Extrovert – podľa čoho ho spoznáme?

Extrovert
Extrovert / Foto: Pexels

Aký človek sa skrýva pod pojmom extrovert? Aké sú jeho typické povahové črty a prejavy správania?

 

Hoci sú pojmy extrovert či introvert pomerne často spomínané medzi laikmi, sú to psychologické pojmy. Je o nich napísaných veľa kníh, príručiek, článkov či blogov. V tejto súvislosti sa teda ľudia začnú sami charakterizovať a vnímať ako extrovertní prípadne introvertní. „Ja chodím rád von, medzi ľudí, určite som extrovert!" sú typické výroky, ktoré je možné počuť v rámci takýchto debát. Je to ale také jednoduché? Existuje nejaký kľúč, podľa ktorého sa človek môže označiť ako extrovert? To, že človek má rád spoločnosť, rád sa rozpráva alebo chodí cez víkend do spoločnosti, nemusí hovoriť nič o tom, či je extrovertná osobnosť alebo nie je.

 

Nič nie je čiernobiele

Odborníci to vidia jasne – nič v našom živote nie je čiernobiele. Profesor psychológie z Northwestern University Dan McAdams, PhD. tvrdí, že v psychológií neexistujú žiadne čisté klasifikácie a typy. Hovorí, že podobne ako je to napríklad pri výške či váhe, vždy hovoríme o nejakom spektre. Je síce pravda, že niekto môže byť na jednom či na druhom konci (v extréme), ale celkovo je väčšina ľudí niekde uprostred krivky. Ďalší odborník na psychológiu osobnosti, profesor Michael D. Robinson tvrdí, že to, aká sme osobnosť, sa prejavuje v celom našom živote, pri každom našom kroku. „Osobnosť je stále s nami a ovplyvňuje to, na čo myslíme, čo cítime a ako sa správame.“ V danej problematike sa viacerí psychológovia však zhodnú na tom, že naša osobnosť sa skladá z piatich základných faktorov (skratka OCEAN). Sú nimi extroverzia, svedomitosť, otvorenosť voči skúsenosti, láskavosť a neuroticizmus. Znamená to teda, že či už sme extrovert alebo introvert, prejaví sa to zaručene v spôsobe, akým žijeme náš život.

 

Typické osobnostné črty extrovertov

Hoci je extroverzia určité spektrum, aj napriek tomu existujú isté osobnostné črty a charakteristiky, ktoré sú typické pre daný typ osobnosti. Sú nimi nasledovné črty:
 

 1. Vyhľadávanie sociálneho kontaktu. - Pre extrovertov je typické, že majú radi ľudí a spoločnosť. Je to preto, lebo od ostatných ľudí čerpajú energiu a sú pre nich zdrojom nových podnetov. Častokrát sú práve extroverti v centre pozornosti, sú prvými, kto sa zoznamuje s nováčikmi alebo tí, ktorí sa neboja neočakávaných spoločenských situácií.
   
 2. Dobrý pocit vo veľkej skupine ľudí.V nadväznosti na predchádzajúci bod, extroverti sú radi obklopení ľuďmi, niekedy čím viac, tým lepšie. Nepotrebujú čas osamote, majú radi, keď je okolo nich plno vzruchov.
   
 3. Otvorená komunikácia. Väčšina extrovertov je pozitívna, optimistická a nebojí sa hovoriť o čomkoľvek. Či sú to osobné aj citlivé témy, alebo pálčivé spoločenské témy, extroverti o nich radi diskutujú a neboja sa prejaviť svoje názory. Autori Min Lee a Nass tvrdia, že extroverti majú taktiež tendenciu hovoriť hlasnejšie, častejšie používajú výrazné gestá a tým sa môže zdať, že zaberajú viac priestoru.
   
 4. Rýchle rozhodovanie. Výskum v oblasti rozhodovanie introvertov a extrovertov ukazuje, že extroverti prijímajú rýchle rozhodnutia v závislosti od toho, ako sa v danom momente cítia. Bolo však potvrdené aj to, že niekedy sú naklonení k tomu, aby im niekto druhý ukázal správny smer, čo sa rozhodnutí týka.  
   
 5. Schopnosť byť sociálnymi mediátormi. Vanessa Van Edwards, autorka knihy Captivate: The Science of Succeeding with People poukazuje na ďalší zaujímavý rozmer extroverzie a tým je, že títo jednotlivci vedia byť sociálnymi mediátormi. Znamená to, že vďaka ich schopnosti zostať pozitívnymi a dobre naladenými a rýchlo sa vysporiadať aj s negatívnymi emóciami, môžu byť moderátormi komplikovaných rozhovorov, môžu prelomiť ľady v zložitých situáciách, vedia rýchlejšie a dobre improvizovať a podobne.      

 

Ako teda zistíte, či ste alebo nie ste extrovert?

Tým, že viacerí odborníci a psychológovia sú zástancami názoru, že robiť podobné typológie osobností nie je správne, neodporúčajú testy ako napríklad MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), pretože nie je v posudzovaní osobnosti validný. Ryne A. Sherman, profesor psychológie na Texas Tech Univesity, však odporúča napríklad osobnostný test SAPA, ktorého výsledkom bude zistenie, či ste v extroverzii ako osobnostnej črte na nízkej či vysokej úrovni. Je totiž dobre, ak vieme aspoň približne, ktorý typ osobnosti sme. Vie nám to pomôcť pri práci, ale aj v osobných vzťahoch. Väčšina ľudí dostáva od svojho okolia spätnú väzbu, na základe ktorej vie približne posúdiť, či je extrovertom alebo nie. Ak nie, existujú rôzne psychologické testy, vďaka ktorým sa to dá zistiť, či už pôjde o test SAPA alebo o rôzne iné. Stále však platí, že vymedzovanie a polarizovanie osobností nie je úplne najlepšie, pretože väčšina populácie aj tak spadá niekde uprostred.

Zdieľať na facebooku