Uspávanky pre deti a ich pokojný spánok

Uspávanky pre deti a ich lepší, rýchlejší a pokojnejší spánok.
Uspávanky pre deti a ich lepší, rýchlejší a pokojnejší spánok. / Foto: Bigstock

Večerné zaspávanie dieťaťa môže byť nekončiacim príbehom pre každého rodiča. Niet pochýb o dôležitosti kvalitného spánku. Tak ako jedlo aj spánok je biologickou potrebou a je to energia pre mozog. Okrem spánku má aj hudba obrovskú moc na psychiku dieťaťa. Spojenie spánku a hudby dokáže poskytnúť dieťaťu nenahraditeľný relax, a zároveň pomôcť vytvoriť silné emocionálne puto s rodičom. Uspávankami matka prejavovala lásku svojmu dieťaťu. Spievali sa nad kolískou vyznačujúc sa pokojnou melódiou a rytmom. Spev uspávanky bol sprevádzaný rytmickými pohybmi kolísky. V tomto článku vám poskytneme zopár uspávaniek pre lepší, rýchlejší a pokojnejší spánok dieťaťa.

 

Spi dieťatko, zavri očká,

čaká ťa už postieľočka.

Spinká bábika, spinká dráčik,

spinká kvietok, spinká vtáčik.

Aj slniečko o tom sní,

že už dávno sladko spí.

 

____________________________

 

Haja, haja, haja,
spinkaj moja malá.
Zakryjem ti rúčky,
ticho, potichučky.


Haja, haja, haja,
spinkaj moja malá,
pošúcham ti nôžku,
spinkaj ešte trošku.

Haja, haja, haja,
spinkaj moja malá,
pohladím ti vlásky
z prevelikej lásky.

 

____________________________

 

Hajajže mi, hajaj, pôjdeme do hája,
natrháme kvieťa, odložíme dieťa.
Spiže, dieťa, spiže, uvarím ti slíže,
len čo moje krosná, zobudia ťa zo sna.

Uvarím ti slíže do teplého mliečka,
len čo zajtra ráno otvoríš zas viečka.
Tak mi pekne spinkaj, dieťa maľované,
poteším sa s tebou, keď slniečko vstane.

 

____________________________

 

Zahrajte mi tichúčko,
javorové husle.
Nech mi ten môj synáčik
na chvílenku usne.
Hajaj, búvaj Janíčku.

Hajajú hajajú
šla ti mať do háju.
Nazbiera tam kvietia,
odloží si dieťa.

Beliže mi beli,
môj anjelik biely,
nedám si ťa, nedám,
za tento svet celý.

Haju, haju, haju, haju.
A čože hrajú?
Veď ho radi majú.

____________________________

 

Spi moje dieťatko krásne,

nad horou usína deň.

Na krídlach motýlích s belasou tmou,

na očká zlietol ti sen.

Kým ťa späť z krásneho sníčka privezie slnečný koč.

Spi moje dieťatko, búvaj krásne, spi sladko a dobrú noc.

 

Spinkaj ty poklad môj vzácny,

hviezdičky tiež išli spať.

Zo zlatých pavučín po celú noc,

najkrajšie sníčky si praď.

Kým ťa späť z krásneho sníčka privezie slnečný koč

Spinkaj ty poklad môj vzácny, krásny, spi sladko a dobrú noc.

 

____________________________

 

Dobrý večer, na dobrú noc,

macko z plyšu spieva vám.

Volajú ma Macko Uško,

lebo smiešne uško mám.

Huncút som a rád sa hrám,

s humorom je predsa fuška.

Všetky deti rád ja mám,

to je heslo Macka Uška.

 

____________________________

 

Búvaj že len, búvaj,
dieťatko dušička,
veď ti nad kolískou
bdie tvoja mamička.

 

Búvaj že len, búvaj,
len sa nenadúvaj,
čím sa viac naduješ,
mater najeduješ.

 

Usni že len, usni,
aspoň malý sníček,
príde hrať sa z neba
s tebou anjeliček.

 

Búvaj že len, búvaj,
do bieleho rána,
potom mi staň zdravá,
duša milovaná.

 

Celú noc ti spievam,
niekedy do rána,
neraz oknom pozriem,
kde je zora ranná.

 

____________________________

 

Búvajže mi, búvaj, len sa nenadúvaj,

lepšie ti je spati, než sa nadúvati.

Hajajže mi hajaj, pôjdeme do hája,

natrháme kvieťa, ovenčíme dieťa.

Usniže mi, usni, aspoň jeden sníčok,

veru ti donesiem sladký medovníčok.

 

____________________________

 

Rozprávka sa končí, mesiac vládne tmavej noci
Svetlá všade hasnú, všetci chystajú sa spať
Ten magický pocit, keď už zavrieš svoje oči
Snívaš nový príbeh, dobrú noc, mami, oči

 

Snívaj krásne sny
Ja ťa budem strážiť,
kým ty spíš

 

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

 

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

 

Mliečnou dráhou tajne jazdia strážni anjeli
Chránia naše túžby, sny 
i krásne myšlienky
Najjasnejšia hviezda, čo nám svietiš vždy na nebi
Nezhasínaj nikdy, svieť nám v izbe naveky

 

Snívaj krásne sny
Ja ťa budem strážiť,
kým ty spíš

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tak tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

 

Tak tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tak tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

____________________________

 

Deň je dlhý, sníček krátky,

Najmä keď je bez rozprávky.

Poď, rozprávka,

Poď už k nám!

Zaspím, ani nezbadám.

 

____________________________

 

Očká rýchlo zatvorím,

Ničoho sa nebojím.

Ponorím sa do sníčka,

Ako moja mačička.

 

____________________________

 

Cingi-lingi, cingi-lingy-

konvalinka vyhráva,

každý večer svojou piesňou

chrobáčiky uspáva.

 

Cingi-lingi, cingi-lingy-

konvalinky cinkajú,

unavené chrobáčiky

sladké sníčky snívajú.

 

____________________________

 

Spi dieťatko, zavri očká,

čaká ťa už posteľočka,

spinká bábika, spinká dráčik,

spinká kvietok, spinká vtáčik,

aj slniečko o tom sní,

že už dávno sladko spí.

Zdieľať na facebooku