Prečo je dôležitý plán v období krízy?

Život nás postavil do situácie, na ktorú sme pripravené plány nemali.
Život nás postavil do situácie, na ktorú sme pripravené plány nemali. / Foto: Bigstock

Život nás postavil do situácie, na ktorú sme nemali pripravené plány. Ako nám v tomto období pomôže plánovanie?

 

Kríza je prirodzenou súčasťou ľudského života. Niekedy sa objaví nečakane, inokedy ju môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať. Môže ísť o vývinové krízy, ktoré súvisia s prirodzeným priebehom života a sú spojené s nutnosťou prispôsobiť sa novým životným úlohám a rolám, ako napríklad narodenie dieťaťa, vstup do školy a podobne. Na druhej strane sú však tzv. situačné krízy, ktoré sú na rozdiel od vývinových náhle a neočakávané. Môžeme ich chápať ako nejaké subjektívne ohrozujúce situácie, ktoré majú veľký a dynamický náboj a následne prinášajú zmenu. Ide o zložitý, ťažko prekonateľný a nebezpečný stav prípadne priebeh dejov v našej spoločnosti. V dôsledku krízovej situácie môžu byť ohrozené životy ľudí, životné prostredie, ekonomika, hospodárstvo ako aj celkové fungovanie verejnej moci. Kríza však môže mať aj iný charakter a môže sa týkať ľudskej psychiky. Vtedy hovoríme o psychickej kríze.

 

Čo je psychická kríza?

Psychická kríza je moment, kedy máme pocit, že celý svet sa rozsypal. Ide o akútne narušenie psychickej rovnováhy, pri ktorom zlyhávajú aj všetky naše naučené mechanizmy na zvládanie krízových situácií. Človek pociťuje úzkosť, strach a tým sa narúša celková schopnosť bežného fungovania. Stráca kontrolu a moc nad aktuálnou situáciou. Avšak čím väčšiu moc máme ovplyvniť to, čo sa deje, tým menej zažívame úzkosť a strach. Napriek tomu, že v súčasnej situácií nemôžeme mať kontrolu nad celou situáciou, ale máme možnosť ovplyvniť niektoré oblasti, ktoré môžeme mať pod kontrolou:
 

 1. Naše vnútorné psychologické prostredie, teda čo si o aktuálnej situácii myslíme. Ide o to, že nemôžeme kontrolovať, čo sa s nami deje, ale môžeme ovplyvniť náš postoj a reakciu.
   
 2. Rovnako dôležité je do značnej miery kontrolovať aj vonkajšie prostredie. Hoci len malá kontrola nad nejakou udalosťou môže mať značný vplyv na to, čo budeme prežívať.

 

V období kríz, v krízových situáciách sa ukázalo, že kontrola a predvídateľnosť sú základné aspekty, ktoré nám môžu pomôcť. Práve z tohto dôvodu je dôležité mať plán.

 

Ako nám pomôžu plány?

Plány v tejto situácii by sa mali týkať toho, čo budeme robiť a čím sa budeme zaoberať. Môžete si spísať zoznam úloh, nad ktorými budete mať kontrolu. Odporúča sa vytvoriť štruktúru dňa a vytvoriť si hranice. Takáto štruktúra vám zabezpečí 3 základné psychologické funkcie:
 

 1. Poskytne vám ako taký pocit istoty a bezpečia v tejto neistej dobe.
   
 2. Usmerní vašu pozornosť. Nasmeruje vaše myšlienky niekde inde, práve na to, čo máte v pláne a čo máte urobiť. Depresia a úzkosť sa objavia v momente, ak nemáte čo robiť. Vo všeobecnosti platí, že ak sa človek nudí alebo nie je nijak zamestnaný má tendenciu sledovať svoje myšlienky, premýšľať o budúcnosti a tak postupne upadať do depresívnych stavov.
   
 3. Uspokojuje vaše psychologické potreby. Na to, aby ste mali uspokojené všetky základné potreby potrebujete rozvrh a plán, ktorý však musí byť krátkodobý, keďže neviete, ako sa súčasná situácia bude vyvíjať. Nie je najideálnejšie plánovať mesiace dopredu. Zamerať by ste sa mali len na nasledujúci deň, prípadne týždeň.

 

Ako zostaviť taký plán?

 1. V prvom rade sa zamyslite nad tým, ktoré činnosti musíte urobiť a ktoré vám prinášajú radosť. Zapíšte si ich a to všetky, bez ohľadu na to, aká je situácia za oknami. Mali by to byť činnosti, ktorým sa už venujete a o ktorých viete, že vás uspokojujú a robia vás šťastným. 
   
 2. Skúste tieto činnosti spojiť so psychologickými potrebami, ktoré tieto činnosti uspokojujú. Jednoducho si predstavte nejakú činnosť a porozmýšľajte nad tým, v čom vám robí dobre. Ak ide o aktivitu, ktorú momentálne neviete zrealizovať, tak skúste nájsť nejakú náhradnú aktivitu, ktorá by tú istú činnosť vedela nahradiť.
   
 3. Dbajte na to, aby ste zahrnuli všetky oblasti základných potrieb (sociálnu – kontakt s kamarátmi, relaxačnú, fyzickú – šport, pracovnú alebo študijnú).
   
 4. Mali by ste zahrnúť aj ťažšie aktivity, do ktorých sa musíte nútiť, keďže sa tak prekonávate a budujete svoju schopnosť zvládať stres.
   
 5. Skúste urobiť aj presný časový rozvrh, pretože časové hranice vám dokážu poskytnúť dokonalú štruktúru.
   
 6. Skúste to zrealizovať napriek tomu, že ste málo motivovaní alebo nemáte náladu.
   
 7. Skúste si vytvoriť aj nové pravidlá fungovania (jedlo, zlozvyky..). Mali by byť jednoduché.
   
 8. Budujte svoju odolnosť voči stresu. Prvým krokom k tomu, aby ste zvýšili odolnosť voči stresu je ochota zažívať stres, otužovať sa stresom. Tento bod je veľmi dôležitý, keďže sa nachádzame v nepredvídateľnej situácii a nevieme akú veľkú kapacitu odolnosti budeme potrebovať.  
Zdieľať na facebooku