Ikigai - tajomstvo japonskej dlhovekosti

Ikigai - tajomstvo japonskej dlhovekosti
Ikigai - tajomstvo japonskej dlhovekosti / Foto: Pexels

Aby bol človek v živote spokojný a šťastný, potrebuje poznať svoj zmysel života. V japonsku ho volajú Ikigai. 

 

Ikigai (ee-key-guy) je japonský koncept, ktorý kombinuje výrazy iki , čo znamená „živý“ alebo „život“, a gai , čo znamená „úžitok“ alebo „hodnota“. V kombinácii tieto výrazy znamenajú to, čo dáva vášmu životu hodnotu, zmysel alebo účel. Ikigai je teda niečo ako zmysel bytia. Všetci sa usilujeme o spokojnosť a cieľ vo svojom živote. Náš ikigai je náš dôvod, prečo sme ráno vyskočili z postele, čo nás motivuje k tomu, aby sme sa každý deň tešili a vážili si život.

 

Čo je IKIGAI?

„Ikigai“ je japonský koncept, životný štýl, ktorý zjednodušene povedané, znamená „náš dôvod ráno vstať z postele“. Koncept ikigai sa údajne vyvinul zo základných princípov zdravia a wellness tradičnej japonskej medicíny. Táto lekárska tradícia tvrdí, že fyzická pohoda je ovplyvnená psychickým a emocionálnym zdravím človeka a zmyslom pre život. Je to miesto, kde sa prelína vaša vášeň, poslanie, povolanie a kariéra. Najlepšie to ilustrujú prekrývajúce sa kruhy Vennovho diagramu.

 

Ako nájsť svoj IKIGAI?

Podľa japonskej kultúry má každý svoj ikigai. Zistiť naše silné stránky nie je vždy ľahké. Existujú štyri otázky, ktoré nám môžu pomôcť nájsť našu cestu. Ak si ich zapíšeme niekam, kde na ne pravidelne narazíme, môžeme ich použiť ako kompas, ktorý nás priblíži k nášmu účelu.

 

1. Čo milujem? (vášeň)

Táto sféra zahŕňa to, čo robíme alebo prežívame, čo nám prináša najväčšiu radosť zo života a cítime sa najživšími a najplnšími. Dôležité je, že si dovoľujeme hlboko premýšľať o tom, čo milujeme, bez obáv o to, či sme v tom dobrí, či to svet potrebuje alebo či za to môžeme dostať zaplatené.

 

2. V čom som dobrý? (povolanie)

Táto sféra zahŕňa všetko, v čom sme obzvlášť dobrí, ako sú zručnosti, ktoré sme sa naučili, koníčky, ktorým sme sa venovali, talenty, ktoré sme prejavovali od útleho detstva a podobne. Táto sféra zahŕňa talenty alebo schopnosti, bez ohľadu na to, či pre ne máte vášnivý záujem, či ich svet potrebuje, alebo či za ne máte zaplatené.

 

3. Za čo môžem dostať zaplatené? (profesia)

Táto dimenzia diagramu sa vzťahuje aj na svet alebo spoločnosť ako celok, pretože zahŕňa to, za čo je niekto iný ochotný vám zaplatiť, alebo „to, čo znesie trh“. 

 

4. Čo svet potrebuje? (misia)

„Svetom“ tu môže byť ľudstvo ako celok, malá komunita, s ktorou ste v kontakte, alebo čokoľvek medzi tým. To, čo svet potrebuje, môže byť založené na vašich dojmoch alebo potrebách vyjadrených ostatnými. 

 

Ikigai je spojovacím bodom štyroch základných zložiek života: vášne, povolania, profesie a poslania. Inými slovami, kde; to, čo máme radi, sa stretáva s tým, v čom sme dobrí, to, za čo môžeme byť ocenení a zaplatení, sa stretáva s tým, čo svet potrebuje. Ikigai je úplná, iba ak z cieľa vyplýva služba pre komunitu. Ďalším krokom po identifikácii týchto komponentov by bolo začať sledovať náš kompas. Začnite pracovať na svojich otázkach a uvidíte, ako vaše odpovede zapadajú do základných komponentov Ikigai.

 

Ak máte pocit, že máte ťažkosti, je dobré „získať povedomie o aktuálnom stave svojho života“. Začnite tým, že si dáte dohromady 10 najlepších vecí, ktoré ste tento týždeň strávili. Po napísaní si položte otázku, či vám tieto veci dodávajú zmysel pre život. Môžete ďalej rozdeliť položením štyroch otázok:

  • Je to niečo, čo rád robím?
  • Je to niečo, čo svet potrebuje?
  • Je to niečo, v čom som dobrý?
  • Je to niečo, za čo môžem dostať zaplatené? Ak to nie je niečo, za čo môžete dostať zaplatené, je to, čo môžete dostať zaplatené za dobrý kompromis za skutočnú finančnú podporu vášho ikigai?

 

Keď sa trochu viac zamyslíte nad životom v týchto neobvyklých časoch, zamerajte sa na to, na čom vám skutočne záleží. Čo je pre vašu rodinu najdôležitejšie? Na čo sa momentálne musíte sústrediť? Čo môžete začať plánovať? Využite tento neobvyklý čas v celom našom živote na to, aby ste boli introspektívnejší a aby ste sa trochu hlbšie zamysleli nad svojou prácou, kariérou a životnou cestou.

Zdieľať na facebooku