Chcete si uľahčiť výchovu? Prestaňte robiť tieto veci

  Foto: Pexels

V snahe byť skvelou mamou alebo otcom často nekonáme tak, že svojim deťom pomáhame v ich rozvoji. Viete, čomu sa vyhnúť?

 

Nie je ľahké pomáhať deťom vybudovať si silnú psychickú odolnosť a vychovať z nich mentálne silné osobnosti, ktoré si budú vedieť poradiť s nástrahami reálneho sveta. To všetko si vyžaduje veľkú dávku úsilia. Najviac rodičov asi bolí, ak sa musia prizerať, keď sa ich deťom práve nedarí, a snažia sa ich podporiť, aby samy čelili strachu a niesli zodpovednosť za vlastné konanie. Ľútosť, zaneprázdnenosť či túžba po dokonalosti nás ale často privedú k tomu, že vo výchove zlyhávame. Ak však chcete rozvíjať potenciál vašich detí, majte na pamäti, čo ich rozvoj brzdí.

 

Čo by ste ako rodičia mali prestať robiť?

 1. Nadmerne deti chrániť – Je takmer úplne nemožné chrániť deti pred chybami či nesprávnymi rozhodnutiami. Prehnane starostliví rodičia to myslia v dobrom, avšak treba byť opatrní, aby si deti dokázali vytvoriť reálny obraz o svete. Nemôžete mať plne pod kontrolou svoje deti a čakať, že budú súhlasiť s každým jedným rozhodnutím, ktoré urobíte v ich mene. Súčasťou pochopenia dôsledkov je aj učenie sa z vlastných chýb. Nechajte, aby za vami prišli pre podporu, radu či pochopenie, ale dajte im priestor na to, aby sa učili na vlastnej koži. Deti sa musia naučiť, že za svoje činy musia niesť aj zodpovednosť.
   
 2. Snažiť sa naplniť všetok ich voľný čas – Mimoškolské aktivity zamestnajú vaše deti a zabránia tomu, aby každý deň po škole sedeli pred počítačom či televízorom. Veľa rodičov však má tendenciu vyplniť celý týždeň množstvom mimoškolských aktivít. Príliš veľký tlak na rozvrhnutie práce a voľnočasových aktivít v mladom veku môže viesť k vyhoreniu a úzkosti. Nerobiť nič sa môže javiť ako strata času, avšak niekedy je dôležité, aby po škole deti mali trošku voľna a oddychu.
   
 3. Opakovať deťom pokyny – Pokiaľ sú schopné poslúchnuť na tretí prípadne štvrtýkrát, určite by to dokázali aj na prvýkrát. Poslúchať na opkované výzvy ste ich naučili vy.
   
 4. Robiť za deti domáce úlohy – Množstvo domácich úloh ich má pripraviť na skúškové obdobie v škole ako aj do života. Všetci rodičia chcú, aby ich deti dosahovali výborné výsledky a darilo sa im, ale ak úlohy budete robiť za nich, tak sa to nenaučia.
   
 5. Upratovať po deťoch – Pokiaľ sú deti maličké, je prijateľné, aby rodičia po nich upratovali, ale naučiť ich čo najskôr ukladať veci na svoje miesto je určite dobrá vec. Takto si zvyknú dávať veci tam, kam patria, čo im nesmierne pomôže napríklad nestratiť veci v škole. Nemusia upratovať dokonale, nech si to urobia po svojom, len to nerobte za nich.
   
 6. Neustále deti kontrolovať – Určite poznáte takých rodičov, ktorí svoje deti každých pätnásť minút kontrolujú a pýtajú sa, či sú v poriadku, či niečo nepotrebujú, či nie sú hladné... Kontrola detí v primeranom množstve je v poriadku, ale príliš často spôsobuje, že deti prichádzajú o súkromie a počúvanie signálov vlastného tela.
   
 7. Kričať – Dôležité je uvedomiť si, že vždy, keď kričíte, učíte svoje deti reagovať na podobné situácie rovnakým spôsobom. Isteže je niekedy potrebné zvýšiť hlas, avšak nie stále a len preto, aby ste získali ich pozornosť a obhájili si konečné slovo.
   
 8. Zbavovať deti zodpovednosti – Priraďte im úlohy, ktoré zodpovedajú ich veku. Je to nevyhnutné nielen kvôli nim, ale aj kvôli vám.
   
 9. Ignorovať nevhodné správanie – Neprimerané správanie netreba nikdy ignorovať, treba ho jednoducho zvládnuť ešte predtým, ako sa vymkne spod kontroly. Ignorovaním problémy nikdy nezmiznú.
   
 10. Nútiť deti k priateľstvám - Môžete deťom pomôcť nadviazať vzťahy s tými najlepšími priateľmi, ale nútenie vašich detí do priateľstiev, pre ktoré nie sú nadšené, nakoniec povedie iba k nepríjemnej skúsenosti a zlyhaniu vzťahov.
   
 11. Porovnávať deti s ostatnými – každý z nás je jedinečný. Rodičia majú prirodzene tendenciu porovnávať svoje deti s ostatnými. Dávame im nielen pocit viny, ale môžeme vlastne poškodiť ich priateľstvá neustálym porovnávaním a súperením. Nikto z nás nechce byť porovnávaný s nikým iným.
   
 12. Očakávať od nich príliš veľa - Rodičia, ktorí od svojich detí očakávajú príliš veľa, môžu byť pre nich vážnou záťažou. Aj keď existujú odôvodnené očakávania, ktoré môžu mať rodičia, očakávanie, že ich deti budú vo všetkom dobré, a viditeľné sklamanie z toho, že nie sú, deťom ublížia. Zároveň hrozí, že sa navzájom odcudzia a deti prestanú hovoriť rodičom pravdu. Namiesto toho deti veľa chváľte, keď robia niečo dobre, a povzbudzujte ich, aby nabudúce urobili niečo lepšie, ak to urobili zle. Nikto sa nenarodí dokonalý a obzvlášť deti majú dovolené robiť chyby. Takýmto spôsobom sa aj učia.

 

Je dôležité dať svojim deťom vedieť, že robenie chýb je pirodzenou súčasťou života a že ich robia všetci, dokonca aj ich mama a otec. Ak dieťa vidí, že môžete urobiť chybu, a potom sa posunúť vpred, bude oveľa lepšie pripravené čeliť svojim vlastným zlyhaniam, ktoré vo svojom živote urobí.

Zdieľať na facebooku