Spájanie rodín nie je vždy jednoduché. Ako riešiť problémy, ktorým nová rodina čelí?

Slovenské, rovnako ako svetové štatistiky ukazujú, že vysoká rozvodovosť je fenoménom dnešnej doby, ktorý vedie k vzniku nových, zmiešaných rodín.
Slovenské, rovnako ako svetové štatistiky ukazujú, že vysoká rozvodovosť je fenoménom dnešnej doby, ktorý vedie k vzniku nových, zmiešaných rodín. / Foto Bigstock

Zmiešané rodiny sa stávajú čoraz bežnejšou realitou. Slovenské, rovnako ako svetové štatistiky ukazujú, že vysoká rozvodovosť je fenoménom dnešnej doby, ktorý vedie k vzniku nových, zmiešaných rodín. Tie čelia rôznym problémom.

 

Ako vyzerá zmiešaná rodina?

Jednoducho povedané, je to rodina, do ktorej prídu dvaja rodičia, ktorí si do nej prinesú deti z predchádzajúceho vzťahu. Znamená to teda, že v prvom rade došlo k rozvodu alebo rozpadu pôvodnej rodiny, čím vznikla nová rodina a to zmiešaním dovtedy neznámych ľudí pod jednu strechu. Pre zmiešané rodiny sa často používa aj názov nevlastná rodina, rekonštituovaná rodina, prípadne komplexná rodina

 

Pri spájaní dvoch rodín do jednej je potrebné si uvedomiť, že toto prepojenie nebýva vždy jednoduché a príjemné. Nemožno očakávať, že sa rodiny stanú jednou cez noc a všetci členovia rodín budú zrazu milujúcimi bratmi, sestrami a priateľmi v jednom. Trvá to istý čas, na ktorý je potrebné sa pripraviť. Podľa Americkej akadémie detskej a adolescentnej psychiatrie môže trvať jeden až dva roky, kým sa zmiešané rodiny prispôsobia zmenám. Avšak rodičia, ktorí sa aktívne snažia o riešenie prípadných problémov, môžu toto adaptačné obdobie úspešne skrátiť. 

 

Akým problémom čelia zmiešané rodiny a ako ich riešiť? 

Súrodenecká rivalita – Súrodenecká rivalita je bežným problémom v rámci pôvodných rodín. Keď ide o rivalitu v zmiešanej rodine, zložitosť problému sa ešte viac stupňuje. Je preto potrebné si uvedomiť, že aj dieťa potrebuje čas. Potrebuje si zvyknúť na novú rodinu, na jej nových členov, ktorými sú aj súrodenci, ktorých dovtedy nemalo, prípadne noví súrodenci, ktorí sa rodičom narodili po vzniknutí ich nového vzťahu. Porozprávajte sa s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou vopred, ako budete rôzne situácie medzi súrodencami riešiť. Je dôležité, aby ste medzi deťmi nerobili rozdiely a nezastávali si svoje biologické dieťa. To naozaj nie je spôsob, ktorý by spojeniu rodiny pomohol, práve naopak. Musíte byť voči všetkým deťom jednotní. Dôsledky musia byť rovnaké pre všetky deti, bez ohľadu na to, ktorá bola ich pôvodná rodina alebo ako to v nej fungovalo pri riešení negatívneho správania.

 

Rovnocennosť v získavaní pozornosti – Tým, že sa počet detí pri vzniku zmiešaných rodín zvyšuje, môžu mať niektoré z nich pocit, že strácajú pozornosť rodiča, na ktorú boli predtým zvyknuté. Môžu mať pocit, že jej budú mať menej, lebo sa o ňu budú musieť deliť s ďalšími deťmi. Najlepším a najviac efektívnym riešením je spolupráca všetkých členov rodiny, aby sa problém vyriešil. Porozprávajte sa ako rodičia so svojimi deťmi, čo im vadí, prípadne prečo majú pocit, že vašu pozornosť strácajú. Zamyslite sa nad tým, že musíte dodržiavať určitý harmonogram. Zabezpečte, aby ste chodili rovnako často na športové či kultúrne podujatia všetkých detí bez rozdielu. Podporujte ich rovnako, rozprávajte sa s nimi rovnako dlho. Nerobte rozdiely, pretože práve to môže viesť k žiarlivosti a spomínanej rivalite medzi súrodencami.

