Rozvoj pravo-ľavej orientácie u detí pomocou hier

Rozvoj pravo-ľavej orientácie u detí
Rozvoj pravo-ľavej orientácie u detí / Foto: Shutterstock

K školskej zrelosti dieťaťa a na úspešné zvládnutie školy je nevyhnutná aj orientácia v priestore a pravo-ľavá orientácia.

 

Podstatou nie je len to, aby dieťa vedelo ukázať, kde je vpravo a vľavo, ale dôležité je vnútorné uvedomenie si priestoru. Dieťa sa s tým stretne už na začiatku povinnej školskej dochádzky. Musí sa zorientovať nielen v priestore školy a triedy, ale aj v knihe a zošite, pri písaní aj čítaní. Postupne sa s tým začne stretávať aj v matematike, záporné čísla vľavo od nuly, kladné vpravo od nuly a podobne. Práve z týchto dôvodov je nevyhnutné podporovať jej rozvoj už v predškolskom veku.

 

Najskôr sa s ňou stretnú pri:

 • Rozvoji schopnosti čítania (zámeny písmen stranovo obrátených, najčastejšie b-d, pohyby očí pri čítaní). Mnohými výskumami bolo dokázané, že úroveň pravo – ľavej orientácii súvisí aj s dyslexiou.
 • Rozvoji schopnosti písania (stranovo obrátených, otáznikov, zrkadlové písanie, čísla, problémy v geometrii).
 • Orientácii na mape.
 • Na telesnej výchove (poradové cvičenia, gymnastika).

 

Dôležité je však najprv precvičovať pravo – ľavú orientáciu na vlastnom tele, až potom nacvičovať orientáciu a umiestňovanie predmetov z pohľadu dieťaťa.

 

Deti zbožňujú rôzne formy hier a práve preto vám ponúkame niekoľko hier, pri ktorých sa dieťa nielen zabaví, ale aj podporí rozvoj pravo-ľavej orientácie.

 

Námety na hry podporujúce rozvoj pravo-ľavej orientácie

1. Maľujeme si nechty – úlohou dieťaťa je obkresliť si ruky a podľa inštrukcií rodiča má namaľovať nechty (ľavý palec červenou, pravý ukazovák hnedou ...), môžete dať aj ďalšie inštrukcie napríklad aby nakreslil hodinky na pravú roku, retiazku na ľavú, prípadne prstene. Rozvíja sa nielen pravo – ľavá orientácia, ale aj orientácia v priestore a schopnosť vnímať priestor.
 

2. Pexeso – vyberte si alebo si vyrobte také, ktoré je založené na hľadaní stranovo otočených obrázkov (dom s komínom napravo – dom s komínom naľavo..)
 

3. Opakuj po mne – posaďte dieťa vedľa seba tak, aby vás dobre videlo. Obidvaja majte tvár obrátenú rovnakým smerom. Úlohou dieťaťa bude čo najpresnejšie napodobňovať rodiča. Uskutočňujte dané pohyby a zotrvajte v danom postoji tak dlho, dokiaľ aj dieťa tieto pohyby neurobí. Sledujte, či je váš postoj a postoj dieťaťa skutočne rovnaký, napríklad vaša ľavá ruka aj ľavá ruka dieťaťa je v tej istej pozícii.
Položte:

 • Ľavú ruku na pravé ucho a pravú ruku na pravé koleno.
 • Ľavú ruku na ústa a ľavú ruku na ľavé koleno.
 • Pravú ruku na ústa a ľavú ruku na hlavu.
 • Pravú ruku na pravé koleno a ľavú ruku na hlavu.
 • Pravú ruku na pravé rameno a ľavú ruku na hlavu.
 • Pravú ruku na pravé rameno a ľavú ruku na ústa.
 • Dotknite sa prstov na ľavej nohe pravou rukou (dieťaťu pomáhate prekrížiť stredovú os tela) a pod.

 

4. Odkiaľ fúka? - Aby ste dieťaťu uľahčili chápanie pojmov vpravo a vľavo môžete využiť pásiky krepového papiera – na ukazovák pravej ruky dieťaťa uviažte modrý pásik, na ukazovák ľavej ruky uviažte červený pásik a postupne ho vyzvite, aby sa otočil a silno zafúkal ako vetrík na pravú stranu, s modrým pásikom, potom na ľavú stranu.

 

5. Zrkadlo - vo dvojici napodobňujte rôzne pohyby svojho spoluhráča.

 

6. „Twister“ – hra, ktorú pozná väčšina z vás. Roztočíte ciferník s farbami a umiestni ruky alebo nohy na farebné políčka na podložke. Ten, kto sa udrží najdlhšie na nohách, vyhráva. Táto hra je výborná aj na zvládanie prehry a rešpektovanie pravidiel.
 

7. Zatancujme si -  úlohou dieťaťa je na základe opakovanej ukážky napodobniť jednoduché tanečné figúry s tromi až piatimi krokmi, napríklad krok dopredu pravou nohou, prisunúť ľavú nohu, podrep a to isté zopakovať dopredu trikrát, potom dozadu trikrát a podobne. Po relatívne dobrom zvládnutí takýchto jednoduchých tanečných krokov s hudobným sprievodom môže nasledovať hra „vymysli tanček”. Úlohou dieťaťa je čo najsamostatnejšie vymyslieť z týchto osvojených tanečných krokov ďalšie variácie a spojiť ich do jednoduchého tanca, ktorý sa usilujú iné deti čo najpresnejšie napodobniť.
 

8. Bludiská – úlohou je nakresliť bludisko, prípadne ho vytvoriť na základe inštrukcii (čiara zľava doprava, potom zhora dole...).

 

9. Kreslenie podľa návodu – úlohou dieťaťa je nakresliť obrázok podľa inštrukcií, napríklad, nakresli čiaru z ľavého dolného rohu k pravému hornému, vpravo hore nakresli slnko, vedľa oblohu a podobne.). Fantázií sa medze nekladú.

 

10. ZOO – úlohou dieťaťa je napodobňovať  pohyby zvierat v zoologickej záhrade.

 

11. Postav sa, kam ti povieme – Dieťaťu budete dávať rôzne inštrukcie, aby sa pohybovalo v priestor. „Postav sa vedľa stola, naľavo od stoličky, do stredu izby, do kúta a iné.“ Rozvíja sa celková priestorová predstavivosť aj pravo-ľavá orientácia.

Zdieľať na facebooku