Umeniu by sme pri malých deťoch nemali dávať nižšiu prioritu

Foto: Shutterstock
Umenie v školách potláčame do úzadia. / Foto: Shutterstock

Umelecké predmety patria medzi tie najobľúbenejšie u detí, avšak na školách majú nízku prioritu.

 

Jedným z predmetov, ktorým sa deti v škole venujú, je aj výtvarná výchova. Avšak tieto dve hodiny týždenne len málokedy dokážu u dieťaťa vyvolať lásku k umeniu. Umenie sa teda čoraz viac zo života ľudí vytráca. Ako teda vyvolať lásku k umeniu v najmladšej generácii?

 

Predmety, ktoré sa spájajú s umení majú pre školy nízku prioritu

Nie je žiadnym tajomstvom, že pre školy môže byť aj dvojhodinovka výtvarne výchovy náročná. Predmety, ktoré sa venujú umeniu, majú spomedzi predmetov na školskom rozvrhu tú najmenšiu prioritu. Napriek nízkej priorite umenia je pre deti dôležité.

Zápal a vášeň pre umenie by sa mali formovať už počas základnej školy a v materskej škole. Deti by už vo veku sedem rokov mali mať vyformovaný určitý vzťah k tomu, na čom vo vzdelávaní záleží a k umeniu. Pre školy je však prioritou písanie, čítanie a počítanie, zatiaľ čo výtvarná a hudobná výchova sú považované za tie najmenej dôležité predmety. Napriek tomu sú si však učitelia vedomí toho, že deti majú hodiny výtvarnej výchovy rady.

 

Vytvorte osnovy pre celú školu

Väčšina učiteľov nemá čas vytvoriť osnovy na výtvarnú výchovu, avšak nie je zložité vytvoriť osnovy skupinovou prácou, kde ich učitelia vytvoria spolu. Osnovy by mali pokrývať rôzne druhy umenia, štýly, žánre, rôznych umelcov, obsahovať návštevy galérií a výstav. Hodiny môžu byť prepojené regionálne či historicky. Deti by však mali byť učiteľom podporované, aby si vedeli vyvinúť vizuálnu gramotnosť, myslieť o umení kriticky a klásť otázky.  Pre dieťa je taktiež užitočné vidieť v umení diverzitu. Potrebuje vedieť, že umenie je tvorené rozdielnymi ľuďmi, rôznymi spôsobmi a malo by reprezentovať umelca.

 

Spojte umenie s ostatnými hodinami

Vytvoriť osnovy na učenie umenia môže byť náročné, ale učitelia môžu využiť aj iné predmety a spojiť ich s vyučovaním umenia. Jedným z príkladov, ako prepojiť predmety, môže byť vyučovanie dejepisu, počas ktorého je možné využiť rôzne obdobia a prepojiť ich s umením, alebo využiť rôzne revolúcie či dôležité spoločenské zmeny, ktoré viedli k aj k zmenám na umeleckej scéne.

Umenie však môžete spojiť aj s hodinami matematiky a vedy, napríklad pri hodinách geometrie. Veľmi veľa umelcov, hlavne v posledných rokoch, využíva vo svojej práci symboly. Ak dokážete spraviť počas hodiny referenciu na umenie počas toho, ako sa dieťa učí novej technike alebo ako inak umelecky vyjadriť svoje myšlienky, dokážete poskytnúť dieťaťu úplne nový zážitok.

 

Využite rozličné zdroje

Mnohé školy majú často problém s financovaním. Avšak aj historicky muselo mnoho umelcov používať alternatívne materiály práve vďaka nedostatku zdrojov, čo by potenciálne mohlo viesť k inšpirácii, ako udržať náklady na minime. Niektorí umelci začali kresliť na krabice od cereálií či na dvere ešte predtým, ako si mohli dovoliť maľovať na plátno.

Krabice od cereálií môžete využiť namiesto výkresov, na miešanie lepidla alebo miešanie farieb. Zvyšky plastov, či spodné časti plastových fliaš môžete využiť na vodu, v ktorej budú deti čistiť štetce. Ak chcete deti naučiť viac o umení z jaskýň či z doby kamennej, využite pre autentickejší zážitok hlinu, paličky či listy zo stromov. Alebo nechajte deti, nech prídu so svojimi vlastnými nápadmi, určite vás prekvapia.

Veľmi veľa kreatívnych a nízko rozpočtových nápadov môžete nájsť aj na internete. Na to, ako ozvláštniť hodiny umenia, čiže výtvarnej alebo hudobnej výchovy, môžete využiť aj rôzne metodiky Ministerstva školstva či príručky, ktoré sú dostupné online, ako napríklad Výtvarná výchova netradične.

 

Snažte sa, aby umenie malo skutočne svoje miesto

Hodiny hudobnej či výtvarnej výchovy sú zväčša učené triednym učiteľom. Často sa však počas týchto hodín venuje niečomu inému ako umeniu a práve na umenie sa preto zabúda. Väčšina škôl nemá špeciálneho učiteľa na umelecké predmety. V školách, kde je ťažké skutočne venovať hodinu či dve týždenne výlučne umeniu, by sa učitelia mali snažiť, aby kreativita mala svoje miesto počas školského dňa. Jednou z aktivít, ktoré by slúžili na zvýšenie kreativity u detí, by mohli byť aj krátke hodiny, kde by sa deti rozprávali o umení alebo si len tak kreslili. Nie je z toho žiadny neporiadok, nie je náročné danú aktivitu zorganizovať a je to lepšie ako nič. Dané aktivity však nemali úplne nahradiť hodiny výtvarnej výchovy, ale len vtedy, ak celá hodina nie je možná.

Čítajte viac o téme: Umenie
Zdieľať na facebooku