Čo všetko u nás ovplyvňuje hudba?

Hudba má veľký vplyv nielen na náš život, ale aj na náš mozog či motorické schopnosti.
Hudba má veľký vplyv nielen na náš život, ale aj na náš mozog či motorické schopnosti. / Foto: Pexels

Hudba nás sprevádza takmer na každom kroku nášho života. Mnohí ľudia si slúchadlá akoby ani neskladali z uší, hudba nám hrá v aute, pri domácich prácach, či pri učení. Hudba, rovnako ako všetko okolo nás, má veľký vplyv na ľudí. Avšak najviac ovplyvňuje ľudské myslenie a mozog.

 

1. Hudba môže ovplyvňovať vašu osobnosť

Viaceré štúdie skúmali vplyv hudby na ľudskú osobnosť. Jedna štúdia zistila, že aj počas toho, ako sa ľudia zoznamujú, hudba je jednou z najčastejších tém, o ktorých sa rozpráva. Na základe vašich obľúbených piesní je tiež možné aj predpovedať, aký typ osobnosti ste podľa 5 faktorov- otvorenosť, extrovertnosť, emocionálna stabilita, príjemnosť a svedomitosť.

Štúdia, realizovaná na Heriot-Watt Univerzite  sa zameriavala na jednotlivé hudobné štýly a charakteristické vlastnosti pre ľudí, ktorí daný štýl uprednostňujú.
Blues- vysoké sebavedomie, kreativita, spoločenskosť, jemnosť, sú jednoducho v pohode
Jazz- vysoké sebavedomie, kreativita, spoločenskosť, celková pohoda
Klasická hudba- vysoké sebavedomie, kreativita, introverti, pohodlní ľudia
Rap- vysoké sebavedomie, extroverti
Country- usilovní a spoločenskí ľudia
Tanečná hudba- kreatívny a spoločenskí ľudia
Metal- nižšie sebavedomie, kreatívny ľudia

 

Ani táto štúdia však neplatí úplne na každého. Avšak, pri tomto závere sa vynára aj otázka, prečo niektorí ľudia preferujú iný typ hudby ako ostatní. Jedna z teórií hovorí, že niektorá hudba je pre ľudí jednoducho príjemnejšia na počúvanie. Druhá teória zastáva názor, že ľudia pomocou hudby regulujú svoju náladu. Tretia teória tvrdí, že ľudia vyjadrujú svoju identitu prostredníctvom hudby.

2. Hudba ovplyvňuje ľudské vnímanie neutrality

Pri vyberaní hudby sa najčastejšie rozhodujete medzi veselou a smutnou hudbou. Vedeli ste, že to akú hudbu počúvate, môže ovplyvniť ako vnímate neutralitu? Stačí aj krátka hudobná ukážka, aby ste vedeli identifikovať, či bol vo vás vyvolaný šťastný alebo nešťastný pocit, teda aj neutrálne veci by ste identifikovali ako veselé či smutné. To isté platí aj o výraze tváre.
Hudba ovplyvňuje aj ľudské emócie. Konkrétne sa spája s cítením emócií a vnímaním emócií. Často teda môžete pochopiť emócie aj bez toho aby ste ich reálne cítili.

3. Okolitý hluk môže zlepšiť kreativitu

Často pri sústredení sa na nejakú činnosť, ľudia počúvajú hlasnú hudbu. Avšak možno to nie je to najlepšie možné riešenie. Ukázalo sa, že pre kreativitu je najlepší hluk v pozadí.  Hluk v pozadí pomáha zvyšovať schopnosť spracovávanie ťažkostí, čo vedie k lepšiemu abstraktnému spracovaniu a vyššej kreativite. Takže pokiaľ máte problém vyriešiť nejakú úlohu bežným spôsobom, dokážete ju vyriešiť ešte kreatívnejšie.
Avšak, ak počúvate príliš hlasnú hudbu, vaša kreativita nefunguje pretože je prevalcovaná hudbou a váš mozog sa viac sústredí na počúvanie hudby ako na spracovávanie informácií.

4. Klasická hudba zlepšuje vizuálnu pozornosť

Už dlhšiu dobu sa hovorí o pozitívnych účinkoch klasickej hudby na deti. Avšak klasická hudba pôsobí pozitívne aj na pacientov po mŕtvici, ktorým pomáha zlepšovať pozornosť. Klasická hudba dokonca dosiahla lepšie výsledky ako ticho.

5. Hudba vyrušuje pri šoférovaní

Napriek tomu že takmer všetkým vodičom hrá pri šoférovaní rádio, v skutočnosti pôsobí rušivo. Štúdia vykonaná na mladých ľuďoch dokázala, že aj keď si ľudia vybrali hudbu podľa svojho výberu, robili pri šoférovaní viac chýb a boli agresívnejší. Najlepšie výsledky dosiahla hudba vybratá výskumným tímom. Najvhodnejšia pri šoférovaní je teda hudba, ktorú vôbec nepoznáte.

6. Hra na hudobný nástroj zlepšuje motorické schopnosti

O výhodách hrania na hudobný nástroj sa vie už veľa. Avšak ďalšie štúdie objavili, že deti, ktoré viac ako tri roky hrajú na hudobný nástroj majú omnoho lepšie výsledky v sluchových a motorických schopnostiach. Štúdia takisto skúmala vplyv hry na hudobný nástroj na ďalšie schopnosti, konkrétne slovné a neverbálne logické zručnosti, ktoré zahŕňajú pochopenie a analyzovanie vizuálnych informácií, identifikovanie vzťahov, podobností a rozdielov medzi tvarmi a vzorcami. Ďalšia podobná štúdia objavila vzťah medzi schopnosťou hrať na hudobný nástroj a motorickou zručnosťou.

7. Hudba napomáha pri cvičení

Okrem všetkých už spomenutých benefitov, hudba má aj ďalšiu výhodu. Tou výhodou je, že napomáha pri cvičení. Už v roku 1911 sa zistilo, že cyklisti šliapu rýchlejšie, keď počúvajú hudbu. Zrýchlenie pri počúvaní huby je zapríčinené tým, ako funguje ľudské telo. Akonáhle cítite únavu, telo vyšle signál mozgu. Avšak počúvanie hudby odvádza pozornosť ľudského mozgu inam, čiže volanie po prestávke nepočuje. Výhoda hudby sa však neprejavuje pri cvičení vo veľkej intenzite, pretože mozog necíti bolesť, čo môže v konečnom dôsledku viac uškodiť, ako pomôcť.
Každý druh hudby pôsobí na ľudské telo inak, pretože má inú bpm hodnotu. Najnižšiu bpm hodnotu má jazz, nasleduje disco (120), pop a hip-hop (110-140), ďalej house (120-135), dubstep (okolo 140) a drum&bass (150-180). Ak si chcete vyberať vhodnú hudbu na cvičenie, mali by ste sa riadiť intenzitou, v ktorej cvičíte. Avšak myslite na to, že každý človek je iný, a teda každému v konečnom dôsledku aj tak vyhovuje niečo iné.

Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku