Pozitívne starnutie: Ako sa s pribúdajúcim vekom neopustiť a mať aj naďalej radosť zo života?

Zdroj: Pexels
Starnutie môže byť krásne. Stačí, ak prestanete žiť v obavách z budúcnosti, alebo sa trápiť pre minulosť. / Zdroj: Pexels

Aký je váš postoj k starnutiu? Vnímate ho ako pozitívny rituál alebo negatívny jav, ktorý treba jednoducho pretrpieť? Pre niektorých je to desivý čas plný zmien a osamelosti. U iných ide o prijatie pozitívneho pohľadu na starnutie ako na zdravú, normálnu súčasť života. To, ako sa rozhodnete definovať, vidieť a prijať zmeny súvisiace so starnutím, je rozhodujúce pre vašu schopnosť „starnúť s pôvabom“ a užiť si jeseň života. 

 

Starnutie môže byť ťažké prijať. Telo nemusí byť schopné robiť veci, ako keď ste boli mladí. Kosti sa ľahšie lámu. Bolesti môžu byť každodenným javom. Zrak sa zhoršuje. Vlasy šedivejú, vypadávajú. Tieto skúsenosti majú na človeka aj psychologický dopad. Starší ľudia môžu potrebovať pomoc pri zvládaní každodenných činností, ktoré predtým bežne robili sami. To môže viesť k frustrácii, hnevu, dokonca aj k rodinným konfliktom. Ale každé obdobia života má svoje čaro a môže priniesť naplnenie, len je potrebné ho vnímať.

 

Čo je to pozitívne starnutie?

Pozitívne starnutie je prístup, ktorý uznáva, ako naše myslenie a postoje ovplyvňujú našu fyzickú a emocionálnu pohodu, keď starneme. Ide o proces udržiavania si pozitívneho postoja, dobrého pocitu zo seba samého, udržiavania si kondície a zdravia a plného zapojenia sa do života, keď starnete. Pozitívne starnutie je v podstate prijatie pozitívneho pohľadu na starnutie ako na zdravú, normálnu súčasť života. A je to myslenie, že budete robiť všetko, čo je potrebné, aby ste mohli pokračovať vo veciach, ktoré máte radi a sú pre vás dôležité, keď budete starší. Pozitívny pohľad na proces starnutia zameriava vaše myslenie na šťastie a spokojnosť napriek negatívnym výzvam, ktoré spoločnosť niekedy kladie na proces starnutia. Bez ohľadu na vek vaše myslenie priamo ovplyvňuje kvalitu vášho života. Ľahšie sa to povie, ako urobí, ale sledovanie toho, čo vám beží hlavou, je prvým krokom k pokojnému a zdravému starnutiu. Zámerne a vedome sa zamerajte na správne veci, ktoré sa dejú vo vašom živote. Kedykoľvek sa cítite vinní, žijete v minulosti. Ak máte obavy alebo pociťujete úzkosť, žijete v budúcnosti. Ale ak žijete v súčasnosti, vaše myšlienky sú sústredené a vytvárajú vo vás mier a pohodu. Pozitívne myslenie znamená prijať to, čo nemôžete zmeniť. Okrem toho, pozitívny prístup vo vašich myšlienkach znižuje riziko demencie. Zamerajte sa na myšlienky, vďaka ktorým sa budete cítiť nabití energiou a prežijete jeseň života naplno.

 

Ako podporiť pozitívne starnutie?

Zaraďte fyzickú aktivitu do svojej každodennej rutiny

S pribúdajúcim vekom je dôležité dbať na úroveň svojej kondície. Kľúčovou súčasťou je zabezpečiť, aby ste zostali fyzicky aktívni aspoň 30 minút denne mierneho cvičenia. Môže to byť také intenzívne, ako len chcete – či už je to tréning v posilňovni, rýchla prechádzka alebo dokonca odstraňovanie buriny v záhrade. Ak si nie ste istý, či je cvičenie pre vás bezpečné alebo ak ste momentálne neaktívny, poraďte sa s odborníkom.

