Aké sú vlastnosti výnimočných lídrov?

Výnimočných lídrov robia ich výnimočné vlastnosti.
Výnimočných lídrov robia ich výnimočné vlastnosti. / Foto: Shutterstock

Hovorí sa, že emócie sú univerzálnym jazykom, pretože ich všetci cítime rovnako. To, čo nás motivuje je rozdielne, avšak všetci cítime bolesť rovnako. Preto sa za jednu z najdôležitejších schopností v procese ľudskej interakcie považuje empatia. Výnimoční lídri majú väčšinou výbornú schopnosť empatie. Avšak aké iné vlastnosti, okrem empatie, charakterizujú túto skupinu lídrov?

1. Poznajú samých seba

Skvelí lídri vedia veľa o sebe a zaujímajú sa o svoj osobnostný rozvoj. Ľudia, ktorí sú považovaní za vplyvných, sú vedení svojím srdcom a skutočne sa poznajú. Pokiaľ nebudete autentickí, budete mať problém byť úprimní k ľuďom naokolo, ale aj sami k sebe. Sebapoznanie je veľmi dôležité, pretože si dokážete priznať, v čom ste dobrý a práve naopak, v čom robíte chyby, čo vám umožní ďalej sa rozvíjať po všetkých stránkach. Okrem iného sa sebapoznanie považuje aj za základ emočnej inteligencie. Ak ľudia nepoznajú skutočne sami seba, ako môžu skutočne spoznať ostatných a byť schopní ich viesť?

 

2. Dokážu sa kontrolovať

V prípade, že sme nahnevaní, omnoho ťažšie sa nám ovládajú emócie a naša empatia ustupuje do úzadia. V takýchto situáciach sme netrpezliví a veľmi ľahko ublížime ostatným. Veľkí lídri toto vedia. Je dôležité byť racionálni a premýšľať predtým, ako konáme, pretože v hneve môžeme urobiť niečo, čo nechceme aj bez toho, aby sme o tom vopred premýšľali. Keď popremýšľate predtým, ako niečo urobíte, je pravdepodobnejšie, že si uvedomíte, čo si myslia ostatní a ako sa cítia. Ak sa naučíte ovládať svoje emócie, dokážete omnoho jasnejšie komunikovať s ľuďmi a aj oni budú omnoho radšej komunikovať s vami.

 

3. Vedia, že komunikácia je alfa a omega

Jasná a efektívna komunikácia je základom všetkého. Empatia dokáže vyriešiť mnoho komunikačných problémov, pretože dokáže vyriešiť aj naoko zamotané situácie. Bez empatie riešenia pôsobia príliš nasilu, namiesto toho, aby pôsobili mocne a efektívne. Výborní lídri vedia, že empatia je nevyhnutným základom zmeny a veľmi ovplyvňuje komunikáciu, pretože komunikácia sa potom stáva interakciou, dialógom, namiesto monológom, kedy sa jednotlivé strany úplne nepochopia. Empatickí ľudia možno pôsobia zraniteľnejšie, avšak sú omnoho silnejší, dôležitejší a ľudia, ktorých sa budete snažiť pochopiť, sa budú cítiť omnoho viditeľnejšie. V komunikácii je dôležité vychádzať ľuďom v ústrety a vedieť pochopiť a implementovať ich uhol pohľadu. Práve efektívna komunikácia je prostriedkom, cez ktorý lídri dosahujú každodenné úspechy. Ľudia, ktorí vedia komunikovať, dokážu inšpirovať ľudí, pretože si s nimi dokážu vytvoriť spojenie.

 

4. Sústreďujú sa na ostatných, nie na seba

Skvelí lídri sa nezaujímajú o seba, ale o ostatných ľudí, ich potreby a pocity. Takýto prístup zvyšuje dôveru vo vzťahu a tiež napomáha pochopeniu. A kde je pochopenie, tam je možné lepšie pomôcť druhému človeku pokiaľ má nejaký problém. Daná osoba taktiež cíti podporu a vie, že sa má na koho obrátiť v prípade problémov. Pokiaľ chcete úspešne spolupracovať s otatnými ľuďmi, je dôležité akceptovať ich takých, akí sú a snažiť sa ich pochopiť so všetkými ich dobrými a zlými stránkami osobnosti. Empatia by mala ovplyvňovať nielen to, čo povieme, ale aj to, ako to povieme.

