Je ťažké cítiť sa v škole ako doma, ak učitelia nepoznajú ani vaše meno

Cold Springs Middle School je škola, kde za prioritu považujú poznať každého žiaka čo najlepšie.
Cold Springs Middle School je škola, kde za prioritu považujú poznať každého žiaka čo najlepšie. / Foto: Shutterstock

Sú školy, ktoré učia inak. A oplatí sa ich poznať. Jednou z nich je aj americká Cold Springs Middle School. V čom je táto škola výnimočná?


Je evidentné, že tak ako v zahraničí, aj na Slovensku funguje väčšina škôl veľmi podobne. Existujú však aj rozdiely, ktoré pozitívne ovplyvňujú chod školy a na ktoré je dobré upozorňovať. Dnes vám priblížime školu, ktorá má zavedený inšpiratívny systém, z ktorého profitujú žiaci i jej učitelia. A prečo je spomínaná škola taká výnimočná?

 

Škola, v ktorej chcú byť prepojení

Spomínaná škola sa nachádza v USA. Je ňou konkrétne Cold Springs Middle School v americkom štáte Nevada. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to škola ako akákoľvek iná. Nuž, nie je to tak. Jej systém fungovania sa odlišuje od mnohých škôl a práve preto do nej spoločne nahliadneme.

 

Keby ste sa opýtali učiteľov na vašej škole, ako dobre a či vôbec poznajú každého svojho žiaka, aká by bola ich odpoveď? Častokrát učitelia, hlavne pri vyšších stupňoch, nepoznajú ani krstné mená jednotlivých študentov, nie to, aby vedeli nejaké informácie z ich súkromného života. Je pravda, že sa síce odohráva mimo školy a jej lavíc, no neznamená to, že študenta ako takého neovplyvňuje. Niekedy možno viac, ako je na prvý pohľad zrejmé.

 

V čom je teda škola Cold Springs Middle School taká výnimočná? V tejto škole sa zaujímajú viac ako len o fakty. Systém školy vedie učiteľov k tomu, aby hlbšie poznali svojich žiakov a aby ich poznanie siahalo za to, čo vidia na vyučovaní. V tejto škole navyše cielene budujú rodinné prostredie medzi všetkými zamestnancami školy, jej študentmi a rodičmi.

 

Každý deň, keď zaznie záverečný zvonček signalizujúci koniec vyučovania a deti sa hrnú k školskému autobusu, ktorý ich odvezie domov, všetci učitelia z Cold Springs mieria do knižnice. Tam sa totiž nachádzajú po stenách plagáty, na ktorých sú napísané mená všetkých takmer tisíc študentov tejto školy. Keď sa učitelia usadia, upriamia pozornosť na riaditeľku školy – Robertu Duvall. Jej zadanie pre všetkých pracovníkov je jasné:

 

„Vezmite si farebnú fixku, podíďte bližšie k papierom a urobte krížik pod riadky s názvami – Meno/Tvár, Niečo osobné, Osobný/Rodinný príbeh a Akademický výkon, pri jednotlivých študentoch.

 

Jej zadanie má jasný cieľ a tým je zistiť, nakoľko poznajú učitelia svojich žiakov. Či zostanú len pri priradení mena k tvári, alebo o žiakoch vedia aj niečo viac – poznajú ich známky, rodinné príbehy či ich záujmy. Výsledkom bolo zistenie, že zatiaľ čo po pár mesiacoch od začiatku vyučovania majú niektorí zo študentov krížiky od učiteľov skoro v každej z kategórií, iní tam majú len jeden či dva, dokonca vôbec žiaden. A prečo je tento prístup tak významný a dôležitý? Má zmysel ho zaviesť na viacerých školách? Odpoveďou je jednoznačné áno!

 

 

 

Škola ako druhá rodina

Má to veľký zmysel a to z viacerých dôvodov, no tým najhlavnejším je vytvorenie rodinného prostredia. Čo to presne znamená? Asi toľko, že škola a život dieťaťa sú prepojené do veľmi veľkej miery. Je dôležité nezabúdať a brať ohľad nielen na to, čo dieťa robí, ako sa správa a čo cíti v škole, ale aj mimo nej, doma, pri záujmových aktivitách a pod.

 

Pre učiteľa je totiž omnoho ľahšie a efektívnejšie pracovať s dieťaťom, o ktorom vie veľa informácií. Predchádza tak napríklad tomu, aby bolo dieťa trestané za to, že nemá určité pomôcky na hodinu geometrie, alebo si v ten deň nepripravilo domácu úlohu. Keď má učiteľ prehľad a informáciu o tom, ako je na tom finančne rodina dieťaťa, alebo že jeh rodičia sa rozvádzajú, snaží sa nájsť spôsoby, ako rodine a dieťaťu pomôcť namiesto toho, aby mu dávalo poznámky, karhalo ho a znepríjemňovali mu existenciu ešte aj mimo rodiny. Tým pádom dieťa nebude trpieť komplexami, nebude demotivované a bude sa vedieť otvorene baviť o problémoch už v ranom veku.

 

Riaditeľka Cold Springs Middle School v Nevade, Roberta Duvall tvrdí, že je dôležité, aby bolo dieťa so školou prepojené. Aby to nebolo len o tom, že do nej ráno príde a poobede/podvečer odíde, ale aby sa do nej každý deň tešilo ako keď ide na miesto, kam chodí rado, pozná ho, poznajú tam jeho a cíti sa tam bezpečne. „Deti sa pravdepodobne len ťažko môžu cítiť na pôde školy ocenené, ak nie sú s učiteľom prepojené,“ súhlasí učiteľ siedmakov Chris Ewald.

 

Foto: FB Cold Springs Middle School

 

Chcú študovať dlhšie

Budovanie rodinného prostredia v školách má naozaj veľký význam a ďalekosiahly dopad na život žiaka. Duvall pozná už veľa príbehov, kedy sa na základe systému, ktorý v škole nastavila, rozhodlo veľa detí pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V USA totiž štúdium na vysokej škole nie je vôbec samozrejmosťou. Štátny vzdelávací systém funguje úplne inak ako na Slovensku, a preto si rodiny musia veľmi dobre zvážiť, či svoje dieťa na vysokú školu pošlú alebo nie. Vďaka vytvoreniu konexií medzi rodinou žiaka a školou vedeli jej pracovníci rodine pomôcť napríklad v prípade, že nemala dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenia vysokoškolského štúdia pre svoje dieťa. Niekedy možno stačí aj verbálne povzbudenie samotného žiaka, aby videlo v štúdiu zmysel a chcelo aj v tomto smere rásť a napredovať. „Učiteľka piateho ročníka Stephanie Horne si až počas našich stretnutí v knižnici uvedomila, že má v triede vyslovene šikovnú žiačku, ktorá odovzdáva úlohy načas, je zodpovedná, má dobré známky a pod., a že ju za to nikdy neocenila! Akonáhle toto zistenia dostala, na prvej možnej hodine pochválila svoju študentku a tú radosť v jej očiach by ste mali vidieť aj vy. Tá sa slovami opísať nedá!“ hovorí Duvall.

 

Budovanie vzťahu medzi rodinným prostredím dieťaťa a jeho pôsobením v škole je vskutku dôležité. Má to veľmi veľa pozitív, z ktorých možno nabrať odvahu a skúsiť to zrealizovať aj na vašich školách. Prečo by to nemohlo fungovať u vás?

 


Zdroj: edutopia.org
Zdieľať na facebooku