Zahrajte si jednoduché matematické aktivity

Podporme vtťah detí k matematike už v ranom veku
Podporme vtťah detí k matematike už v ranom veku / Pexels

Matematika je neodmysliteľnou súčasťou života. Aj preto sa deti prirodzene zaujímajú o čísla. Všetko okolo seba sa snažia rátať. Už v predškolskom veku môžeme podporiť ich kladný vzťah k matematike. 

 

Dôležitá je dobrovoľnosť. Má to byť hra a dieťa má vyvíjať iniciatívu. Práve vtedy, keď ho to baví a keď sa hrá, sa toho najviac naučí. V škôlkarskom veku je dôležité, aby matematiku spoznával prostredníctvom zmyslového vnímania. Mal skúsenosť s konkrétnymi predmetmi. Čiže nie abstraktné rátanie, ani mechanické vymenovanie číselného radu spamäti. Ovládanie číselného radu je síce dôležité, aj zostupne (smerom naspäť). Má byť ale prepojené s konkrétnou skúsenosťou, reálnou predstavou množstva. Ponúknime mu teda materiál, ktorý si vie uchopiť. V knihe Školská zrelosť Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová píšu, že pre dieťa v predškolskom veku je dôležitá manipulácia s predmetmi. Až potom nasleduje abstraktné rátanie, práca s obrázkami a pracovnými listami.

 

Dôležitý je tiež rozvoj priestorovej orientácie, zrakového vnímania, vedieť predmety triediť a porovnávať

 

Aktivity s kockami

Položme pred dieťa určitý počet kociek, prípadne iných predmetov.  Vyzvite dieťa, aby pridalo rovnako veľa kociek, koľko sme dali my. Môžeme sa pri tejto aktivite striedať. Raz určujeme počet kociek my a dieťa pridáva. Potom naopak. Cieľom nie je, aby dieťa aktivitu vedelo hneď správne. Ak urobí chybu, nevadí. Dôležité je, aby začalo zrakom vnímať rovnaké a rozdielne množstvá. 

 

O jednu viac, o jednu menej

Táto varianta je trochu náročnejšia. Dáme na stôl určitý počet kociek a povieme dieťaťu, aby ono dalo o jednu viac. Neskôr môžeme skúsiť o jednu menej, o dve viac, a podobne. 

 

Rátajme pomocou roliek 0 - 10 

Rolky z toaletného papiera alebo z kuchynských utierok označme číslami. Pripravme si presný počet predmetov (veľké špajdle, alebo paličky), podľa toho, aké čísla máme napísané na rolkách. Predmety vkladáme do roliek.  Dajme si pozor, aby rolky, aj špajle boli jednotnej farby. V prípade, ak budú farebné, dieťa sa môže zamerať na farby a nie na čísla. Ak je aktivita vykonaná správne, na konci neostal žiadny predmet. Dieťa takto spoznáva množstvá a upevňuje si tiež číselný rad. Zisťuje, že nula je nič. 

 

Dieťa pomocou triedenia ráta paličky. Zdroj: howwelearn.com

 

Rolky a sčítavanie

Rolky môžeme použiť aj neskôr pri sčítavaní. Máme dve rolky a jednu krabicu. Keď do jednej rolky vhodíme 1 loptičku a do druhej 2, koľko loptičiek nám spadlo do krabice? Tri. Zapojiť môžeme aj dve kocky, ktoré nám určujú, koľko loptičiek máme vhadzovať. 

 

Sčítavame pomocou guličiek a kociek. Zdroj: teachstarter.com

 

Rátame s paličkami

Pri tejto aktivite dieťa využije prírodný materiál a pretrénuje si aj jemnú motoriku. Pomocou zmyslového vnímania spozná  prechod cez desiatku. 

 

Nazbierajte vonku paličky, ideálne rovnakej veľkosti. Prípadne rozlomte veľkú palicu na menšie. Rátajte, koľko máte paličiek. Keď narátate desať, okolo paličiek dáte gumičku. Gumičku môžete nahradiť aj obmotanou bavlnkou. A následne rátajme paličky ďalej...11, 12...Dieťa takto vidí, že 12 je 10 a 2. Priamou skúsenosťou si zažije stále sa opakujúci číselný rad. 

 

Rátame s paličkami Zdroj: learningwithplay.com

 

Hádžeme kockami 

Nakreslime dieťaťu čísla na papier číslice 1 - 6 a ponúknime mu ceruzky na vyfarbovanie, alebo samolepky. Závisí od jeho aktuálnej obľúbenej činnosti. Dieťa hodí kockou. Podľa toho, aké číslo padne na kocke, také číslo na papieri vyfarbí (nalepí naň samolepku). 

 

Pokiaľ chceme spraviť aktivitu náročnejšou, na papier nakreslime čísla do 12. Použime dve kocky. Obomi hodíme a čísla sčítame. Následne výsledok zafarbíme /prelepíme. Použiť môžeme aj tieto kvetinky. 

 

Kocky a kvetinky. Zdroj: preschoolplayandlearn_com

 

Skoč 5x a hra s nulou 

Pri aktivitách je vždy dobré, keď vieme zapojiť pohyb. Výhodou tejto hry, že pri nej nepotrebujeme žiadne pomôcky a vieme ju hrať kdekoľvek. Dieťaťu dávame inštrukcie - skoč 5x, čupni si 2x, chyť si koleno 3x, chyť si hlavu 0x. Pri inštrukciách sa môžeme aj striedať. Dôležité je zapojiť aj nula. Dieťa si takto prostredníctvom zážitku zažije, že pri nule nič nerobí. 
 

Hejného matematika a autobus

Pri tejto aktivite sme sa inšpirovali Hejného matematikou. Je to trochu zjednodušená hra na autobus, ktorá sa dá hrať rôznymi spôsobmi. Nakreslime, alebo z kartónu si vyrobíme autobus. Následne sa hráme podľa veľkosti autobusu - ak je to malý autobus, použijeme figúrky. 5 figúrok nastúpi do autobusu a ide na ďalšiu zastávku. Tu jedna figúrka vystúpi. Koľko figúrok ostalo v autobuse? 4. Ak dve nastúpili, koľko figúrok je v autobuse? 6. Autobus ide na ďalšiu zastávku.

 

Hejného hra na autobus. Zdroj: ucimesevenku.cz

 

Ak máme veľký kartón, môžeme sa hrať s väčšou skupinou detí, ako oni nastupujú, alebo vystupujú z autobusu. 

 

Hejného metóda "autobus" a deti ako cestujúci. Zdroj: ucimesevenku.cz

 

Hejného krokovací pás

Krokovací pás sa v Hejného matematike používa na skúsenosť so sčítaním a odčítaním prostredníctvom pohybu. Krokovací pás si môžeme vyrobiť z kartónu alebo nakresliť kriedou na chodník. Tiež sme ho pre potreby materskej školy trochu zjednodušili. Jedno dieťa ide na nakreslené číslo 3. Následne jej povieme, nech sa posunie o dve čísla dopredu. Na akom čísle je teraz? Keď k 3 dala 2, je na čísle 5. 

 

V predškolskom období sa dieťa výrazne intelektuálne vyvíja. Vhodne zvolenými aktivitami a podporením prirodzeného záujmu dieťaťa mu v tom môžeme pomôcť. 

 


Zdroj: 
Bednářová, J., Šmardová, V. Školská zrelosť, rok 2012
preschoolplayandlearn.com
ucimesevenku.cz
Zdieľať na facebooku