 

Dodržiavanie pravidiel od nevlastného rodiča – Kým ste nežili ako nová rodina pod jednou strechou, bol váš priateľ/priateľka pre dieťa len kamarátom, s ktorým sa zabávalo a trávilo s ním príjemný čas. Tým, že ste priviedli nového partnera/partnerku domov, začnú deti vnímať jeho postavenie inak. Stáva sa totiž ich druhým rodičom, čo má v porovnaní s kamarátom inú váhu a autoritu. Na rad prídu aj výchovné situácie, pri ktorých nemusí byť deťom všetko po vôli. Odporúča sa preto sadnúť si k stolu a spísať si pravidlá fungovania rodiny a domácnosti na začiatku. Je dôležité, aby boli pravidlá deťom jasné, aby ich mohli dodržiavali. Najlepšie, čo môžete urobiť, je stanoviť si spoločné pravidlá, ktoré budú kompromisom, a teda nebudú kopírovať len pravidlá jednej z rodín. 

 

Zmätok v osobnej identite – Niekoľko aspektov formovania novej rodiny môže deťom spôsobiť problém s ich vlastnou identitou. Ak sa napríklad meno matky zmení na priezvisko nového manžela, zatiaľ čo deti matky si ponechajú pôvodné priezvisko, môžu nadobudnúť pocit určitého odlúčenia od svojej matky. Pokiaľ ide o zmenu mena, komunikujte o tom s deťmi. Pre niektoré to nemusí nič znamenať, pre iné to môže byť naozaj dôležité. Ak by to deťom spôsobovalo rozrušenie a pocity odlúčenia od pôvodnej rodiny, skúste pouvažovať nad zmenou priezviska neskôr, keď  budú to budú vnímať zrelšie.

 

Otázka osobného priestoru – Predstavte si, že ste zvyknutí na to, že máte svoju detskú izbu, svoje hračky, svoj bezpečný priestor. Zrazu sa však do vášho priestoru prisťahuje niekto ďalší a váš komfort sa do veľkej miery naruší, prípadne zníži. Takto nejako to môžu prežívať deti, keď si ich rodič privedie domov nového partnera/partnerku s deťmi. Začína sa akýsi boj o územie, o svoj osobný priestor. Býva to značne komplikované a dlhotrvajúce, kým si deti zvyknú, že sa o svoj priestor musia deliť s niekým ďalším. Zároveň deti, ktoré prišli do tejto rodiny môžu mať pocit, že v dome nie sú vítané, pretože im nie je dopriaty vlastný priestor. Najefektívnejším riešením je zrejme presťahovať sa do nového príbytku, kde si svoje územie zaberie a nájde každý nanovo. Samozrejme, nie vždy je to také jednoduché. Skúste teda použiť niektoré ďalšie zo stratégií – vytvorte nové spálne a detské izby. Či už z nepoužívaných miestností v suteréne prípadne na povale. Snažte sa, aby bol priestor každého člena rodiny čo najviac rovnomerný a nedošlo tak k nezhodám.       

 

Benefity zmiešaných rodín

Z doposiaľ uvedeného sa môže zdať, že zmiešané rodiny čelia spojením dvoch rodín do jednej novej len mnohým problémom. Stále však netreba zabúdať, že spojenie prinesie aj viaceré benefity. Aké pozitíva tu môžeme nájsť?

  • Deti majú to šťastie, že majú pri sebe dve milujúce osoby, ktoré sa o nich starajú a slúžia im ako dlhodobé a životné vzory.
  • Všetci členovia rodiny sa učia chápať, rozumieť a prijímať väčšiu rozmanitosť a rôznorodosť života.
  • V rodine je prítomná väčšia finančná a emocionálna istota v porovnaní s rodinou, kde dieťa vychováva jeden rodič sám.
  • Dieťa získa nových súrodencov a v nich kamarátov, s ktorými si vie vybudovať dobré vzťahy na celý život.
  • Nová štruktúra rodiny môže byť zdravšia a prospešnejšia pre psychiku a emocionálnu stabilitu každého jej člena, najmä detí. 

 

Téma zmiešaných rodín a aspektov, ktoré sa jej týkajú, patrí k tým zložitejším. Pokiaľ si nebudete dať vedieť rady, je úplne na mieste vyhľadať odbornú pomoc, opýtať sa na radu. Najviac môžu vznikom novej rodiny trpieť deti. Preto je dôležité, ak spozorujete nejaké problémy, prípadne vám deti budú o nich rozprávať a vy si s nimi nebudete vedieť poradiť, nebudete vedieť nájsť správne odpovede, neváhajte kontaktovať odborníka – psychológa. A najmä nezabúdajte – nič hotové z neba nespadlo a na veciach, na ktorých vám záleží, treba dôkladne pracovať. A hlavne s láskou.   

Čítajte viac o téme: Rozvod
Zdieľať na facebooku