5 užitočných arteterapeutických aktivít pre deti, ktoré môžete využiť aj doma

Niektoré arteterapeutické aktivity môžete robiť aj doma.
Niektoré arteterapeutické aktivity môžete robiť aj doma. / Foto: Bigstock

Arteterapia je v liečba umením a využíva sa aj pri deťoch. Ako niektoré jej aktivity použiť doma?

 

Po celé storočia sa umenie a kresba po celom svete používajú ako nástroje na komunikáciu, rozprávanie príbehov, sebavyjadrenie a sociálnu interakciu. Arteterapia je terapia, ktorá kombinuje umenie a psychológiu s využitím kreatívneho procesu, umeleckých techník na podporu jedincov pri rozvíjaní sebauvedomenia, emócií a riešení nezvládnutých konfliktov alebo traumy. Využíva sa aj pri deťoch, pri rozvíjaní sociálnych zručností môže deťom pomôcť preskúmať ich emócie, zlepšiť sebavedomie, zmierniť stres a znížiť úzkosť či depresiu. Malé deti sa pri vyjadrovaní zložitých myšlienok a emócií nedokážu spoľahnúť na svoje jazykové znalosti. Práve preto je možné túto bariéru prekonať metódami vyjadrovania, ktorým rozumejú trochu lepšie, napríklad kresbou a farbením.

 

Výhody arteterapie pre deti

Umenie ponúka pre väčšinu detí prirodzenú formu komunikácie. Priame výhody arteterapie nemusia byť okamžite viditeľné, ale časom môžu:

  • Zlepšiť sebauvedomenie.
  • Znížiť pocity stresu, úzkosti a depresie.
  • Pomôcť vyrovnať sa s pocitmi spojenými s chorobami a traumami.
  • Zlepšiť komunikačné schopnosti.
  • Posilniť sebaúctu, sebavedomie.
  • Vidieť problémy z iného uhla pohľadu.
  • Zlepšiť zručnosti pri riešení problémov.

 

Aktivity v domácom prostredí

Sila stromu

Položte si ruku a časť paže na väčší papier (A3) a roztiahnite prsty. Obkreslite si ich. Paže budú základňou pre váš strom a prsty začiatkom konárikov. Po obkreslení dotvorte kresbu, vytvorte ďalšie vetvy a niekoľko listov, tak aby boli dostatočne veľké na to, aby ste do nich vedeli písať. Na každý jeden list napíšte svoje silné stránky, za čo ste vďačný, čo vám pomôže prekonať neúspech, strach a podobne. Následne ho môžete vyfarbiť a dotvoriť podľa vlastnej fantázie.

 

Stena hnevu

Nalepte na stenu jeden veľký baliaci papier. Dohodnite sa s dieťaťom, že keď bude nahnevané, aby tam niečo nakreslilo, „načarbalo“, len tak „ako ho ruka povedie“. Zaistite, aby malo ľahký prístup k rôznym umeleckým materiálom z dôvodu, aby celý proces prebiehal v daný okamih čo najplynulejšie. Zahrnutie tejto aktivity do dennej rutiny môže chvíľku trvať, ale môže sa rýchlo stať efektívnym spôsobom, ako prijať svoj hnev a naučiť sa primerane upokojiť.

 

Kresba dychu

Uvedomenie si dychu môže byť skvelým spôsobom na precvičenie správneho dýchania a upokojenia sa. Vezmite si väčší papier a jednu ceruzku a dajte to na stôl pred dieťa, prípadne to môžete robiť spoločne s ním. Venujte chvíľku pozorovaniu svojho dýchania. Skúste svoje dýchanie vizualizovať a predstaviť si, ako vyzerá, ako sa pohybuje, prípadne akú má farbu. Následne sa pokúste to znázorniť so zatvorenými očami na papier. Potom skúste zmeniť rýchlosť dýchania, sledovať svoje emócie a pokračujte v ťahaní čiar či znázornení. Po čase si zoberte ďalší list papiera a skúste sa zamerať na hlboké a pomalé dýchanie. Opäť to nakreslite a sledujte, ako sa menia čiary, to predstavuje vaše upokojujúce dychy. Pokračujte dovtedy, kým sa neupokojíte a nebudete cítiť úľavu a pokoj.

 

Pohľadnica

Cieľom tejto aktivity je poskytnúť dieťaťu priestor na otvorenie jeho myšlienok a emócií pre nejakého človeka, ktorý mu spôsobil bolesť alebo ublížil. V rámci tejto aktivity dáte dieťaťu prázdnu pohľadnicu a vyzvete ho, aby na prednú stranu nakreslilo daného človeka a na zadnú stranu napíše, čo by tejto osobe povedalo.

 

Mandala

Kreslenie figúr s opakovanými vzormi, akými sú mandaly, je dobré na reguláciu emócií a nervového systému. Môže to deťom pomôcť zamerať ich pozornosť a upokojiť sa. Po nakreslení mandalu môžu vyfarbiť.

 

Ako si s dieťaťom spoločne vyrobiť vlastnú mandalu:

 

 

Existuje množstvo arteterapeutických aktivít, ktoré sa dajú použiť pri rôznych problémoch. Určite je najdôležitejšie venovať sa emóciám dieťaťa a to každý deň. V prípade ak sa nevedia ešte vyjadriť alebo nechcú s vami zdieľať všetky udalosti a situácie, ktoré prežili je na mieste si spoločne s využitím umenia zrelaxovať. Zoberte si kresliace potreby, farby ceruzky, papiere a všetko čo vám napadne a intuitívne začnite tvoriť.

Čítajte viac o téme: Arteterapia
Zdieľať na facebooku