Prečo je divadlo dôležité pre rozvoj dieťaťa?

Aj divadlo je dôležité je divadlo pre rozvoj detí.
Aj divadlo je dôležité je divadlo pre rozvoj detí. / Foto: littleguidedetroit.com

Aj divadlo je dôležité pre rozvoj detí. Viete, v čom ich môže obohatiť?

 

Všetky neuróny mozgu sa aktivujú predovšetkým vtedy, ak je v rovnováhe pravá a ľavá hemisféra. Rozvoj ľavej strany sa posilňujeme u detí, keď ich vedieme k analytickému a logickému mysleniu, viac k uvažovaniu, vede, matematike. Na rozvoj pravej hemisféry je dôležitá tvorivosť, predstavivosť, umenie, hudba. Na to, aby sa dosiahol maximálny potenciál, ktorý má ľudský mozog, je však dôležité, aby obe hemisféry boli dostatočne vyvinuté. Divadlo má svoje čaro, ktoré priťahuje nielen dospelých, ale aj mladých nadšencov, ktorí sa prostredníctvom dramatickej výchovy učia rôzne formy prejavu. Pokiaľ ide o deti a ich kognitívne učenie a rozvoj, divadelná a dramatická výchova má množstvo výhod pre rast detí. Divadlo je kľúčom k celkovému vývoju každého dieťaťa. Robí z neho tímového hráča a zlepšuje jeho výrečnosť a výrazy. Návšteva divadelných predstavení môže prispieť k posilneniu sociálnych väzieb a môže hrať užitočnú úlohu pri pomáhaní deťom rozvíjať emočnú inteligenciu. Aké výhody má pre rozvoj dieťaťa?

 

Prispôsobenie sa zmenám

Keďže dieťa v priebehu rokov prežíva nepokoj, tieto činnosti mu pomáhajú uľahčiť ich rast a porozumenie. Divadlo pomáha deťom naučiť sa mnoho neznámych zručností, ktoré pomaly a stále skúmajú. Pomáha zlepšovať fyzické, emocionálne, sociálne a kognitívne myslenie detí. Ako deti rastú, musia sa vyrovnať so zmenami, ktoré sa v nich odohrávajú. Dramatická výchova im pomáha vyrovnať sa so zmenami, zdvihnúť si náladu a lepšie sa vyjadriť.

 

Zvyšuje povedomie

Dramatická výchova pomáha deťom naučiť sa o mnohých kultúrach, príbehoch, udalostiach a sociálnych problémoch spôsobom, ktoré by z kníh tak ľahko nepochopili. Deti sa učia v škole, ale jednoduchosť, s akou sa učia prostredníctvom divadla, je výnimočná. Keďže v tejto forme dochádza k fyzickému aj verbálnemu zapojeniu, ich myslenie sa rozširuje, čo vedie k lepšiemu porozumeniu dianí okolo nich. 

 

Posilňuje sebavedomie

Divadlo robí dieťa sebavedomým v tom, že sa postaví tvárou k ľuďom bez strachu. Je to tiež aktivita, kde dieťa spolupracuje s mnohými ľuďmi. Vďaka učeniu sa prostredníctvom dramatickej výchovy si deti zvykajú na mnohé dobré návyky, ktoré sa v škole nemusia naučiť prostredníctvom kníh. Dáva im to vzor na precvičovanie a dodržiavanie určitého harmonogramu. Je to tiež jeden z významných spôsobov, ako zvýšiť sebadôveru detí tým, že sa postavia pred publikum a vyjadrujú sa pred ním.

 

Zdokonaľuje komunikačné schopnosti

Umožňuje deťom efektívne cvičiť, pozorovať a komunikovať. Divadelný svet môže pomôcť vášmu dieťaťu rozvíjať dobré jazykové zručnosti. Rozvíja slovnú zásobu. Divadlo vyžaduje aktívne počúvanie. Nejde len o obyčajné počúvanie slov, ale vaše dieťa bude musieť v pravý čas reagovať na to, čo počuje. Divadelná činnosť mu pomôže naučiť sa byť efektívnym komunikátorom tým, že ho naučí aktívne počúvať, kriticky komentovať predstavenia a reagovať. 

 

Rozvíja čítanie, písanie

Čítanie scenára nahlas počas skúšok môže im pomôcť ľahko rozvinúť načasovanie a rytmus. Tieto vlastnosti im pomôžu pri čítaní. Môžu im vštepiť schopnosť spájať slová, tempo v ich výpovediach, správne vyslovovať slová, zamerať sa na interpunkciu a lepšie komunikovať. Písanie scenárov predstavuje výzvy, pretože témy sú spravidla pevné a postavy treba oživiť. Existuje však priestor pre veľkú kreativitu. Scenáre sa opakovane prepisujú, aby sa dosiahol najlepší možný výsledok pre scénické predstavenie. Tieto príležitosti písania im umožnia písať rýchlo a bez chýb.

 

Rozvíja trpezlivosť 

Priviesť ich prvýkrát do divadla môže byť náročný zážitok. Deti si možno neuvedomujú, ako sa živé divadlo líši od sedenia pred televízorom alebo dokonca pred filmovým plátnom. Sledovanie televízie sa stalo mimoriadne obľúbenou formou zábavy pre deti. Vzhľadom na to, ako často deti sledujú televíziu, nie sú zvyknuté hodinu a pol sa sústrediť na jednu vec. Divadlo pomáha deťom prispôsobiť sa nevideniu nového obrazu každé 3-4 sekundy a uvedomiť si, že niečo môže byť zábavné a pútavé bez neustálej zmeny prostredia. Naučia sa ticho sedieť, rešpektovať ostatných a dávať pozor.

 

Rozvíja empatiu a súcit

Pochopenie rôznych postáv vo viacerých hrách im pomáha porozumieť tomu, čo je empatia, súcit. Divadlo je miesto, kde sú deti vystavené mnohým ťažkým životným situáciám a ako v týchto situáciách správne reagovať, čo podporuje u nich pocit empatie a súcit. 

 

Pomáha zlepšiť emočnú inteligenciu

Príbeh predstavení môže oživiť najdramatickejšie, ale zároveň najzložitejšie problémy, s ktorými sa ľudia stretávajú. Témy ako láska a priateľstvo, šikanovanie, násilie a prežívanie smrti milovanej osoby môžu obsahovať všetky divadelné inscenácie, v ktorých všetky odznejú emócie a často aj dôsledky. A tým, že sú svedkami týchto tém, ale v zábavnom a bezpečnom prostredí, akým je divadlo, môžu deti pristupovať k neznámym emóciám ešte efektívnejšie než pri čítaní príbehov.

 

Bez divadla prídu deti nielen o úžasný umelecký zážitok, ale prichádzajú o šancu zažiť nekonečné množstvo príležitostí na vzdelávanie. Divadelné predstavenia nielenže zvyšujú výkonnosť v škole, ale tiež podporujú kreativitu, kultúru, komunikáciu, trpezlivosť, morálku a predstavivosť detí.

Zdieľať na facebooku