Alkohol - lákadlo dospievajúcich detí

Deti a alkohol k sebe nepatria, napriek tomu majú niektoré túto skúsenosť už na základnej škole.
Deti a alkohol k sebe nepatria, napriek tomu majú niektoré túto skúsenosť už na základnej škole. / Foto: Unsplash

Alkohol nie je nič, čo by sme ako rodičia chceli u svojich detí vidieť. Pravda je však taká, že sa s ním čoraz častejšie stretávajú už deti na základnej škole.

 

V súčasnej dobe bežne počujeme z úst mladých ľudí známe „resetovanie hlavy“ či „odpálenie hlavy“. Veľkým „hitom“ je hlavne nárazové a víkendové pitie. Je však rozdiel, keď si dieťa dá jedno pivo, alebo príde domov tak „zresetované“, že ho musia doviesť kamaráti. Čoraz častejšie sa s touto skúsenosťou stretávajú rodičia už u detí základnej školy. Tento problém sa týka nielen chlapcov, veľmi rozšírený je aj u dievčat, ktoré sa takto napríklad snažia zapíjať svoj žiaľ.

 

Príčiny pitia u deti:

 • tlak rovesníckej skupiny, v ktorej sa dieťa nachádza
 • vzťah rodič – dieťa – výchova
 • negatívny vzor
 • zvedavosť, túžba po experimentovaní
 • fyzická a psychická nezrelosť
 • strata zábran, snaha nabrať odvahu
 • riešenie problémov (žiaľ, smútok, neúspech, stres, rozchody, depresie...)

 

Riziká pitia alkoholu

Dnešná spoločnosť ponúka alkohol na každom rohu, stretávame sa s ním v televízií, v časopisoch, na ulici, u priateľov ale aj doma. Napriek zákazu predaja alkoholu každý z nás vie, že kto chce, ten si ho zoženie. Riziká užívania alkoholu sa môžu rozdeliť do dvoch skupín. Môže ísť o krátkodobé a o dlhodobé riziká. Ku krátkodobým sa zaraďujú akútna otrava a úrazy, prípadne nechránený sex. Alkohol už aj pri nízkych dávkach dokáže spôsobiť zmenu v správaní, stráca sa zdravý úsudok a zvyšuje sa náchylnosť k rizikovému správaniu. Okrem spomínaných sa môžu objaviť aj vzťahové problémy, ktoré sa môžu týkať školy aj rodiny.  Dlhodobejšími rizikami sú zdravotné problémy (predovšetkým poškodenie pečene), poškodenie mozgu (pamäť a celkový intelekt) a narušený vývin človeka (narúša sa hlavne osobnosť a povaha dieťaťa).

 

Účinná prevencia

Deti a mladiství nie sú fyzicky ani emocionálne tak vybavení ako dospelí a práve preto by alkohol nemali konzumovať vôbec. Závislosť sa u nich vytvorí oveľa rýchlejšie ako u dospelého. Práve z tohto dôvodu by ste mali urobiť všetko preto, aby sa tak nestalo. Rady ako na to:

 • Venujte svojmu dieťaťu pozornosť každý deň, sledujte aj výraz tváre a tón hlasu, pretože neverbálna komunikácia veľakrát povie viac.
 • Snažte sa u nich vybudovať zdravé sebavedomie, pomôže im to ľahšie odolať tlaku svojich rovesníkov.
 • Stanovte pravidlá, ktoré budete dodržiavať zároveň aj vy.
 • Zistite o drogách a alkohole čo najviac informácií a snažte sa otvorene o tom rozprávať s dieťaťom. Už 6 – 7 ročné dieťa vie rozoznať, kedy je človek opitý!
 • Vysvetlite mu, že rodič je za neho právne zodpovedný a tým pádom ho máte právo aj
 • Reagujte vždy ústretovo, nekritizujte ho a nevysmievajte sa mu.
 • Nezakazujte mu kamarátov, radšej sa ich snažte spoznať aj vy ako aj ich rodičov.
 • V prípade potreby sa nebojte požiadať odborníkov o pomoc.
 • Buďte dobrým príkladom!

 

Čo robiť, keď príde domov opité vaše dieťa?

Skôr či neskôr príde deň, kedy vaše dieťa dorazí domov pod vplyvom alkoholu. Na zvládnutie tejto situácie budete potrebovať nielen silné sebaovládanie, ale aj silu predviesť istú dávku podpory. Dôležité je:

 • nechajte ho vytriezvieť, pretože nielen s dieťaťom, ale ani s opitým dospelým nevznikne rozumný dialóg;
 • zachovajte si chladnú hlavu – krik a vrieskanie nepomôžu;
 • porozprávajte sa s ním o danej situácií až po vytriezvení – čo sa stalo, či má nejaký problém;
 • vyvarujte sa sarkazmu a vyvolávaniu pocitu viny.

 

Faktom je, že veľká väčšina dospievajúcich príde s alkoholom do styku najskôr s rodičmi, než v parte nespútaných kamarátov. Deti a dospievajúci by nikdy nemali počuť vyjadrenia typu: „tak toto musíme zapiť“, „dnes sa musím opiť“, „ten sa ani opiť nevie“. Najdôležitejšie je byť dobrým vzorom, pretože je zložité ich povzbudzovať k rozumným rozhodnutia, ak doma vidia niečo iné. 

Zdieľať na facebooku