké zmeny ich skupinu čakajú. Týmito zmenami by mali zároveň pokryť svoje problémy a výzvy. Môže sa napríklad jednať o zmenu v komunikácii medzi členmi daného tímu, alebo rozdiel v komunikácii s učiteľom.

 

Na konci konverzácie, ktorá sa bude riadiť princípom AAR, by tím žiakov mal byť schopný fungovať ako celok, zlepšiť si putá medzi sebou a mať úspešný projekt alebo náčrt projektu. Zároveň by sa však mal aj mnohému naučiť. Ak tím nemá čas, miesto, ani disciplínu na to, aby dokázal reflektovať vlastné skúsenosti, nedokáže si vyvinúť kolektívne porozumenie o tom, čo sa deje, čo je zle, a čo je potrebné zlepšiť v budúcnosti.

 


Zdroj: edutopia.org
Zdieľať na facebooku