Silnú imunitu si môžete pestovať aj vďaka pozitívnym emóciám

Psychoneuroimunológia sa zaoberá tým, aký môžu mať vplyv naše psychické reakcie na imunitný systém.
Psychoneuroimunológia sa zaoberá tým, aký môžu mať vplyv naše psychické reakcie na imunitný systém. / Foto: Caju Gomes/Unsplash

Už dlhodobo sa vie, že zdravie tela úzko súvisí aj s našou psychickou pohodou a emóciami. Podľa odborníkov ovplyvňujú aj našu imunitu.

 

Správna funkcia imunitného systému je pre náš organizmus nevyhnutná. Systém, ktorý nás chráni pred vonkajším ohrozením - antigénnmi či patogénmi, teda nebezpečnými cudzorodými látkami či pozmenenými bunkami vlastného tela. Práve z tohto dôvodu veľká väčšina z nás hľadá možnosti, ako ho posilniť, či už farmakologickým alebo prírodným spôsobom. Niekedy to však nestačí, keďže naša celková odolnosť je do značnej miery ovplyvnená aj našou psychickou odolnosťou. Stres a vyčerpanie dokážu oslabiť imunitný systém, ale na druhej strane ho vieme posilniť našou pohodou a pozitívnymi emóciami. Stres a imunita, psychosomatika, prepojenie tela a psychiky - ide o témy, o ktorých v dnešnej dobe počúvame veľmi často. To všetko súvisí aj s našimi emóciami, o čom nám hovorí aj psychoneuroimunológia.

 

Čo je psychoneuroimunológia?

Ide o pomerne mladú vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá tým, aký môžu mať vplyv naše psychické reakcie na imunitný systém. Skúma teda vzťahy medzi psychickými procesmi a imunitným systémom nášho tela, kde sa prepája imunita, psychika a nervový systém. Z viacerých výskumov vyplýva, že psychologické činitele sú významným faktorom oslabovania či posilňovania imunity človeka. Cez centrálnu nervovú sústavu spoločne s biologickými a sociálnymi činiteľmi ovplyvňujú imunologické funkcie, ktoré majú za úlohu chrániť náš organizmus. Psychologický stres, úzkosť, naučená bezmocnosť, pretrvávajúci smútok, depresia a podobné emócie pôsobia ako imunosupresor, pričom pozitívne emócie naopak podporujú psychoimunologické reakcie. Jednoducho povedané, náš mozog a imunitný systém aktívne a intenzívne spolu komunikujú a hovoria si, ako sa práve teraz majú, teda máme aj my. Práve preto je nesmierne dôležité starať sa nielen o posilnenie imunity na telesnej úrovni, ale aj o naše psychické nastavenie, lebo obe spoločne ovplyvňujú, ako sme celkovo odolní voči vonkajším ohrozeniam.

 

Ako posilníme svoju imunitu pomocou emócií?

Poznáme viacero spôsobov, ako posilňovať imunitný systém. Medzi tie najdôležitejšie patria zdravá strava, dostatok kvalitného spánku, pohyb, šport či fyzická práca. Okrem týchto spomenutých sú veľmi dôležité aj dobré a kvalitné medziľudské vzťahy. Pohyb a spoločnosť ľudí, s ktorými sa cítime dobre, môžeme robiť spoločne a navyše sú zdrojom množstva ďalších pozitívnych emócií, vďaka ktorým posilníme aj našu imunitu. Viacerí z nás sme sa už stretli s tým, že ľudia, ktorí trpeli vážnymi chorobami, sa dokázali vyliečiť okrem riadnej medicínskej liečby aj vďaka svojmu nastaveniu mysle a optimizmu. Pozitívne emócie zvyšujú šancu rýchlejšieho zotavenia sa zo stresu a posilňujú aj medziľudské vzťahy. Tím výskumníkov pozitívnej psychológie, ktorý viedla Jennifer Stellarova realizoval výskum Pozitívny vplyv a markery zápalu: Diskrétne pozitívne emócie predpovedajú nižšie hladiny zápalových cytokínov. V závere výskumu poukázali na to, že pozitívne emócie ako úžas, pobavenie, spokojnosť, hrdosť, láska a radosť majú pozitívny dopad na imunitný systém. Ľudia, ktorí počas dňa prežívali niektoré z týchto spomenutých pozitívnych emócií, mali po vystavení stresovej situácii v krvi menej stresových hormónov ako tí, čo pozitívne emócie neprežívali. Tento zdraviu prospešný vplyv pozitívnych emócií na imunitu je práve z tohto dôvodu, že počas toho ako sme pozitívne naladení, šťastní a plní pozitívnych emócií nezažívame stres, ktorý oslabuje našu imunitu. Stres prežívame v situácii ohrozenia, ale pozitívne emócie prežívame najmä počas situácií, kedy sme v bezpečí.

 

Ktoré aktivity v nás vyvolávajú najviac pozitívnych emócií?

 1. Pobyt v prírode – prechádzky a turistika v lese v dobrej spoločnosti má silný vplyv na našu náladu a imunitu.
   
 2. Hudba – hudba v nás dokáže vyvolať všelijaké emócie. Dôležité je pustiť si skladby, ktoré máme radi a vyvolávajú v nás príjemné pocity. Hudbou sa aj lieči vo forme muzikoterapie.
   
 3. Tanec – akýkoľvek pohyb je spojený s emóciami, v lepšom prípade s eufóriou. Jednoznačným dôkazom pozitívneho a efektívneho pôsobenia tanca na človeka je fakt, že sa využíva aj ako forma terapie.
   
 4. Umenie – maľovanie či sledovanie galérií majú pozitívny vplyv na náš mozog. Tiež sa využívajú na liečenie psychických porúch napríklad formou arteterapie.
   
 5. Úžas a nadšenie – obdivujte výkony druhých bez závisti, zážitok úžasu a radosti môžeme zažívať aj sa úprimne tešíme z úspechu druhých.
   
 6. Tvorivosť a záujmy – dôležité je zostať stále tvorivý a nadchnutý pre niečo nové, mať svoje hobby, záujmy a venovať sa im. Tie nám prinášajú stály pokoj, relax a radosť.
   
 7. Rodina, priatelia a naši blízki – všeobecne dobré medziľudské vzťahy sú nevyhnutné pre šťastný a zdravý život. Sme spoločenské tvory a tie najdôležitejšie a najvplyvnejšie emócie, akými sú láska a radosť sa objavujú vtedy, keď sme s ľuďmi, s ktorými sa máme vzájomne radi.
Zdieľať na facebooku