7 najčastejších mýtov o psychoterapii

Foto: Pexels
Mylné predstavy o terapii často odrádzajú ľudí od hľadania odbornej pomoci. / Foto: Pexels

Problémy s duševným zdravím postihujú milióny ľudí na celom svete. Nanešťastie mylné predstavy o terapii často odrádzajú ľudí od hľadania pomoci. Tiež prispievajú k stigmatizácii problémov duševného zdravia a bránia ľuďom dozvedieť sa viac o vyškolených odborníkoch v oblasti duševného zdravia alebo ich pomoc vyhľadať. 


 

Pohľady na terapiu sa za posledné roky zmenili a čoraz viac ľudí siaha po jej pomoci. Napriek tomu pretrváva mnoho mýtov o tom, ako terapia funguje a či je skutočne nápomocná. Problém týchto dlhodobo zaužívaných mylných predstáv je, že môžu ľuďom zabrániť v získaní potenciálne život meniacej podpory. Klamlivé predstavy o tom, čo sa skutočne deje v kancelárii praktizujúceho psychoterapeuta, často pochádzajú z románov alebo televízie. S akými mýtmi o psychoterapii sa bežne môžeme v spoločnosti stretnúť?

 

Najčastejšie mylné predstavy o terapii

1. Ľudia, ktorí vyhľadávajú psychoterapiu, sú slabí, duševne chorí alebo blázni

Ak človek v náročnom období vyhľadá terapeuta, je to u človeka znakom schopnosti riešiť svoje ťažkosti. Priemerný terapeutický klient zápasí s rovnakými problémami ako mnohí ostatní ľudia - so vzťahmi, pochybnosťami o sebe, sebavedomím, sebaúctou, stresom v pracovnom a súkromnom živote, životnými prechodmi, depresiou a úzkosťou. Nie sú to bežne žiadne výnimočné psychické stavy ani ochorenia. Z tohto dôvodu sa uprednostňuje označenie osoby v terapii „klient“, nie „pacient“. 

 

2. Terapeuti radia

Táto predstava o psychoterapii môže niektorých klientov v praxi sklamať. Väčšina terapeutov sa bude vyhýbať tomu, aby svojim klientom ponúkala konkrétne „rady do života“. Terapeuti namiesto toho využívajú svoje odborné znalosti na to, aby svojim klientom pomohli cítiť sa viac posilnení vlastnými zdravými a premyslenými rozhodnutiami s cieľom viesť plnší a produktívnejší život.

 

3. Psychoterapia je väčšinou len rozprávanie sa

Terapia nie je pasívna. Scény v románoch a televíznych reláciách, kde terapeuti len počúvajú, ako sa klienti vyventilujú, súhlasne prikývnu a odzrkadlia rovnaké slová, sú stereotypmi. Sú to beletristické prípady, kde terapeuti namiesto vyvolávania vlastných interpretácií klienta interpretujú skúsenosti klientov za nich. Vďaka dnešným terapiám  sú terapeuti vyškolení v zážitkových a terapeutmi vedených modalitách, ktoré zapoja obe strany do interaktívneho procesu spolupráce založeného na dialógu a aktívnom zapojení klienta do spoločného riešenia problémov. Psychoterapeuti a klienti spoločne identifikujú problémy, stanovujú ciele a niekedy monitorujú pokroky pomocou domácich úloh a čítania, ktoré sú súčasťou procesu. 

 

4. Psychoterapia môže vyriešiť problémy v rámci jedného alebo dvoch sedení

Záleží to, samozrejme, od problému. Priemerné stretnutie trvá zhruba 50 až 60 minút a prvé sedenie je v podstate len zoznamovanie terapeuta a klienta. Aby sa dostali k jadru problému, psychoterapia postupom času zaberá oveľa viac sedení. Priemerná terapia trvá tri až štyri mesiace. Pri niektorých problémoch to môže trvať aj rok. Ak ale klient pracuje s jedným terapeutom príliš dlho, dá sa povedať, že niečo nefunguje správne. 

 

5. Vždy si môžem vyriešiť svoje vlastné problémy sám

Všetci chceme stáť na vlastných nohách a postarať sa o seba. Nikdy by ste však nemali mať pocit, že váhu svojich problémov s duševným zdravím musíte niesť sami. Požiadať o pomoc nie je znakom slabosti. Byť zraniteľný je normálna vec. Nikto nechce pociťovať úzkosť či skľúčenosť. Je pravdepodobné, že ste sa už niekedy pokúsili dať svoje duševné zdravie do poriadku a do istej miery to môže fungovať. Ale keď bojujete s náročnejšími duševnými problémami, môže to byť pre vás vyčerpávajúce a bez úspešného konca. Ak neviete, ako sa vyrovnať so znepokojivými príznakmi alebo myšlienkami, práve tu môže byť terapia užitočným nástrojom. Váš terapeut vás vybaví nástrojmi a technikami založenými na dôkazoch, ktoré dokázali pomôcť druhým, ktorí si prešli podobnými problémami. 

 

6. Terapeut ma prinúti hovoriť o veciach, o ktorých nechcem

Mnoho ľudí má vážnu obavu z toho, že sa otvoria cudziemu človekovi. Ľudia sa príliš často vyhýbajú psychoterapii, ako spôsobu, ako sa vyhnúť konfrontácii s bolestivými spomienkami. Skúsený terapeut vás môže tlačiť k nepríjemným témam, ale nikdy vás nebude nútiť hovoriť o veciach, o ktorých nie ste pripravení diskutovať. To platí najmä vtedy, ak práve začínate. Terapia je o dôvere a vybudovanie základov potrebných na riešenie hlbokých problémov, a preto vyžaduje viac sedení. Ak zostanete otvorení tomuto procesu a dôverujete hraniciam, ktoré so svojim terapeutom stanovíte, môžete byť pokojní.

 

7. Moji terapeuti sú moji priatelia

Dobrí priatelia môžu slúžiť ako zrkadlá, ktoré odrážajú naše najlepšie aj najhoršie časti. Hoci je pravda, že rozhovor s priateľom môže byť veľmi terapeutický, tieto druhy rozhovorov môžu dať vzťahu zabrať. Prečo zaťažovať priateľov, ktorí nie sú vyškolení na zvládanie zložitostí vašej minulosti, a radšej nepracovať s odborníkom? Terapeuti môžu poskytnúť mnoho rovnakých výhod, aké ponúka skvelý rozhovor s priateľom, ale ich skúsenosti a vzdelanie môžu konverzáciu prehĺbiť. Terapeuti sa nedotýkajú povrchu výziev vo vašom živote, ale budú sa hlbšie zaoberať vašou históriou a pomôžu vám vytvoriť prepojenia medzi vašimi súčasnými voľbami a tými, ktoré by vám v budúcnosti lepšie slúžili.

 

O terapii existuje množstvo mýtov, ktoré môžu ľuďom zabrániť v hľadaní alebo zdržaní hľadania profesionálnej podpory, z ktorej môžu mať značný prospech vo svojom ďalšom živote. Realita je taká, že terapia môže byť ohromne nápomocná pre kohokoľvek, či už pociťujete úzkosť, chcete posilniť svoje manželstvo alebo túžite prijať seba. Rozhodnutie pracovať s terapeutom nie je len investícia do vášho duševného zdravia, ale do vášho zdravia ako celku.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku