Rozvíjajúce aktivity pre 2 - 3 ročné deti

2 - 3 ročné deti majú radi manipulačné činnosti
2 - 3 ročné deti majú radi manipulačné činnosti / Zdroj: Pexels

Obdobie medzi 2  a 3 rokom je špecifické. Deti už vedia chodiť, nastáva u nich túžba po samostatnosti. Chcú vedieť vykonať rôzne sebaobslužné činnosti. Robiť to, čo vidia ostatných. Zároveň ale ich jemná motorika ešte nie je dostatočne rozvinutá. Aké aktivity môžeme ponúknuť deťom v tomto veku? 

 

Dieťa sa rodí s potrebou poznávať svet okolo seba. Má vnútornú motiváciu učiť sa nové veci. Dospelý má byť jeho sprievodca, ktorý ho pozoruje a prispôsobuje mu prostredie. Ponúka mu vhodné aktivity. Rešpektuje pritom jeho vývinové potreby a berie do úvahy individualitu dieťaťa. 

 

Pohybové aktivity

 

“Rozvoj hrubej motoriky je kľúčový pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Deti majú obrovské množstvo energie a prostredníctvom pohybu sa im vyvíjajú dôležité funkcie mozgu” (Rajovič.R, NTC pre všetkých, s. 15). 

 

 • Papierové lyže - na zem položme dva hárky papiera. Dieťa sa ich pokúša šúchaním nôh premiestniť na určité miesto. 

 • Tréning rovnováhy - ponúknime dieťaťu chôdzu po hrubom špagáte. Môžeme ho rozvinúť na zem do tvaru kruhu, oválu, srdca, atď. Dieťa sa snaží udržať rovnováhu a chodiť nohami po špagáte. Okrem hrubej motoriky si rozvíja aj schopnosť koncentrácie. Výhoda špagátu je možnosť rozvinúť ho to akéhokoľvek tvaru. Alternatívou je trvale umiestnená textilná páska na zemi. 

 

 • Tréning rovnováhy. Zdroj: handsonaswegrow.com

 

 • Sťažený pohyb po schodoch - ak máme možnosť, využime schody. Porozkladajme po nich drobné predmety a ponúknime dieťaťu, či ich chce pozbierať, napr. do fľašky alebo inej nádobky. 

 

Aktivity praktického života

Vo veku 2 rokov dieťa prejavuje veľký záujem vedieť sa postarať samé o seba. Chce sa samé kŕmiť, prejavuje záujem o obliekanie. Sú viaceré aktivity, ktoré mu môžeme ponúknuť a túto jeho fázu podporiť. Dôležité je vyhradiť aktivite aj dostatok času. Keď vieme, že dieťa sa chce samé obúvať, naplánujme si tak odchod, aby sme sa vyhli stresu a nervozite. 

 

 • Pripraviť si oblečenie na ďalší deň - dieťaťu môžeme ukázať, ako si oblečenie prevesiť cez operadlo stoličky. Ukladáme ho spolu s ním v poradí obliekania sa  a jednotlivé kusy oblečenia pomenúvame. “Kam si dáš ponožky? Kam si oblečieš sukňu?"  Opakujme túto aktivitu spolu s dieťaťom každý večer pred spaním, až kým sa mu nestane rutinou. Zvyk pripraviť si oblečenie večer pomáha nielen samostatnosti dieťaťa, ale aj vyhnúť sa stresovým ránam. 

 

 • Utieranie prachu z rastlín - táto aktivita patrí medzi veľmi obľúbené. Deti z nej majú príjemný pocit, že pomáhajú. Plus sa jedná o činnosť, kde výsledok je viditeľný - rastlina je naozaj čistejšia. Vyberme rastlinu, ktorá ma väčšie a širšie listy, aby sa dieťaťu dali dobre utierať. Na tácku mu prichystajme vatový tampón a rozprašovač s vodou. Rozprašovačom (tu možno bude potrebná asistencia) si nastrieka vodu na tampón. Jednou rukou si pridržiava list zospodu a druhou rukou utiera. 

