Rituály v rodine majú svoje čaro i význam, tvrdí psychologička

Pozitívne rituály by nemali chýbať v žiadnej v rodine.
Pozitívne rituály by nemali chýbať v žiadnej v rodine. / Foto: Bigstock

Detská psychologička Denisa Zlevská píše o tom, čo sú rituály v rodine, ako nám pomáhajú a ako si ich môžeme vybudovať.

 

Rituál je akákoľvek opakujúca sa činnosť zložená z krokov, ktoré majú svoj význam a odkrývajú tak istý zmysel. Rituály sú v živote každého z nás, v rituáloch žijeme v našich rodinách i spoločnosti. Sú prítomné v hojnej miere v našej každodennosti, ale aj pri rôznych slávnostných príležitostiach, ktoré prežívame. Existujeme v nich neustále - od ranného rituálu umývania zubov, cez spoločné stolovanie, až po spôsoby riešenia problémov. Rituálmi sú i jednoduché vtipy, obľúbené pesničky, či typické slovné repliky, ale aj dôležité udalosti ako sú narodenie, výročia či smrť. Rituály sa v našom kultúrnom kontexte viažu aj na ročné obdobia a sviatky. Sú spoločensky podmienené, no vstupuje do nich aj jedinečnosť rodiny, jej história i očakávaná budúcnosť. 

 

Prečo sú rituály v rodinách dôležité?

Rituály v rodine odhaľujú „identitu rodiny“. Ide o akúsi jedinečnú „poznávaciu značku“, ktorá odzrkadľuje charakter rodiny a jej hodnoty. Podľa nej dokážeme veľmi jednoducho identifikovať, akou sme rodinou, čo máme radi, na čo sa tešíme alebo čo radšej oblúkom obídeme. Na svete totiž nenájdete rovnakú rodinu, všetky sú rozdielne a práve táto rozdielnosť ich robí jedinečnými.

Rituály identitu rodiny nielen zrkadlia, ale ju aj udržiavajú a vytvárajú. Sú akýmsi špeciálnym časom, kedy robíme spoločne veci, ktoré všetci dobre poznáme a napĺňame čas niečím, čo nás v rodine teší. Prinášajú príjemné zážitky, kde má miesto radosť, kreativita, očakávanie, vzrušenie a umožňujú nám tak prežiť spolu niečo pekné.

 

Rituál ako posolstvo generácií

Rituály majú moc nás preniesť do minulosti a dovoľujú nám dotýkať sa našich koreňov. Vďaka nim sa zabehané chodníčky každodennosti narušia a my môžeme vidieť za horizont prítomnosti. Často nesú spirituálny význam pre rodinu a majú silný emocionálny náboj. Rituály v podobe slávenia sviatkov, ale i rodinných osláv sú akýmisi opornými bodmi v živote každej rodiny. Umožňujú nám lepšiu orientáciu v čase. Pričom čas prirodzene premieňajú na jedinečný „rodinný kalendár“. Ten sa spravidla opakuje, prenáša sa z generácie na generáciu a vytvára tajomné premostenie medzi minulosťou a prítomnosťou. Rodinné tradície tak prinášajú posolstvo vzájomnosti a spolupatričnosti skrze generácie. Sú ukotvené v rodinných tradíciách, hodnotách a zvykoch, čím rodiny upevňujú a vytvárajú silnejšie putá.

 

Rituál buduje deťom bezpečie v rodine

Deti pre svoj pre svoj vývin potrebujú istú mieru slobody a zdravých hraníc, no veľmi dôležité sú pre nich aj zvyky a rituály. Vytvárajú im rytmus života a sú pre nich prirodzeným zastavením sa. Dávajú im pocit bezpečia, stability a poskytujú zázemie. Vnášajú poriadok, ale vzbudzujú v nich aj radosť a očakávania. Tento prínos rituálov je významný nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny, ktoré sa aj vďaka obdobiam sviatkov prinavrátia k sebe, zažívajú spoločné chvíle a obnovujú vzťahy. Je preto veľmi dôležité neprežívať sviatky len ako príležitosť pre ďalšie dovolenkové dni, ale vidieť v nich prostriedok, ako prirodzene budovať hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť.

 

Ako budovať rituály v rodine a vyhnúť sa rutine?

Je užitočné, aby sme moc rodinných tradícií posilnili spoločným rozhovorom v kruhu rodiny. Treba sa rozprávať o ich významoch a nie topiť sa v bezduchých povinnostiach, z ktorých sa stane iba nutná záťaž. Rovnako tak potrebujeme byť vnímaví na to, čo má kto v rodine rád a čomu naopak neholduje, aby práve tlak na dodržiavanie tradícií nebol zdrojom konfliktov a nepohody.

 

Aj keď je rituál živý už mnoho generácií, buďme otvorení jeho zmene či pretváraniu. Doprajme si slobodu v jeho zachovávaní a obohaťme ho o to, čo sa páči členom našej rodiny. Iba tak sa rodinné rituály stanú príjemne stráveným časom, spoločnou zábavou a príjemnou spomienkou.

Želám nám, aby nadchádzajúce vianočné sviatky boli nezabudnuteľné a aby sme si ich užili plnými dúškami v pohode, radosti a hlavne spoločne.

 


O autorovi: Denisa Zlevská je psychologička a psychoterapeutka zaoberajúca sa medziľudskými vzťahmi a osobnostným rozvojom. Poskytuje poradenstvo pre deti,rodiny a manželské páry. Je zakladateľkou a riaditeľkou Centra pre tréning a rozvoj. Má bohaté skúsenosti v oblasti detskej psychológie. Denisa sa špecificky zaoberá aj témou vyhorenia a prevenciou duševného zdravia. Viac o Denisinej práci nájdete tu.
 

Autorské príspevky pre vás pravidelne pripravujú odborní pedagógovia a psychológovia v spolupráci s programom BUDDY. Program BUDDY spája deti z detských domovov s vyškoleným dobrovoľníkmi tak, aby mali lepšiu šancu na dôstojný život: www.tvojbuddy.sk

Zdieľať na facebooku