Jesenné riekanky

Detská radosť z jesenného lístia
Detská radosť z jesenného lístia / Charkes Perker

Jeseň je čas, kedy sa príroda okolo nás výrazne mení. Lístie na stromoch je farebnejšie a opadáva.Zvieratká sa ukladajú na zimný spánok. Dozrieva úroda. Je chladnejšie počasie. Riekanky sú výborná možnosť, ako deťom sprostredkovať tento meniaci sa svet. 

 

November

 V Novembri nám cupky - lupky
padá dáždik na chalúpky.
Prší, prší, len sa leje,
zatvárajte okná, dvere. 

 

Jeseň

Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.
Šumia šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje 

 

Padá lístie

Jeseň prišla, vietor fúka,
 zlato prší do klobúka. 
Padá lístie, šuchoce, šuchy, šuchy, šuchy,
zajko po ňom dupoce, dupi dupi dupi.
Hej, slniečko, počuješ?
Zasvieť ešte raz!
Aspoň za hrsť teplých lúčov rozsyp medzi nás. 

 

Jeseň je tu

Zaznel v lese zajkov hvizd,
že odpadol zlatý list.
Kto si ten list prečíta,
vie že jeseň prekvitá.

Jeseň

Čože sa to porobilo,
čo sa mohlo stať?
Slniečko je ustaté,
už nevládze hriať.
Mama vraví, že sa treba
lepšie obliekať.

Lístie

Opadalo žlté lístie,
ľahlo si, že bude spať.
Milý vetrík ponúkol sa,
že ho bude kolísať.
Najprv zľahka šuští,
potom zrazu inú spustí:
„Poďte, deti, tancovať.“

 

Libuša Friedová - V jesennom lese

Moknú listy, moknú kríky, moknú stromy zelené. 
Dáždik klope na hríbiky, na srnky a jelene.
Kropí myšku, veveričku. Líške v čižmách čľapotá.
Jazvec chodí v mokrom tričku. Aká mokrá robota!
Moknem s ockom vedľa chaty, kým on drevo narúbe.
O chvíľku sa ohník zlatý bude jašiť v kozube.

 

Miroslav Florian - Jesenné hmly

Jesenné hmly a čľapkanice, havrany letia zo zvonice.
Zlá pani Chrípka chodí tade - očami sliedi po záhrade.
Nemá strach z kanónov a pušiek.
Bojí sa jabĺčok a hrušiek, ktoré nám žltnú na skriniach.
Z mydla má ešte väčší strach.
A keď si dáme teplé šály, zlá pani sa už isto vzdiali.

Čítajte viac o téme: Riekanky a básničky pre deti
Zdieľať na facebooku