 

Utieranie prachu z rastlín. Zdroj: thekavanaughreport.com

 

 • Otváranie a zatváranie nádobiek - odložme dieťaťu prázdne nádobky, ktoré máme doma. Keď mu ich dáme na tácke do poličky, budeme prekvapení, s akým sústredením ich bude niekoľkokrát za sebou otvárať a zatvárať. Dnu do nádobky mu môžeme vždy schovať aj nejaký drobný predmet. Pri tejto aktivite si dieťa okrem koncentrácie trénuje aj jemnú motoriku. Nádobky môžeme časom obmieňať, striedať s inými druhmi uzáverov. 

 

Aktivity na trénovanie zmyslov

Deti majú veľkú potrebu zmyslových vnemov. Vyhľadávajú ich všade, kde je príležitosť. Vďaka zmyslom dieťa poznáva a postupne chápe okolitý svet. Zmyslové poznanie tiež vytvára základ pre neskoršie abstraktné myslenie. Vždy treba dieťaťu umožniť dostatočný čas na skúmanie každej aktivity a nepodsúvať mu rýchlo niečo ďalšie. 

 

 • Triedenie gombíkov - Ponúknime dieťaťu nádobu s pomiešanými gombíkmi, alebo inými predmetmi. Plus mu dajme taký počet pohárikov, aby gombíky (mušle, veľké koráliky, atď.) vedelo rozdeliť. 

 

 • Mydlové krabičky - do pekných otvárateľných krabičiek dajme rôzne voňavé mydielka. Deti budú tieto krabičky otvárať a mydielka ovoniavať. 

 

Trénovanie jemnej motoriky

Vo veku 2 - rokov sa dieťaťu jemná motorika rozvíja hlavne pri manipulačných činnostiach každodenného života. Trénovanie zapínania, obúvania, obliekania, či prelievania, to sú všetko prirodzené aktivity, ktorými si dieťa denne cvičí ruku. V rámci tvorenia môžeme dieťaťu ponúknuť plastelínu alebo prácu s cestom. Zaujímavé pre dieťa môžu byť tiež nasledovné aktivity:

 

 • Darček - zabaľte do hárkov papiera, tak, aby dieťa nevidelo, čo je zabalené, malú drobnosť (detská  lyžička, hračkársky hrebeň, lego postavička, miniatúru zvieratka alebo malé autíčko). Následne balík ponúknite dieťaťu, aby si ho rozbalilo. Dieťa si trénuje prsty rozbaľovaním. Vyzvime ho, aby predmet pomenovalo, spýtajme sa ho, čo to je. 

 

 • Kompót - ponúknime dieťaťu farebné hárky papiera (tu môžeme použiť prípadne aj už pomaľované kúsky, ktoré by sme ináč vyhodili). Ukážme mu, ako ich môže trhať a krčiť do gule. Následne si spolu s ním vyrobme “kompót s ovocím” (dieťa si to môže pomenovať ináč). Natrhané guličky vkladajme do pohára. Trhaním a krčením papiera si dieťa posilňuje prsty. 

 

Aktivity na rozvoj reči

2 - 3 deti už tvoria celé vety. Dokážu odpovedať na otázky, komentovať jednoduchými vetami, čo sa deje. Výslovnosť v tomto veku ešte nie je ideálna. Prvoradým cieľom  v tomto veku je obohatenie slovnej zásoby. 

 

 • Papierová bábika - budeme potrebovať veľký kartón. Vyzvime dieťa, aby si naň ľahlo a ho obkreslime. Následne spolu s dieťaťom jeho obrys vymaľujeme a pritom pomenúvame jednotlivé časti tela. Výtvor si niekde zavesme a ďalšie dni sa môžeme o ňom spolu s dieťaťom rozprávať. Postupne sa učiť menšie detaily - členky, kolená, atď. 

 

Všetky ponúkané altivity sú nenáročné na prípravu, či pomôcky. Dôležité je brať do úvahy individualny vývoj každého dieťaťa. Jeho vlastné tempo a tiež  aktuálny záujem. Dieťa má mať možnosť rozhodovať, čomu sa bude venovať. Hra ho má baviť a napĺňať. Pozorovaním dieťaťa budeme vedieť, aká hra v danej chvíli vyhovuje jeho potrebám a aké sú jeho aktuálne schopnosti. 

 


​​​​​​​Zdroje: 
Sobinkovičová, E.Rozvíjajúce hrové činnosti pre deti v kolektíve, 2021
Rajovic R., NTC pre všetkých 
Hermann, E. Montessori 100 prvých aktivít, 2013
Zdieľať na facebooku