Ako a prečo si efektívne stanoviť ciele?

Väčšinu cieľov je možné dosiahnuť, avšak častokrát zlyhávame pri ich samotnom definovaní.
Väčšinu cieľov je možné dosiahnuť, avšak častokrát zlyhávame pri ich samotnom definovaní. / Zdroj: Pexels

Stanovovanie cieľov je dôležitou súčasťou nášho života. Väčšinu cieľov je možné dosiahnuť, avšak častokrát zlyhávame pri ich definovaní.

 

Ciele sú to, čo nás v živote posúvajú ďalej, kyslíkom pre naše sny. Sú to prvé kroky na každej ceste, ktorú podnikneme, a sú aj naše posledné. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili význam a dôležitosť stanovovania cieľov a tieto vedomosti uplatnili vo svojom živote. Je ťažké dostať sa v živote tam, kam chceme, ak nevieme, kam máme namierené. Niektorí ľudia veria, že vyhnúť sa cieľom znamená žiť život bezstarostnejšie. Koľkokrát sme počuli vetu: „Ak nemám žiadne očakávania, nemôžem byť sklamaný“? Ale je to naozaj to, k čomu náš život dospel? Žiť len preto, aby sme predišli sklamaniu? Určite sa nám podarí vyhnúť sa sklamaniu, ale vyhnúť sa sklamaniu ešte neznamená, že budeme nevyhnutne šťastní.

 

Prečo sú ciele dôležité v našom živote?

 1. Poskytujú nám smer a účel našej cesty v živote.
   
 2. Hovoria nám nielen to, čo od života chceme, ale pomáhajú nám tiež uvedomiť si, čoho sa musíte vzdať a čomu sa musíme vyhnúť, aby sme boli šťastnejší.
   
 3. Stanovenie cieľov nám poskytuje zoznam zvládnuteľných krokov, ktoré môžeme podniknúť, aby sme svoj život dostali z miesta, kde je teraz, tam, kam chceme, aby smeroval. Stanovenie cieľov nám našťastie pomáha rozdeliť veľké zastrašujúce ciele na menšie. Tieto malé kroky a dosiahnuteľnejšie ciele nám pomôžu dosiahnuť dynamiku a povzbudia nás, aby sme pokračovali v ceste. Tvorí základ, z ktorého môžeme začať budovať život, ktorý skutočne dúfame, že budeme mať pre seba a svoje rodiny v závislosti od toho, aké veľké sú naše ciele.
   
 4. Stanovenie cieľov a uskutočnenie plánu nás motivuje, aby sme začali skutočne konať a dosiahnuť ich. Tieto ciele nám dajú niečo, na čom musíme pracovať. V podstate nám pomáhajú posúvať vás vpred.
   
 5. Stanovenie cieľov nám pomôže každý deň robiť vylepšenia, ktoré nás pomaly premenia na osobu, ktorou sa chceme stať.

 

Aby sme niečo skutočne dosiahli, potrebujeme konkrétny cieľ, takzvaný SMART cieľ.

 

Čo je SMART cieľ?

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-based) je skratka pre špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo založené . Používali ho korporácie a jednotlivci na dosiahnutie svojich cieľov a úloh a je to vzorec, ktorý ako celok funguje vynikajúco. Autorom teórie stanovovania cieľov je Edward Locke, ktorý tvrdí, že aby bolo stanovenie cieľov úspešné s požadovanými výsledkami, musí obsahovať nasledujúce konkrétne body:

 • Zrozumiteľnosť: ciele musia byť konkrétne.
 • Náročnosť: ciele musia byť ťažké, ale dosiahnuteľné.
 • Ciele musia byť akceptovateľné.
 • Musí sa poskytnúť spätná väzba o dosiahnutí cieľa.
 • Ciele sú efektívnejšie, ak sa používajú na hodnotenie výkonnosti.
 • Termíny zlepšujú efektívnosť cieľov.
 • Skupinové stanovenie cieľov je rovnako dôležité ako stanovenie individuálnych cieľov.

 

Aby sme si uľahčili zapamätanie týchto bodov, skratka SMART nám môže pomôcť spomenúť si, aké sú najdôležitejšie atribúty efektívneho stanovenia cieľov: konkrétnosť, merateľnosť., dosiahnuteľnosť, musia byť realistické a časovo založené.

 

Príklad

Prvý bod hovorí, že cieľ by mali byť konkrétny“.  Musíte sa len ubezpečiť, že máte jasno v tom, čo váš cieľ konkrétne bude riešiť. Napríklad namiesto toho, aby ste povedali: „ Musím sa stať viac spoločenským “, najskôr definujte, čo máte na mysli pod pojmom spoločenský, aké sú vaše očakávania od spoločenského života a spôsoby, ako vo svojom živote cítite väčšiu spoločenskú prítomnosť. Potom načrtnite plán, ktorý chcete okamžite zaviesť do praxe, a zaoberajte sa prípadmi každodenného života, na ktorých môžete pracovať (na pracovisku, v už existujúcich vzťahoch, počas každodenných stretnutí), a ďalšie stimuly, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní cesty. nových ľudí a tešiť sa z nových zážitkov a aktivít. Napíšte si, čo chcete dosiahnuť a čo môžete urobiť, čo môže mať pozitívny vplyv na vaše spoločenské úsilie (napr. viac sa uvoľniť, byť starostlivejší, láskavejší, súcitnejší, empatickejší). Špecifickosť môže tiež znamenať nastavenie konkrétnych dátumov, časov a miest, v ktorých sa zaviažete venovať čas vášmu cieľu. Ďalej musíte zvážiť, čo znamenajú merateľné ciele. Merateľné je, že by ste ho mali byť schopní zmerať, či ste svoj cieľ dosiahli alebo nie, alebo či ešte stále prebieha. Mali by ste mať jasnú predstavu o tom, ako by váš cieľ po dokončení vyzeral. Ak bolo vaším cieľom stať sa viac spoločenským, mohlo by to znamenať budovanie silných priateľstiev s dvoma novými ľuďmi a zaviazať sa k účasti na jednej spoločenskej udalosti každý týždeň po celý rok. Sledovanie prostredníctvom „merania“ vám pomôže získať predstavu o tom, kde sa momentálne nachádzate vo vzťahu k vášmu cieľu a kam smerujete. Ciele by pre vás mali byť „ prijateľné “. To znamená, že sa s nimi musíte nielen stotožniť, ale tiež mať pocit, že sú v súlade s vašim hodnotovým systémom, a že vás nebudú nijako viesť k tomu, aby ste prekročili zmysel pre integritu. Váš cieľ musí byť realistický“. Inými slovami, musíte pracovať s tým, čo máte, a zároveň sa mierne tlačiť ďalej, aby ste zmenili svoju súčasnú realitu. Časový rámec je o stanovení pevne stanoveného termínu, do ktorého ste mali dokončiť svoj cieľ. Bez ohľadu na to, čo ste sa rozhodli urobiť, nezabudnite prepojiť svoj cieľ s kalendárom a urobte potrebné úpravy v každodennom živote, aby práca na vašom cieli prebehla hladko a postupne.

Zdieľať na facebooku