 

Pravidelný pohyb by mal byť súčasťou vašej rutiny aj vo vyššom veku. Zlepšuje psychické i fyzické zdravie. / Zdroj: Pexels

 

Udržujte zdravý spoločenský život

Zostaňte v spojení s ostatnými ľuďmi udržiavaním dobrých vzťahov. Buďte si blízky so svojím životným partnerom, rodinou, priateľmi, susedmi a ostatnými vo vašej komunite vrátane mladých ľudí. Spokojný rodinný život zohráva kľúčovú úlohu v pozitívnom starnutí. 

 

Stretávajte sa čo najviac s ľuďmi, v ktorých prítomnosti sa cítite dobre. / Zdroj: Pexels

Sústreďte sa na pozitíva života, buďte vďační

Zachovanie si optimistického pohľadu do budúcnosti a pocit nadšenia zo samotného života vám môže pomôcť vyťažiť zo svojich rokov viac. Zapojte sa do života proaktívne a skúste sa venovať niekoľkým zmysluplným činnostiam, ktoré sú užitočné pre vás, ako aj pre ostatných. Skúste objaviť zmysel a účel svojho života, ak ste tak ešte neurobili. Pomôže vám to dosiahnuť vyššiu kvalitu života.


 

Zdroj: Pexels

 

Udržujte svoj mozog v strehu, aktívny a flexibilný

Vykonávanie úloh, ktoré precvičia váš mozog, je životne dôležité, aby ste si udržali bystré myslenie. Môžu to byť jednoduché činnosti, ako čítanie kníh alebo počúvanie audiokníh, lúštenie krížovky alebo sudoku, učenie sa novým zručnostiam ako origami alebo hranie šachu. Vyberajte si aktivity a hry, ktoré vás bavia, pretože je pravdepodobnejšie, že sa im budete venovať častejšie bez toho, aby ste z nich boli frustrovaní. 

 

Hranie šachu je dobrou aktivitou, ako nenechať svoj mozog zlenivieť. / Zdroj: Pexels

 

Vyhýbajte sa stresu

Chronický stres môže oslabiť vašu imunitu a spôsobiť, že budete náchylnejší na choroby. Vytvorte prostredie, v ktorom sa môžete cítiť bezpečne, mať kontrolu nad dianím a robiť správne rozhodnutia. Prestaňte premýšľať a znepokojovať sa. Naučte sa, ako praktizovať všímavosť a nechať život, aby jednoducho plynul. Prijmite svoje hranice. Naučte sa povedať „nie“ ľuďom, ktorí od vás požadujú príliš veľa. 

 

Užívajte si prítomnosť. / Zdroj: Pexels

 

Jedzte skôr pre zdravie a energiu ako len pre chuť a potešenie

Je najvyšší čas, aby ste si vážili dôležitosť zdravého a výživného jedla. Zahrňte do svojho jedálnička čerstvé potraviny, ktoré vám pomôžu zostať šťastnejšími. Jedzte teda zdravšie a striedmejšie.

 

Zdravá strava je v procese starnutia taktiež dôležitá. / Zdroj: Pexels

 

Nájdite zmysel a majte cieľ a vieru

Ľudia, ktorí majú zmysel života, uvádzajú, že sú šťastnejší, spokojnejší a žijú dlhšie. Japonci to nazývajú Ikigai a veria, že je to dôvod dlhovekosti a zdravia ich storočných. Okrem toho, spojenie s väčšou silou mimo ľudskej existencie, teda viera, dáva ľuďom vnútornú silu a schopnosť lepšie sa vysporiadať so životnými zmenami.

 

Pozitívne starnutie neznamená odkladanie alebo maskovanie negatívnych príznakov a účinkov starnutia. Je to o tom, ako sa môžete zamerať na to, aby vaše neskoršie roky života boli hodnotnejšie. Pozitívne starnutie je skôr o dobrej kvalite života v starobe, než o tom, aby ste sa navonok javili ako „nestarnúci“. V podstate ide o zachovanie a dokonca zlepšenie vášho fyzického a duševného zdravia, keď starnete. 

Zdieľať na facebooku