Riekanky a básničky k rannej rozcvičke

Riekanky a básničky k rannej rozcvičke s predškolákmi
Riekanky a básničky k rannej rozcvičke s predškolákmi / Foto: Bigstock

Rannú rozcvičku deti pravidelne absolvujú v materskej škole. Keď máte deti doma, môžete si ju urobiť spoločne.

 

Fakt, že pohyb je zdravý a aktivita má pozitívny vplyv na celkové zdravie človeka je samozrejmosťou. Platí to v každom veku. Už v materskej škole začínajú deti svoj deň rannou rozcvičkou a zdravotnými cvikmi. Tieto cviky sú zamerané na stimuláciu telesného a motorického rozvoja u detí. Využívajú sa rôzne dýchacie, relaxačné, naťahovacie a iné cvičenia, ktoré podporujú správne držanie tela, vedú k správnemu dýchaniu pri cvičení a zároveň si deti osvojujú základné postoje a pohyby trupu a končatín. Aby to nebolo len také nudné cvičenie, vyžaduje si to dobrú motiváciu, aby ich to zaujímalo a bavilo. K tomu môžu slúžiť aj riekanky či básničky, ktoré môžete využívať s deťmi aj doma.

 

Pohybové riekanky a básničky pre deti 

Ľavá nôžka, pravá nôžka (striedavo dvíhať ľavú a pravú)

zatancujeme si troška, (ruky vbok, drobnými krokmi obrat o 360°)

hlboko sa pokloníme, (mierny predklon)

veselo sa zatočíme. (obrat spojiť s tlieskaním)

 


 

Hore hlavu vypni hruď,

ako jedľa rovný buď.

Kto sa stále hrbatí,

ten má chrbát guľatý.

 


 

Len čo vstanem z postele, (výpon)

už aj cvičím vesele, (podup na mieste)

ruky hore, ruky dolu, (v stoji spojnom vzpažiť – pripažiť od seba a zase spolu. (upažiť – pripažiť)

Čupnem, vstanem, vyskočím, (zo stoja – do drepu a späť do stoja)

veselo sa zatočím. (obrat)

 


 

Išla líška cez horu (chôdza na mieste)

ježko za ňou uteká, (dupoty na mieste)

že jej vrece rozpichá (rukami imitovať pichanie)

líška sa však nedala (drep)

pred ježkom sa schovala.

 


 

Keď slniečko skoro vstalo, (drep, výpon vo vzpažení, stoj spojný)

dobré ráno povedalo. (pohyb paží v jednom smere)

Pozrelo sa do okienka, (v stoji otáčanie hlavou vpravo, vľavo)

kde spí malá Marienka. (drep – znázorniť spanie)

Vstávaj hore! Už je dníček, (stoj spojný, pohyb paží)

umy očká, umy krček. (znázorniť umývanie)

Do šatôčok šup-šup-šup, (znázorniť obliekanie)

do školičky dup,dup,dup. (chôdza na mieste)

 


 

Že ide vláčik ši – ši – ši (chôdza so sprievodnými pohybmi)

Že kmotričku navštívi (voľná chôdza)

Že tu čosi udrelo (stoj spojný, tlesknúť vo vzpažení)

Myšičku zobudilo (výskoky znožmo)

Tančila, myšička tančila (stoj spojný, ruky v bok, obraty drobnými krôčikmi)

Až sa jej hlávka točila (krúženie s hlavou)

Zadriemala si trošku, ale len málo, poviem Vám, čo sa jej snívalo (drep, hlavu na kolená, ruky priložiť k lícu)

Že slniečko krásne svieti (stoj rozkročný, vzpažiť von)

Že na lúke rastú kvety (sed skrižmo skrčný a stoj so vzpažením von)

 


 

Už sme v lese (chôdza po priestore)

Sú tu stromy , jeden tu a tu druhý (stoj spojný upažiť pravou, upažiť ľavou)

Vetrík kýva vetvami (stoj rozkročný – úklony)

Vtáčik letí nad nami (stoj spojný –pažami znázorňovať krídla)

Skáče malý zajko v lese (poskoky v drepe vpred – rukami znázorňovať uši)

Veverka si orech nesie (stoj spojný - striedať poskoky na ľavej s poskokom na pravej nohe)

Medvedík sa prevaľuje, ku spánku sa pripravuje (ľah vzadu , prevaľovanie, ľah – relaxácia)

 


 

Vzdychá zajko spoza voza (stoj spojný, ruky vbok – úklony vpravo, vľavo)

Zas je zima to je hrôza! (4 krokmi obrat o 360o tlieskaním pred telom)

Zadivený zazerá (stoj spojný, paže voľné – úklony hlavou vpravo, vľavo)

Na zmrznuté jazerá (upažiť a drobnými krokmi obrat o 360°)

 


 

Skáče lopta červená od večera do rána, (poskoky na mieste)

celú nôcku nespala, iba takto skákala: (stoj rozkročný, krúženie rukami v zápästí)

hup, hupi, hup, nožičkami dupi, dup, (poskoky na mieste, dupeme nohami)

ťap,ťap, ťapi, ťap, zatočím sa ako chlap. (stoj spojný, tlieskanie dlaňami, obrat o 360°)

 


 

Ika-tika gymnastika, (chôdza na mieste)

zhlboka sa dobre dýcha, (v stoji rozkročnom čelné kruhy)

raz-dva, raz-dva, (chôdza na mieste)

na ornici brázda, po nej drobčí prepelica (zrýchlená chôdza)

a na konci otočí sa. (otočiť sa na mieste)

Vysoko je slnko, (výpon vo vzpažení)

hlboko je zrnko, (drep)

cez potok je most, cvičili sme dosť. (s výskokom stoj rozkročný)

 


 

Pláva kačka po jazere, (stoj spojný, v upažení mávať rukami)

vo vode si šaty perie. (stoj rozkročný, predklon – znázorniť pranie)

Rybky sem a rybky tam, (stoj rozkročný, tlieskanie dlaní vpravo, vľavo)

ja vás všetky pochytám, (stoj rozkročný, z upaženia prekrížiť ruky na prsiach)

prišiel káčer ťapi, ťapi, (chôdza na mieste, tlieskanie)

do zobáčika rybku lapí. (dlaňami v predpažení napodobniť zobák)

Ukláňa sa krásavec, (hlboký predklon)

vyzval kačku na tanec. (otáčanie, poskoky na mieste, ruky vbok)

 


 

Len čo vstanem, hopsasa (zo vzporu drepmo výskok so vzpažením a poskoky na mieste)

Umyjem sa do pása. (napodobniť špliechanie vody na telo)

Šuchy ruky, krk a tvár, (znázorniť umývanie tváre a krku rukami)

Vezmem vody za pohár (v stoji spojnom predpažiť skrčmo)

Umyjem si kefkou hravo, všetky zúbky vpravo, vľavo (znázorniť čistenie zubov)

Či ja na mne dáka chyba? Celý deň som ako ryba. (voľne obrat o 360°)

 

Čítajte viac o téme: Riekanky a básničky pre deti
Zdieľať na facebooku