Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je dôležitá. Myslíte na to?

Foto: Pexels
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je dôležitá. / Foto: Pexels

Občas nás snaha o dosahovanie čo najlepších výsledkov v práci, plnenie termínov či snaha o postup v kariérnom rebríčku môže obrať o súkromný život. Ak si nedáme na to pozor, môže nás to obrať o mnoho dôležitých vecí v živote.

 

Práca má často v našich životoch prednosť pred všetkým ostatným. Naša túžba po profesionálnom úspechu nás môže prinútiť odložiť vlastné blaho. Vytvorenie harmonickej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom alebo integrácia medzi pracovným a súkromným životom je však rozhodujúca pre zlepšenie nielen našej fyzickej, emocionálnej a duševnej pohody, ale je to dôležité aj pre našu kariéru. V našej rýchlej, materiálnej, peniazmi poháňanej a náročnej spoločnosti sa udržanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom môže zdať ako nesplniteľný sen. Dnešné prenosné elektronické zariadenia takmer zmazali hranicu medzi prácou a súkromným životom. Časy, keď opustiť kanceláriu znamenalo nechať prácu za sebou, sú vo väčšine prípadov preč. Dnes sú zamestnanci k dispozícii svojim nadriadeným, spolupracovníkom a zákazníkom takmer 24 hodín denne. Spojenie zvýšeného pracovného zaťaženia s technológiou, ktorá nás udržiava neustále v spojení s našimi pracovnými miestami, spôsobuje, že čoraz väčší počet pracovníkov sa cíti preťažený, znechutený a vyčerpaný.  

 

Čo je to rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a prečo je dôležitá?

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom predstavuje stav, keď dávate rovnaký priestor požiadavkám svojej kariéry a požiadavkám svojho osobného života. Ak si chcete vytvoriť vyváženejší život, musíte najprv pochopiť, prečo je dôležitá táto rovnováha. Inak je ťažké vytvoriť niečo, čomu nerozumiete. Vyžaduje sa, aby ste uprednostnili to, čo je skutočne dôležité, prevzali kontrolu nad svojou kariérou a zjednodušili si život. Robiť tieto veci znamená robiť ťažké rozhodnutia, ktoré si vyžadujú odvahu, duševnú silu a odolnosť. 

Jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo je nevyhnutná rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, sa týka vášho duševného zdravia. Keď sa cítite vyrovnane, dokážete sa lepšie vysporiadať s negatívnymi emóciami a myšlienkami. Lepšie zvládate stres a záťaž. Rovnováha znamená aj lepšie fyzické zdravie. Súčasťou vytvárania vlastnej rovnováhy je aj starostlivosť o svoje fyzické zdravie (zdravé jedlo, spánok, pohyb...).  Jednoduchým faktom je, že ľudské bytosti nemajú toľko sedieť. Okrem toho ani nie sú určené na to, aby boli zavreté niekde vo vnútri. Máte stáť, pohybovať sa a byť vonku. To znamená, že dosiahnutie rovnováhy zahŕňa aj viac pohybu a aktivít vonku na čerstvom vzduchu. Príliš veľa práce znamená menej času s vašimi najbližšími a s tými, ktorých máte radi. Znamená to však aj menej kvalitného času s nimi. Je dosť ťažké byť prítomný a venovať ostatným svoju plnú pozornosť, keď ste vyčerpaní. Vyvážený životný štýl znamená teda aj viac kvalitného času s rodinou a priateľmi. Keď ste v strese, preťažení a úzkostliví, strácate schopnosť myslieť kreatívne. Ale s rovnováhou prichádza aj jasné a kreatívne myslenie. A to znamená aj lepší pracovný výkon. Premýšľajte o tom: budete sa cítiť lepšie (fyzicky aj psychicky), budete viac sústredení a prítomní a budete môcť myslieť pokojnejšie, jasnejšie a kreatívnejšie. Navyše budete mať väčšiu motiváciu tvrdo pracovať. Jedným z dôležitých dôvodov, prečo je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom dôležitá, dokonca nevyhnutná, je vaše vlastné šťastie a naplnenie. Rovnováha je o tom, aby ste sa cítili dobre a mali kontrolu nad svojím životom a kariérou. 

 

Ako dosiahnuť tú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom?

Na začiatok si musíte zadefinovať, čo je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Je to váš plán, ako sa správne rozhodnúť, aby ste si vytvorili život, v ktorom sa budete cítiť spokojne. A to znamená, že by mal byť prispôsobený vašim hodnotám, cieľom a životu. Tu sú tri základné kroky, ako dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom:

  1. Rozvíjajte pokojnú a hlavne odolnú myseľ - toto je základ všetkého. Musíte pestovať mentalitu orientovanú na rast a duševnú odolnosť. Následne vám to pomôže konať napriek strachu, učiť sa zo svojich chýb a byť odolnými voči stresu a zlyhaniu. Môžete použiť osvedčené postupy, ktoré zmenia váš vzťah k svojim myšlienkam, pomôžu vám, aby ste boli viac prítomní, a vytvorili si pozitívnejšie a odolnejšie myslenie. Ide napríklad o meditáciu, všímavosť, prerámovanie či vďačnosť. Žiadnu z nich nie je ťažké zvládnuť a všetky sa dajú ľahko zapadnúť do vášho života.  To je dôležité, pretože vaše myšlienky tvoria vašu realitu. Vytvárajú pocity a emócie, ktoré priamo ovplyvňujú vaše správanie. Keď sa vám zdá nemožná rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, je to kvôli vašim myšlienkam a vplyvu, ktorý majú na váš život.
     
  2. Stanovte si priority - ak sa chcete vo svojom živote a rozhodnutiach cítiť dobre, potrebujete jasne stanovené priority, ktoré vás nasmerujú a povedú. Ak budete mať jasno v základných hodnotách (hodnoty sú dôležité pre vaše šťastie. Sú vaším sprievodcom tým, čo vás motivuje – dokonca vás nadchne pre život), potrebách (vaše osobné potreby sú pre vás jedinečné na základe vašich životných skúseností, aktuálnych okolností a vašich základných hodnôt) a víziách vašej kariéry a osobného života, to vám umožní vedieť, čo chcete a čo je pre vás skutočne prioritou, aby ste mohli robiť správne rozhodnutia.
     
  3. Konajte so zámerom - keď si stanovíte priority, ktoré spĺňajú vaše potreby, rešpektujú vaše hodnoty a umožňujú vám žiť podľa vlastnej definície úspechu, je čas konať účelovo. Konanie so zámerom je o tom, že stanovenie cieľov a práca sú založené na hodnotách, ktoré vám pomôžu naplniť vašu definíciu úspechu. Dôležité je vytvoriť pevné hranice na ochranu vašich priorít a zaistenie vášho blahobytu. Využite svoje silné stránky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť ciele efektívnejšie. Toto všetko je naozaj o uprednostnení toho, čo je najdôležitejšie a opustiť zvyšok.
Zdieľať na facebooku