 

5. Nie sú sebeckí

Výnimoční lídri nie sú sebeckí. Sú štedrí a vracajú naspäť. Chápu to, že dávaním získavajú viac, ako dostávaním. Keď niečo vrátia naspäť alebo dajú, zvyšuje to ich kvalitu života, pripomína im to aby boli vďační za to, čo majú a tiež to, aký vplyv má ich život na životy ostatných, často menej šťastných ľudí. Keď dávame späť, pripomína nám to všetko dobré v našom živote a inšpiruje nás to k tomu, aby sme sa snažili uspieť ešte viac. Dávanie späť taktiež buduje vzťah. Ľudia chcú mať vo svojom okolí ľudí, ktorým na nich záleží, či sa už jedná o situáciu na pracovisku alebo v komunite. Skvelí lídri nechcú byť zapamätaní pre výšku ich profitu, ale preto, ako sa vďaka nim cítili iní ľudia. Výborní lídri  chcú inšpirovať ostatných aby dokázali docieliť všetko, čoho sú schopní nie pre ich vlastný benefit, ale pretože sa zaujímajú o ľudí celkovo. Ak chcete byť ako oni, robte to isté. Snažte sa pomôcť ostatným, pretože si to zaslúžia. Čím viac empatie prinesiete do vzťahu, tým viac sa vám vráti. Nesprávajte sa k ľuďom tak, ako by ste chceli aby sa oni správali k vám. Správajte sa k ním tak, ako by oni chceli aby ste sa k ním správali. Lídri vedia identifikovať potreby ľudí a prispôsobit ich štýl danému človeku.

 

6. Majú hranice

Aj skvelí lídri často čelia situáciam, kedy si uvedomujú, že ľudia môžu rásť iba vtedy, ak nebudú pod vplyvom daného lídra. V takýchto situáciach je dôležité určiť si hranice toho, čo je ešte v poriadku a čo už je priveľa. Ak vidia, že daná osoba pomoc nepotrebuje, ale naopak jej pomôže viac vyrásť, ak bude samostatná, umožnia jej to. V prípade, že je to nevyhnutné, nerobí im problém byť iniciátorom negatívnej situácie. Aj oni sa učili metódou pokus-omyl, takže vedia, kedy je správny čas nechať niekoho odísť. Je ťažké komunikovať s osobou ktorá neprejavuje absolútne žiadne známky empatie alebo s osobou, ktorá je natoľko toxická, že kazí úplne všetky vzťahy na okolo. Lídri vedia kedy povedať dosť a ukončiť takýto vzťah.

 

7. Sú láskaví

Výnimoční lídri sú tí, ktorí dokážu viesť ľudí srdcom. Sú si vedomí toho, ako sa správajú k iným ľuďom a aký rozdiel dokáže vo vzťahu vytvoriť prístup. Pokiaľ sme k ľuďom láskaví, sme prirodzenejší a citlivejší.  Láskavosť nie je slabinou a ani by za ňu nemala byť považovaná. Práve naopak, je to naša schopnosť dokázať že sme empatickí a dokážeme sa vžiť do kože iných ľudí. Často to v práci môže byť výhodou. Láskaví ľudia ľahšie získajú vplyv nad ostatnými, pretože neexistuje žiadna iná ľudská vlastnosť, ktorá by nás v živote dokázala dostať ďalej.

 

8. Sú sami sebou

Je asi najdôležitejšou zo všetkých vlastnostní. Výnimoční lídri sú autentickí, nielen úprimní. Nepotrebujú sa hrať na niekoho iného, sú samými sebou a vernou kópiou svojho skutočného ja. Ľudia, ktorích inpširujú sa preto nemusia trápiť s tým, kto daná osoba v skutočnosti je, ale rovno to vedia. Autentickí lídri sú transparentní a dokážu vyjsť v ústrety. Nepotrebujú sa tváriť že sú perfektní, pretože si dokážu priznať svoje chyby a urobiť z nich výhodu.

Zdieľať na facebooku