Stačí 10 minút, aby ste spoznali rodiny vašich žiakov

Stačí pár minút, pri ktorom spoznáte rodičov dieťaťa a ste o krok vpred pri budovaní vzájomného vzťahu s každým jedným dieťaťom a tiež klímy v triede.
Stačí pár minút, pri ktorom spoznáte rodičov dieťaťa a ste o krok vpred pri budovaní vzájomného vzťahu s každým jedným dieťaťom a tiež klímy v triede. / Foto: Shutterstock

V škole je vzťah učiteľa s rodinou často zanedbávaný, avšak práve tento vzťah je dôležitý pre bližšie spoznania dieťaťa a lepšie budovanie vzťahov v triede.

 

V posledných rokoch sa okrem naučenia klasického školského materiálu prikladá aj čoraz väčšia dôležitosť vzťahu akademického úspechu so sociálno-emocionálnym učením (SEL). Responsive classroom je efektívny prístup ku vzdelávaniu podložený mnohými dôkazmi, ktorý sa zameriava práve na vzťah akademického úspechu a sociálno-emocionálneho učenia. Podporuje učiteľov, aby vytvorili bezpečné, podmanivé a radosti plné komunity, kde by všetci študenti mali pocit, že sú vítaní, že na nich záleží, a cítili sa dôležito.

 

Čas v roku, kedy je najlepšie a najľahšie vybudovať nové vzťahy, je práve začiatok nového školského roka. Učitelia môžu tento čas využiť na plánovanie ranných stretnutí, energizerov, aktivít zameraných na „prelomenie ľadov“ či zameraných na to, aby sa študenti lepšie spoznali a trieda sa mohla ďalej vyvíjať ako celok. Mali by stráviť určitý čas pozorovaním detí, pracovaním s nimi a naučiť sa o nich viac nielen po akademickej stránke, ale aj o tom, aká je ich osobnosť.

 

Avšak vzťah učiteľ-žiak nie je jediným dôležitým vzťahom v škole. Rovnako dôležitý je aj vzťah učiteľa s rodinou žiaka. Bežne sa jediná interakcia zakladá na občasných rodičovských združeniach, či keď sa vyskytnú problémy s dieťaťom v škole.

 

Ako môžu učitelia posilniť vzťah s rodinou žiaka?

Napriek tomu, že začiatok roka je veľmi hektický, ak si chce učiteľ vytvoriť vzťah aj s rodinou žiaka, mal by na to využiť práve prvé týždne školy. Jednou z možností je naplánovať si neformálne 10-minútové konverzácie s rodinou každého žiaka. To, čo sa dozviete, môže mať v priebehu nasledujúcich mesiacov pre vás veľkú výhodu. Nenadarmo sa hovorí, že na dieťa má najväčší vplyv práve rodina. Ale to už ako učitelia iste dávno viete.

 

Povedzte mi o vašom dieťati

Týchto 10 minút by ste mali využiť na to, aby ste sa o deťoch dozvedeli čo najviac. Najjednoduchšou frázou na začiatok je: „Povedzte mi o svojom dieťati.“ A len seďte a rodičov počúvajte. Niektorí rodičia vám povedia pikošky o svojom dieťati, príbehy z jeho života, čo má najradšej a čoho sa bojí, avšak druhá polovica rodičov začne rozprávať o tom, aké sú silné akademické stránky dieťaťa. Vy sa však zaujímajte o to, aké je dieťa doma. Čo rado robí pre zábavu, čo ho zaujíma, aké sú jeho záľuby, v čom je dobré.

Vďaka týmto konverzáciám budete v budovaní vašich vzťahov v triede o krok vpred. Zistíte, kto má problémy s fyzickou koordináciou, kto sa nebojí skúšať nové veci, ktoré dieťa rado pomáha s domácimi prácami, či ktoré dieťa má strach z rozprávania. Pomôže vám to vytvoriť si celkový obraz o študentovi a prispôsobiť váš štýl učenia tak, aby vyhovoval každému dieťaťu. Koniec koncov, každé dieťa je jedinečné a vyžaduje si vlastný prístup.

 

Ste na jednej lodi

Takéto neformálne stretnutia s rodičmi prinášajú aj ďalšiu výhodu. Vysielajú rodičom správu, že ste s nimi jeden tím. Vidia, ako si ich vážite, ako si vážite ich hodnoty a názory. A čo je dôležité, neobraciate sa na nich len, keď sú s ich dieťaťom problémy. Stretnutia vám pomôžu odpovedať na ich prípadné otázky, ale zvážiť aj želania a obavy rodičov. Práve prvá interakcia s rodičmi nastaví tón vašej komunikácie po zvyšok školského roka. Úprimný záujem o ich dieťa vám dá výhodu dobrého začiatku. A keď budete potrebovať kontaktovať rodičov ohľadom vážnejšieho problému, budete vedieť, ako komunikovať a s kým vlastne komunikujete. Rodičia zase budú vedieť, že vaše úmysly sú dobré, že s nimi chcete spolupracovať a snažíte sa ich len zapojiť.

 

Takže doprajte si na začiatku ďalšieho školského roka čas na neformálne stretnutia s rodičmi, na ich spoznanie, na spoznanie ich dieťaťa. Dbajte na spoločne strávený čas, aj keď je to len zopár minút. Pretože týchto 10 minút môže byť skvelým štartom pre nové príležitosti, spoluprácu a oslavu detských úspechov.

 


Zdroj: responssiveclassroom.org
Zdieľať na facebooku