Smrť súrodenca: Ako o nej povedať deťom a ako ich sprevádzať smútením

Strata súrodenca je pre dieťa veľmi náročná a traumatická situácia.
Strata súrodenca je pre dieťa veľmi náročná a traumatická situácia. / Foto Pexels

Strata súrodenca je pre dieťa veľmi náročná situácia. Hoci smrti ako takej ešte nerozumie, dokáže ju intenzívne prežívať.

 

Väčšina malých detí si uvedomuje smrť, aj keď jej nerozumejú. Smrť je bežnou témou v knihách či televízii, avšak zažiť smútok na vlastnej koži je pre deti iný a často mätúci proces. Ako rodič ich nemôžete chrániť pred bolesťou zo straty, ale môžete im pomôcť cítiť sa bezpečne. A tým, že im dovolíte a budete ich povzbudzovať, aby vyjadrili svoje pocity, im môžete pomôcť vybudovať si zdravé zvládacie zručnosti, ktoré im budú dobre slúžiť aj v budúcnosti. Reakcie detí na smútok môžu závisieť od mnohých vecí, vrátane ich vývojového štádia. Po strate milovanej osoby môžu deti jednu minútu plakať a ďalšiu minútu sa hrať. Ich premenlivé nálady neznamenajú, že nie sú smutné alebo že prestali smútiť, deti to zvládajú inak ako dospelí a hra môže byť obranným mechanizmom, ktorý zabráni preťaženiu detí. Je tiež normálne pociťovať depresiu, vinu, úzkosť alebo hnev na osobu, ktorá zomrela, alebo na niekoho úplne iného. Veľmi malé deti môžu upadnúť do regresie a začať sa znovu pomočovať alebo skĺznuť späť do detského rozprávania. 

 

Ako sa deti cítia a reagujú, keď zomrie ich súrodenec?

Smrť brata alebo sestry je značnou stratou. Keď súrodenec zomrie, deti sa môžu cítiť šokované, zmätené, smutné, nahnevané, či znepokojené. Môžu sa obávať, že zomrú aj ďalší členovia rodiny, alebo že zomrú aj ony. Niektoré deti sa obávajú aj toho, čo bude smrť znamenať pre rodinu, či sa zmenia aj ďalšie veci alebo zostanú rovnaké. Najčastejšie sa ich reakcia prejavuje:

  • Plač a záchvaty hnevu.
  • Správanie sa, akoby sa smrť nestala, alebo sa pýtajú, kedy sa ich súrodenec vráti domov.
  • Strata nejakých schopností či zručností, napríklad deti v predškolskom veku môžu opäť rozprávať ako bábätko.
  • Fyzické bolesti ako bolesti hlavy, žalúdka.
  • Problémy so spánkom – nespavosť alebo nočné mory.
  • Známky generalizovanej úzkosti alebo separačnej úzkosti.

 

Pocity a reakcie detí závisia aj od toho, ako k smrti došlo, či bola náhla alebo očakávaná. Po náhlej smrti by sa mohlo zdať, že deti sú skôr šokované ako smutné, pretože na prípravu ani rozlúčku nemali čas. A mohlo by sa zdať, že niektoré deti na smrť svojho súrodenca vôbec nereagujú . Je to bežné a môže sa to stať, keď deti nevedia, ako svoju stratu spracovať. Násilné alebo traumatické úmrtia, ako napríklad dopravná nehoda, utopenie alebo sú deti svedkom smrti, môžu hlboko zasiahnuť deti a rodiny. V tomto prípade je nutná aj odborná pomoc. 

 

Ako sa s deťmi rozprávať o smrti súrodenca?

Je dôležité čo najskôr im povedať, že ich súrodenec zomrel. Takto sa dozvedia o smrti od vás. Rozhovor im môže pomôcť pochopiť, prijať a vyrovnať sa so smrťou. Vďaka tomu si uvedomia, že hovoriť je dobré a všetky emócie sú v poriadku. To im môže poskytnúť pocit bezpečia a istoty. Existujú konkrétne kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa s nimi úspešne porozprávali o smrti súrodenca.

 

Porozprávajte sa osobne

To, ako prežijú stratu svojho súrodenca, súvisí s podporou, ktorú dostanú. Keď sa posadíte a oznámite im, že súrodenec zomrel, je vždy najlepšie to urobiť osobne, aby ste mohli odhadnúť ich emocionálne reakcie a podporiť ich v procese smútenia. Môžu vyjadriť niekoľko emocionálnych reakcií v dôsledku správy, že súrodenec zomrel. Buďte pripravení ponúknuť podporu, keď prechádzajú počiatočnými štádiami šoku, nedôvery a hnevu, ktoré prináša smútok. Ak ste príliš utrápení na to, aby ste sa porozprávali, požiadajte blízkeho člena rodiny alebo priateľa, aby vás podporil alebo urobil niečo za vás.


 

Pripravte pôdu pre rozhovor

Nájdite pohodlné a súkromné ​​miesto na rozhovor. Buďte pripravení na informácie a podrobnosti o smrti. Pomáha mať po ruke detské knihy o smrti, o ktoré sa s nimi na konci rozhovoru podelíte. Vek hrá významnú úlohu v tom, ako najlepšie viesť tento rozhovor. Výberom správnych slov vo vhodnom prostredí môžete deťom ušetriť veľa trápenia. Po rokoch si možno nebudú pamätať, čo presne ste im povedali, ale pravdepodobne si budú pamätať, čo robili a ako reagovali, ako sa cítili, keď ste im to povedali.

 

Buďte úprimní

Keď hovoríte s deťmi o smrti, je najlepšie mať po ruke vedomosti a informácie. Deti každého veku sú prirodzene zvedavé a možno vás prekvapí, koľko toho už o smrti vedia. Dokonca aj malé deti dokážu pochopiť niektoré pojmy súvisiace so smrťou. Ak sa rozhodnete použiť čokoľvek iné, len nie priamočiary jazyk, môže sa stať, že ich zmätiete a vytvoríte nedôveru. Deti potrebujú poznať pravdu a chcú detaily. Napríklad: „Srdce tvojho brata prestalo fungovať. Už to nedokázalo udržať jeho telo nažive a zomrel.“ alebo „Sestra sa zranila pri nehode. Hoci sa všetci naozaj veľmi snažili, aby sa jej telo zlepšilo, zomrela. To znamená, že už nemôže dýchať, jesť ani cítiť.“ Samozrejme, nechcete ich traumatizovať podávaním citlivých informácií, ale porozprávajte sa s nimi o niektorých špecifikách pomocou jazyka primeraného veku, aby pochopili, čo sa stalo. Ubezpečte ich, že sú v bezpečí a že sú milované. A že smrť nebola ich vina a ony nespôsobili smrť svojho súrodenca.

 

Nechajte ich klásť otázky

Deti sú prirodzene zvedavé a o smrti svojho súrodenca budú chcieť vedieť všetko, čo môžu. Namiesto toho, aby ste sa vyhýbali týmto rozhovorom, veďte otvorený dialóg a povzbudzujte ich, aby kládli otázky. Buďte s nimi trpezliví a pochopte, že budú klásť tie isté otázky znova a znova. Odpovedzte na ne úprimne a dobre premyslenými odpoveďami, ktoré sú primerané ich veku. Nie na všetky otázky budú ľahké odpovede a je v poriadku im povedať, že neviete. Tieto rozhovory si zrejme vyžiadajú čas. Budú mať pravdepodobne viac otázok, keď budú rásť a rozvíjať sa. Tieto otázky sa pravdepodobne stanú konkrétnejšími, keď začnú lepšie chápať smrť a smútok.

 

Smrť súrodenca môže viesť k veľkým zmenám v živote rodiny. Rutiny vám môžu pomôcť vyrovnať sa so stresom, neistotou a zmätkom, ktoré tieto zmeny môžu priniesť. Rutiny udržujú každodenný život známy a predvídateľný a môžu pomôcť vašim deťom cítiť sa bezpečne. Rutiny môžu zahŕňať predvídateľné časy jedla a spania a ďalšie aktivity, ako sú záujmy. Snažte sa čo najviac držať známych zaužívaných postupov. Ale je to v poriadku, ak potrebujete vytvoriť nové rutiny, aby ste sa prispôsobili zmenám rodiny po smrti. Deti sa môžu cítiť opäť rozrušené v časoch, ako sú narodeniny alebo výročie úmrtia svojho súrodenca, špeciálne príležitosti alebo míľniky a počas rozhovorov o rodine v škole. Plánovanie týchto chvíľ s nimi vám môže poskytnúť pocit kontroly a znížiť úzkosť. Je dobré získať aj odbornú podporu po smrti súrodenca, najmä ak máte obavy o správanie alebo blaho svojich detí. 

Čítajte viac o téme: Smrť
Zdieľať na facebooku