5 tipov, ako podporiť tímovú prácu u detí v predškolskom veku

Aktivity podporujúce tímového ducha
Aktivity podporujúce tímového ducha / Foto: Yan Krukov (Pexels)

Približne od troch rokov dieťa začína tráviť viac času s vrstovníkmi. Spoločným časom v škôlke či na ihrisku trávi väčšinu svojho dňa. Učí sa veľa nových sociálnych zručností. Vedieť si požičať hračku alebo počkať, kým sa dohrá druhý, sú často neľahké úlohy. Sociálne zručnosti detí môžeme podporiť aj zábavnými tímovými aktivitami.

 

Podstatou tímovej práce je naučiť sa pracovať s druhými. Vedomie, že máme spoločný cieľ podporuje spolupatričnosť. Dieťa tak nevedieme k súťaživosti a k porovnávaniu sa, ale k vzájomnej pomoci, ktorá je prospešná všetkým.  Ak dáme deti do tímu nielen s najbližšími kamarátmi, ale aj s deťmi, s ktorými by dobrovoľne skupinu nevytvorili, podporíme vzájomné spoznanie sa. Tento krok môže byť užitočný, ak máme napríklad nové dieťa v škôlke.

Ďalšou výhodou tímových aktivít je tvorba komunity, tímu. Medzi deťmi pomocou spoločného zábavného zážitku vzniká silné puto. Spolu prekonávajú prekážky. Učia sa o sebe nové veci, o ktorých doteraz nevedeli. Budujú si sebavedomie a cítia sa ocenení druhými. 

Ako pri všetkých aktivitách, aj tu treba rešpektovať dobrovoľnosť dieťaťa - podporiť a ponúkať, ale nenútiť. Niektoré deti prirodzene radšej kooperujú s druhými a rady sa zúčastnia spoločných hier. Iné potrebujú viac času osamote, prípadne zo začiatku pozorujú a pridajú sa ochotne neskôr. 

 

Aktivity na podporu tímovosti

1. Hry s padákom alebo plachtou

Budete potrebovať hrací padák alebo deku. Každé dieťa chytí jeden koniec deky a iné deti môžu chytiť deku po bokoch. Dohodnete si spoločný cieľ. Začnite ľahšími aktivitami. Napríklad, že teraz sme jeden tím a musíme robiť veci spoločne. Keď povieme hore, všetci dvihnú deku dohora. Keď povieme dole, deku dáme k zemi. Ak máme vekovo zmiešaný kolektív, berieme ohľad na rôzne výšky detí pri držaní plachty.

Neskôr môžete pridať niekoľko menších loptičiek. Prípadne sa dá použiť aj obmena hry s jednou veľkou loptou. Každé dieťa chytí jeden koniec deky a iné deti môžu chytiť deku po bokoch. Dohodnete si spoločný cieľ, napríklad, aby vám nespadla ani jedna gulička. Alebo veľkú loptu sa snažíte spoločne vyhodiť do vzduchu tak, aby dopadla naspäť do deky. 

 

Spoločné držanie padáka a snaha dosiahnuť dohodnutý cieľ. / Zdroj: teachpreschool.org

2. Tímové tvorenie 

Tvorenie je zábavná aktivita, pomocou ktorej deti môžu spoločne vytvoriť umelecké dielo. Je viacero možností, ako spolu tvoriť. Strom, kde všetky deti odtláčajú prstové farby. Spoločná koláž. Vonku v prírode si môžu deti spoločne pomocou vetvičiek, kamienkov a šišiek vyrobiť prírodný obrázok. 

Prípadne krabica, v ktorej sú gaštany a nakvapkané farby. Deti spoločne pohybujú krabicou. Všetci sa tak zábavnou formou podieľajú na vytváraní obrázku. 

Spoločné tvorenie. Zdroj: paper-and-glue.com

3. Ponožky hodiace sa k sebe

Deti si sadnú do kruhu. Rozdelíme im rôzne ponožky (prípadne iné predmety - kocka, gulička, zvieratko). Následne vysvetlíme deťom pravidlá hry. Ich úlohou je nájsť kamaráta, ktorý k nim patrí, teda má rovnakú ponožku. Následne si deti s rovnakými predmetmi sadnú vedľa seba. Pomocou tejto hry môžeme zábavnou formou pomiešať deti, ak chceme, aby sa spoznali aj s inými kamarátmi. 

 

4. Spoločná pavučina

Deti si sadnú do kruhu. Budete potrebovať klbko vlny. Vysvetlite deťom pravidlá hry. Náročnosť si prispôsobte deťom. Ľahšia náročnosť hry môže byť, že každé dieťa sa bude hrať na nejaké zvieratko a má porozmýšľať, aké to zvieratko robí zvuk. A môžete si aj povedať rôzne príklady. S väčšími deťmi sa môžete dohodnúť, že každý povie niečo, čo mu v ten deň spravilo radosť. Animátor (učiteľ, sprievodca) drží klbko. Dopovie a podá (hodí) ho inému dieťaťu. Takto sa všetci vystriedajú. Ku koncu aktivity si spoločne pozriete, ako ste popreplietaní rôznymi smermi. Spoločne ste jedna veľká pavučina. Patríte k sebe. Sú medzi vami rôzne vzťahy. Niekedy dobré, inokedy menej dobré. Zažívate spolu rôzne veci. Ale patríte k sebe. 

Spolu sme jedna pavučina. Zdroj: prekmystyle.blogspot.com

5. Každodenné aktivity

Ďalšia možnosť, ako môžeme podporiť v predškolskom veku tímového ducha, je spontánna výzva k vzájomnému pomáhaniu si a podpore. V Montessori škôlkach deti veľa aktivít robia samostatne. Tímovosť si nerozvíjajú organizovanou, ale prirodzenou cestou. Vzájomne si pomáhajú a podporujú sa. Odniesť veľký džbán, ukázať novú aktivitu. Vzájomnú pomoc umocňuje aj vekovo zmiešané prostredie, kde starší pomáhajú mladším. 

 

Spoločné pomáhanie si napomáha tímovému duchu. Zdroj: montessori-blog.org

 

Úspešným tímovým aktivitám pomáha, ak deti vyrastajú v rešpektujúcom prostredí. Prirodzene sa tak učia ohľaduplne komunikovať s druhými. Povedať druhému, že s ním nesúhlasíme a že my by sme to chceli inak. Vedia si vypočuť druhých. Oceniť aj pochváliť. 

Zdieľať na facebooku