Čo je nihilizmus?

Čo je nihilizmus?
Čo je nihilizmus? / Foto: Shutterstock

Keď počujete výraz „nihilista“, možno si predstavíte človeka, ktorý sedí v tmavej miestnosti bez okien a pochmúrne uvažuje o nezmyselnosti svojej existencie. Hoci nihilizmus môže niektorých ľudí priviesť do skľúčenosti, môže fungovať aj ako cesta k osobnému naplneniu a rastu. 

 

Čo je nihilizmus?

V každodennom živote sa pojem „nihilista“ používa na označenie osoby, ktorá formuluje iba negatívne myšlienky a nachádza iba negatívne aspekty svojho života. V podstate sa „nihilista“ často považuje za synonymum „pesimistu“. Slovo „nihilizmus“ pochádza z latinského slova „nihil“, čo znamená „neprítomnosť čohokoľvek“ alebo „nič“. Definuje sa ako „viera, že život nemá zmysel“. Podrobnejšia definícia by ďalej dodala, že nihilizmus je presvedčenie, že život nemá žiadny objektívny zmysel. Filozofka 20. storočia Hannah Arendtová, uviedla, že sa to dá najlepšie chápať nie ako súbor nebezpečných a negatívnych myšlienok, ale ako riziko spojené so samotným aktom myslenia. Ak budete dostatočne dlho uvažovať nad nejakou konkrétnou myšlienkou, bez ohľadu na to, aká silná sa na prvý pohľad zdá, začnete pochybovať o jej pravdivosti. Storočie pred Arendtovou opísal Friedrich Nietzsche voľbu medzi „aktívnym“ a „pasívnym“ nihilizmom. Tí, ktorí majú silu to prekonať, a tí, ktorí nie. Prvých nazýval „aktívnymi nihilistami“, zatiaľ čo druhých nazýval „pasívnymi nihilistami“.

 

Princípy nihilizmu

Hoci existuje viac ako jedna forma nihilizmu, všetky hovoria o stave človeka a jeho existencii. Medzi základné princípy nihilizmu patria:

  • Existencia je zbytočná - nihilista verí, že neexistuje žiadny účel mať hodnoty alebo presvedčenia, pretože všetko, čo existuje, je nepodložené.
  • Neexistuje žiadna pravda - všetko je neopodstatnené a úplne zbytočné, vrátane pravdy, to znamená, že nie sú dôvody presadzovať nejaké morálne princípy pre seba alebo pre niekoho iného.
  • Nič nemá objektívny zmysel - aktívny nihilizmus hovorí, že keďže na ničom, čo robíme, nezáleží, všetky veci sú preto nezmyselné, vrátane samotného zmyslu života.

 

Keď hovoríme o nihilizme, je bežné počuť, aj o výraze „existenciálny strach“.  Napríklad „Aký je zmysel života, ak nakoniec aj tak zomriem?" Existenciálny strach sa týka negatívnych pocitov, ktoré jednotlivec zažíva, keď začne spochybňovať svoj zmysel vo svete, zmysel života a to, čo príde po smrti. Existenciálny strach je zvyčajne spojený s nihilizmom, pretože je vnímaný ako odpoveď alebo dôsledok zapojenia sa do otázok týkajúcich sa zmyslu života. To znamená, že nemusíte byť nihilistom, aby ste to zažili. Ak sa tento existenčný strach zintenzívni, môže to viesť k niečomu, čo sa nazýva existenčná kríza alebo existenčná úzkosť.

 

Ako sa vyrovnať s existenčným strachom?

Pamätajte, že existenciálny strach je úplne normálny - ľudia si často vyvolávajú väčšiu úzkosť, keď sa snažia analyzovať svoje myšlienky. Pravdou je, že môžete zastaviť neužitočné myšlienky, ktoré v minulosti viedli k ruminácii. Povedať svojej mysli „STOP“ je mocné. Pridanie skratky: Zastav sa, nadýchni sa, pozoruj, pokračuj s vedomím môže byť skvelým spôsobom, ako zastaviť návykovú slučku nadmerného premýšľania, čo vedie k zhoršeniu existenciálneho strachu.

 

Naučte sa radikálnemu prijatiu

Radikálne prijatie jednoducho znamená úplné prijatie toho, čo sa nedá zmeniť - minulosť, a čo nemožno poznať s úplnou presnosťou - budúcnosť. 

 

Prijmite zmenu a pozerajte sa dovnútra

Vnútorný pohľad na ciele, hodnoty a seba samého je pre mnohých poučný, rovnako ako kritické myslenie a vytváranie vlastného názoru. Prispieva to k osobnému rastu. 

 

Nesnažte sa nájsť univerzálnu odpoveď

Existenčné otázky sa môžu objavovať počas celého života. Sústreďte sa na prítomnosť. Pamätajte, že to, čo sa teraz zdá dôležité, nemusí byť také o 5 či 10 rokov a naopak. 

 

Hľadajte zmysel svojho života

Zdá sa, že nič nemá zmysel a hodnotu. Hľadanie zmyslu života vyžaduje cieľavedomé kroky, aby ste zistili, kto ste a čo je pre vás dôležité.

 

Zmeňte svoj uhol pohľadu

Najdôležitejšie je vaše myslenie a optika, cez ktorú sa na túto skúsenosť pozeráte. Namiesto toho, aby ste situáciu považovali za krízu alebo niečo zlé, vnímajte ju ako príležitosť na zmeny, ktoré prispejú k vášmu šťastiu.

 

Vyjadrite, ako sa cítite

Neuzatvárajte veci do fliaš a neignorujte to, ako sa cítite. Je dôležité počúvať, čo vám táto kríza hovorí a prečo sa to deje. Ak s ním budete zaobchádzať ako so svojím spojencom a nie ako so svojím nepriateľom, mohli by ste pre neho nájsť veľké výhody. Skúste si zapísať svoje myšlienky a existenčné otázky a analyzovať ich, aby ste pochopili, čo sa vám snažia povedať.

 

Nemusíte byť úplným nihilistom, aby ste zažili nihilistické myšlienky; je normálne spochybňovať zmysel života a všetko utrpenie, ktoré ľudia zažívajú. Byť nihilistom alebo mať nihilistické myšlienky nie je zásadne negatívna vec. Riziko nihilizmu je v tom, že nás odcudzuje od všetkého dobrého alebo pravdivého. Avšak nevera v nič môže mať pozitívny potenciál.

Zdieľať na facebooku