Senzopatická hra - jej cieľom je zážitok z dotykov

Pri senzopatickej hre dominuje hmat.
Pri senzopatickej hre dominuje hmat. / Foto: Shutterstock

Existujú rôzne typy hier a všetky deti nejakým spôsobom rozvíjajú. Akú úlohu má senzopatická hra?

 

S hrou sa stretávame v každodennom živote a považujeme ju za jeho prirodzenú súčasť. Človeka sprevádza po celý život a napĺňa jeho detstvo, mladosť i dospelosť. Má významnú vývinovú funkciu a určitým spôsobom pripravuje dieťa na život v dospelom veku. Detstvo považujeme za obdobie, kedy je bežné, že sa dieťa hrá, berieme to ako samozrejmosť. V živote dieťaťa je hra odrazom jeho vedomostí, zážitkov a skúseností získaných z poznávania okolitej spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom vnímania, napodobňovania a na základe konkrétnych činností, následne ovplyvňujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa. Na základe získaných zručností sa rozlišujú tieto typy hier:

 1. Manipulačné hry – počas týchto hier dieťa skúma predmety, objavuje ich vlastnosti a možnosti, precvičuje si zmyslové orgány.
 2. Kombinačné hry – hry, ktoré sú zamerané na rozvoj kombinačných schopností.
 3. Funkčné hry – sú dominantné hlavne v dojčenskom veku. Ide v nich o vykonávanie činnosti ako takej, nemajú nejaký osobitný cieľ. Patrí sem napríklad hra s rukami, nožičkami, prvé prejavy hrkútania, džavotanie.
 4. Symbolické hry - ide o hry, kedy dieťa manipuluje s konkrétnymi objektmi, ktoré sú symbolmi pre niečo iné, čo dieťa či už priamo, alebo nepriamo prežíva.

 

V súčasnej dobe čoraz viac počuť aj o tzv. „senzopatických hrách“, ktoré by sme tiež mohli zaradiť medzi spomínané typy hier.

 

Čo je senzopatická hra?

Ide o špecifický typ hry, ktorá sa prelína všetkými spomínanými typmi a sú prítomné počas celého vývinu dieťaťa. Ide o hrové aktivity, pri ktorých dieťa zapája svoje celé telo a hlavne hmat. Dôležitý je však prežitok a pocit z dotykov. Pri týchto aktivitách sa dieťa sústreďuje predovšetkým na pocity, ktoré prichádzajú zo všetkých zmyslov (zrak, čuch, chuť, sluch a hmat), okrem zmyslov zapája aj rovnováhu a držanie tela. Hlavným cieľom teda nie je niečo vytvoriť, ale niečo prežiť a vnímať telesné pocity, ktoré sú výsledkom experimentovania s materiálom.

 

„Senzopatické hračky“

Pri tejto hre sa nevyužívajú klasické hračky, ale rôzne beztvaré materiály akými sú piesok, blato, farby, múka, hlina či obyčajná voda. Dieťa skúma tieto materiály a ich vlastnosti priamo na vlastnej koži. Skúša, ako niečo vonia, hreje alebo chladí, mľaská, lepí, preteká medzi prstami, šuští pod nohami (napríklad lístie) a podobne. Okrem týchto materiálov patria k nim aj predmety, ktoré majú pevne daný tvar (kocky, guličky, kamienky...). Do tejto oblasti patrí aj experimentovanie s jedlom, napríklad hra s jogurtom alebo šľahačkou.

 

 1. Ponáranie rúk do misky s fazuľami, kamienkami...
 2. Prevaľovanie sa v „guľôčkovom bazéne“.
 3. Skákanie v kaluži.
 4. Naberanie vody z kaluže do kelímkov a prelievanie z jedného do druhého.
 5. Hranie sa s blatom, obyčajné prelínanie medzi prstami, stavanie hradov..
 6. Obyčajná debna s pieskom, korýtko a voda- nechajte dieťa aby len tak presypávalo piesok alebo aby si vyrobilo blato.
 7. Prehrabávanie v ceste (pri pečení), hladiť ho, stláčať ho, trhať, sypať múku...
 8. Môžete využiť svetelný panel a nasypať na neho obyčajný piesok, dieťa tak môže kresliť alebo si len tak prechádzať prstom.
 9. Prstové farby, prípadne akékoľvek farby mu môžete vyliať na jeden veľký papier a ono nech si to len užíva ako chce.
 10. Na stláčanie v dlaniach môžete využiť aj penu na holenie.
 11. Môžete využiť tzv. kinetický piesok, ktorý sa dá kúpiť v rôznych farbách.
 12. Zaplniť nádobu zafarbenou ryžou či soľou a presýpať.

 

Môžete si spoločne vyrobiť modelovaciu hmotu z domácich surovín: 200g hladkej múky, 200ml horúcej vody, 100g soli, 2 lyžice oleja, 2 lyžičky kyseliny citrónovej, potravinové farbivo. Zamiešate a môžete ho uchovávať v chladničke, kde vám vydrží pol roka aj viac.

 

Hra v piesku je na tento účel výborná. / Foto: Pexels

 

Čo poskytujú deťom tieto hry?

Napriek tomu, že rodičia nie sú zrovna fanúšikmi týchto aktivít, deťom ponúkajú veľa výhod. Poskytujem im:

 • Uvoľnenie, upokojenie.
 • Pocit „výhry“, keďže pri tejto forme hry sa nedá veľmi veľa toho pokaziť.
 • Celkovo aktivizuje dieťa.
 • Rozvíja všetky zmysly.
 • Podporuje sústredenie, pozornosť.
 • Môže byť počiatkom, prípadne prostriedkom na obnovenie radosti z hier napríklad po operácií, strate zraku..
 • Poskytuje nenahraditeľnú zábavu a rodičom dáva priestor na chvíľkový oddych.
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku