Meriden public schools - školy, do ktorých deti chodia skutočne rady

Výučba sa nesústreďuje okolo učiteľa, ale okolo žiaka samotného.
Výučba sa nesústreďuje okolo učiteľa, ale okolo žiaka samotného. / Foto: SHUTTERSTOCK

Školy v okrese Meriden v Connecticute založili svoj úspech na prepojení učenia s technológiami a viacerých príležitostiach pre študentov, aby vytvorili školy, do ktorých by deti skutočne chceli chodiť.

Meriden public schools sa  nachádzajú v Spojených štátoch v Connecticute. Tento názov zastrešuje viaceré verejné školy v okrese Meriden. Prioritou na týchto školách je spolupráca, inovácie a líderstvo. Inovácie sa nachádzajú všade. Výučba sa nesústreďuje okolo učiteľa, ale okolo žiaka samotného. Staršie deti učia tie mladšie ako využívať digitálne zariadenia a aplikácie. Výsledkom inovačného prístupu je zlepšenie výsledkov u žiakov v matematike či jazykových schopnostiach. Taktiež sa znížila miera vyhadzovania študentov zo škôl. Meriden public schools sú taktiež ocenené Magna Award v roku 2016 od Národnej asociácie školských združení.

 

Na začiatku príbehu o transformácie škôl stál Dr. Mark Beningni. Mal pocit, že školstvo sa vôbec nezmenilo, vďaka čomu prišlo deťom nezaujímavé.  Školstvo jednoducho nepodporovalo zmenu a inovácie.Preto sa ho rozhodol zmeniť. Celá zmena bola založená na spolupráci. Kľúčom bolo vytvoriť učebné prostredie, ktoré by sa zameriavalo na študenta, integráciu technológií, vybudovať okresnú kapacitu a rozšíriť čas učenia.

Mark sa spolu s jeho tímom snažil vytvoriť školu, do ktorej by deti chceli chodiť.  Zastáva názor, že ak deti chcú byť šťastné, úspešné a aby boli do učenia zainteresovaní ešte aj  občania, mali by v škole stráviť viac času.  Tkatiež si myslí, že deti by mali viac možností a ich hlas by mal byť vypočutý. Deti chceli prostredie, kde by mohli spolupracovať a riešiť problémy, ktoré sa nachádzajú v reálnom svete. Takéto prostredie vedie k tomu, že deti sa lepšie učia, cítia výzvu a ešte ich to aj zaujíma. Na základe tejto požiadavky škola zamestnala vzdelávacích trénerov zameraných študentov. Tréneri pracujú s učiteľmi, snažia sa vytvoriť v triede prostredie, ktoré by žiaka postavilo do centra aktivity a zároveň prostredie, kde by sa deti dokázali učiť jeden od druhého. Deti majú pocit že sú súčasťou niečoho väčšieho, a zároveň je to pre nich omnoho zaujímavejšie ako sedenie v lavici, písanie poznámok, a nikdy nekončiace testovanie vedomostí.

K vytvoreniu prostredia, ktoré by sa žiakom páčilo, patria nevyhnutne aj technológie. Technológie zabezpečujú, že deti sa môžu učiť v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek. Okres zabepečil špecialistov na integráciu technoĺogií. Škola taktiež má aj takzvaných ‘‘tech buddies‘‘, čiže kamarátov, ktorí učia žiakov, ako používať technológie. Zväčša to sú starší študenti, ktorí už technológiam rozumejú. Učia tích mladších, ako ich používať.  Technológie jednoducho patria do 21. storočia, preto majú svoje miesto aj v tejto škole.

 

Ďalším krokom k vytvoreniu Meriden public schools bolo rozšírenie príležitostí na učenie sa pre študentov. Mark spolu s jeho tímom počuli o rôznych kreatívnych veciach, ktoré sa diali v iných školách. Rozhodli sa zažiadať o AFT inovačný grant, kde by študenti museli chodiť na sto minút denne na extra 40 dní v roku. Tento nápad bol vyskúšaný na Casimir Pulaski Elementary school. Vytvorila sa nová hodina, ktorá bola zameraná iba na obohacovanie žiakov v troch hlavných kategóriach - STEM predmety, gramotnosť a zdravé žitie. Počas týchto hodín sa žiaci naučili napríklad ako sa stravovať zdravšie, vyváženejšie, ale aj dôležitosť psychickej pohody. Nie každý učiteľ musí pracovať od rána do konca vyučovania. Niektorí učitelia majú omnoho viac flexibility pri výbere ich pracovných hodín, môžu si vybrať čas, kedy chcú začať či skončiť, aby im to čo najviac vyhovovalo. Vyskúšanie takejto flexibility prinieslo skvelé výsledky. Študenti majú lepšie akademické výsledky, školská klíma sa zlepšila a taktiež sa zlepšili aj výsledky v štandardizovaných testoch. Tým, že sa rozvrhy učiteľov stali flexibilnejšie, školy môžu vytvárať omnoho kreatívnejšie veci.

 

Foto:SHUTTERSTOCK


Na niektorých školách existuje aj špeciálny tím ľudí, ktorý je zameraný na posilnenie vzťahov medzi rodinou, školou a komunitou. Tento tím ľudí pracuje so študentmi, ich rodičmi, komunitou, ale aj zamestnancami školy s cieľom posilnenia vzťahov a posilnenia sociálnych a emocionálnych schopností, či akademického úspechu. Na základe posilnenia vzťahov sa vytvoril aj online systém, ktorý umožňuje kontrolovať progres jednotlivých žiakov. V tomto systéme môžu učitelia zaznamenávať denný pokrok, vyžiadať si špeciálnu podporu, či koordinovať všetky služby dostupné pre študentov. Učitelia využívajú tento systém na odstránenie bariér v učení a podporu úspechu študentov.

Ďalšou zo školských inovácií bolo vytvorenie kapacít v okrese. Okres sa snaží podporiť zamestnancov škôl  a vytvoriť rôzne iniciatívy, ktoré by školám pomohli napredovať.  V Hanoveri je špeciálny program pre deti s autizmom a inými komunikačnými problémami. Niektoré školy ponúkajú bilingválne programy, či programy, zamerané na podporu nadaných detí.  Predtým boli takéto deti v oddelených školách alebo spolupracovali s externými agentúrami. Mark sa rozhodol zamestnať nových učiteľov, vytvoriť nový priestor pre takéto deti a vytvoriť úplne nové programy na ich výučbu a integráciu.

 

Okrem zlepšenia akademických výsledkov a zníženia počtu detí vyhodených zo škôl, sa aj zlepšila školská dochádzka. Učitelia aj žiaci dosahujú lepšie výsledky a ich vzájomný vzťah sa taktiež zlepšil. Až 97% detí tvrdí, že ich učitelia sú k nim fér, zaujímajú sa o nich a  dokážu ich motivovať k učeniu. Tento úspech je pripisovaný extra 100 minútam učenia sa za deň.

Mark tvrdí, že vedenie by malo byť o tom, aby sa Ľudia cítili pohodlne a komfortne aj počas toho, ako riskujú. Tvrdí, že pokiaľ nebudeme ochotní zlyhať, nikdy nebudeme dostatočne inovatívni a nikdy nedocielime aby sme boli takí úspeční, ako môžeme byť. Tím, ktorý vedie meriden public schools dúfa vo vytvorenie systému, kde by sa rodina aj komunita cítili príjemne, učitelia by boli kreatívni a študenti by sa skutočne dokázali niečo naučiť.

 


Zdroj: www.edutopia.org

Čítajte viac o téme: Inšpiratívne školy
Zdieľať na facebooku