Spoznávame s deťmi počasie (1. časť)

Deti rady pozorujú počasie aj spoza okna.
Deti rady pozorujú počasie aj spoza okna. / Jessica West - Pexels

Počasie je súčasťou každého nášho dňa. Stačí, keď sa pozrieme z okna a vidíme, či fúka vietor,  sneží alebo svieti slnko.  Ale prečo sneží? Prečo fúka vietor? Ako vzniká sneh? Nekonečné detské otázky. Spolu s deťmi sa môžeme stať prieskumníkmi. Porozumieť prírodným javom okolo nás. Rozlíšiť rôzne druhy počasia a aký vplyv má počasie na ľudí, zvieratá, či dokonca rastliny. Zaznamenávať si počasie. Vyskúšať si jednoduché konštrukčné úlohy, či experimenty. Prostredníctvom zážitku pochopiť zmeny dejúce sa v prírode.

 

Tabuľa / kruh s obrázkami počasia

Táto aktivita je vhodná pre menšie deti na podnietenie ich záujmu o pozorovanie počasia. Na kartón si nakreslime základné prírodné javy. Slnko, dážď, sneh, vietor, zamračené. Môžeme prípadne vytlačiť vhodné obrázky a deti si ich na kartón samé nalepia. Vyrobme  šípku a pripevnime ju na kartón špendlíkom. Deti budú môcť zakaždým na kartóne nastaviť aktuálne počasie.

 

Iná varianta je vytlačiť si kruh a na zaznačenie použiť štipec. 

 

Kruh s počasím. Danka Laciková

 

Počasie a vhodné oblečenie

Ako rozšírenie vyššie spomenutej aktivity môžeme deťom vytlačiť rôzne obrázky oblečenia. Následne ich môžete priraďovať k obrázkom. Čo si oblečieme, keď je vonku dážď? A sneh? Keď svieti slnko?

 

Vo viacerých článkoch sa pokúsime priblížiť ďalšie, už zložitejšie aktivity, vhodné s deťmi na spoznávanie počasia. Začneme s vetrom.

 

Aktivity na spoznávanie vetra

Čo je to vlastne vietor? Vzduch, ktorý sa pohybuje z jedného miesta na druhé. Pohybuje sa preto, lebo ho zohrieva slnko.Vietor je vlastne prúd vzduchu. Takéto vysvetlenie je pre dieťa veľmi abstraktné, náročné na pochopenie. Zohrievajúci sa vzdich si preto skúsime ukázať pomocou dvoch jednoduchých pokusov.

 

Fľaša a balónik

Pri tomto pokuse budeme zohrievať vzduch. Na vrch sklenej fľaše navlečieme balónik. Deti vidia, že vo fľaši nie je nič iné, len vzduch. Fľašu postavíme do misky s  horúcou vodou. Narábame s ňou my, aby sa deti nepopálili. Ako sa vzduch vo fľaši bude zohrievať, balónik bude stúpať nahor. Nafúkne sa vzduchom.

 

Balónik naplnený horúcim vzduchom. Zdroj: coffeecupsandcrayons.com

 

Veterník a sviečky

Podobnú aktivitu, kde si ukážeme vplyv horúceho vzduchu, môžeme spraviť so sviečkami a veterníkom. Zapálime 4 kahančeky. Do stredu medzi ne do plastelíny pripevníme veterník. Ako sa vzduch zohrieva, veterník sa začne otáčať.

 

Zohrievajúci sa vzduch vytvára vietor. Zdroj: science-project-ideas.com

 

Veterník

Vyššie sme písali aktivitu so zohrievaním vzduchu. Použili sme pri nej veterník. Je to obľúbená hračka. Pomocou ktorej dieťa sleduje, či je vonku vietor a ako silno fúka. Je možné si ju vyrobiť aj doma.

Potrebujeme 1 papier A4. Z neho si vyrobíme štvorec. Následne dieťa si môže papier ľubovoľne vyzdobiť. Vyfarbiť, nalepiť samlepky. Vyznačíme si stred štvorca a po bokoch ho rozstriháme. Ľavý roh predierkujeme, napr. zatváracím špendlíkom a jednotlivé trojuholníky spájame so stredom Pozrieť si podrobný postup môžete aj tu na videu.

 

Doma vyrobený veterník. Zdroj: easycraftforkids.com
 

Hráme sa na vietor

Ako zistíme, že prúdi vzduch? Dá sa vietor vidieť? Hýbu sa konáre stromov, oblaky, vietor nám sfúkne šiltovku z hlavy. Vedeli by sme aj my rozhýbať vzduch? Zahrať sa na vietor?

 

Pomôcky: slamka, ventilátor, fén, vejár, rôzne drobné predmety (ľahké, aj ťažké)– pokrčený papier, kocka, plastová gulička, kocka lega, šiška, pierko.

 

Postupne fúkame do slamky, mávame vejárom, fénom, alebo pustíme ventilátor. Najprv sa snažíme len precítiť intenzitu(silu) fúkania, či mávania. Povieme deťom, že aj aj vietor prúdi rôznou silou,.  Veľká sila vetra odfukuje predmety, ohýba stromy. Deti sa postupne snažia pomôckami „odviať“ pripravené predmety. Prečo sa nám niektoré podarí odviať a niektoré nie?

Táto aktivita je výborná na prácu s viacerými deťmi. Rozvíja komunikačné schopnosti. Dieťa sa pri nej zamýšľa a prichádza s nápadmi.

 

Barometer

Keď sa vzduch ohrieva alebo ochladzuje, mení svoj tlak. Tým vyvoláva zmeny počasia. Deťom nemusíme ešte vysvetľovať, čo je to tlak vzduchu. Stačí, keď im poovieme, že barometer nám pomáha predpovedať zmenu počasia. To ich dostatočne zaujme a budú k barometru často chodiť a ho pozorovať.

 

Pomôcky: miska / sklený pohár, veľký balón / gumená rukavica, nožnice, lepiaca páska / gumička, lepidlo, 2 slamky, farebný tvrdý papier / kartón, pero, pravítko

 

Odstrihnime veľkú časť balóna alebo rukavice a natiahneme na misku. Pripevnime ho lepiacou páskou. Môžeme aj pripevniť gumičkou, ako vidíme aj tu na videu. Narežeme zboku koniec slamky a zasunieme do jednej slamky druhú. Zlepíme ich páskou. Slamky prilepíme do stredu balónu. Perom a pravítkom urobíme na kartón niekoľko čiar 6 mm od seba. Kartón postavíme tak., aby naň dočiahol koniec slamky. Ak sa začne meniť tlak vzduchu, slamka sa začne hýbať hore alebo dole. Podľa toho uvidíme, či bude pekne – slamka sa dvíha k horným čiaram na kartóne . Ak klesá k spodným čiaram, bude pršať.

 

Barometer. Zdroj: housingforest.com

 

V ďalšom článku sa budeme venovať aktivitám týkajúcich sa dažďa.

 


Zdroje:
Metodicko - pedagogické centrum, Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite Počasie, rok 2015 
Školka plná zábavy (Patty Claycombová)
Zdieľať na facebooku