Prečo je pre nás nádej dôležitá a ako si ju pestovať?

Foto: Riccardo/Pexels
Nádej dáva ľuďom dôvod pokračovať v boji a veriť, že ich súčasné okolnosti sa zlepšia. / Foto: Riccardo/Pexels

Ľudia často hovoria o nádeji, ktorá posilňuje ich odhodlanie a sprevádza ich aj v tej najtemnejšej chvíli. Nádej pomáha ľuďom zostať oddaní svojim cieľom a motivovaní konať smerom k dosiahnutiu týchto cieľov. Nádej dáva ľuďom dôvod pokračovať v boji a veriť, že ich súčasné okolnosti sa zlepšia. Často je spojená s vysokou motiváciou, optimizmom a celkovo povznesenou náladou.

 

Čo je nádej v psychológii?

Nádej je čiastočne subjektívny pojem a psychológovia aj filozofi sa ho snažili definovať. Niektorí ľudia veria, že nádej je relatívne stabilná osobnostná črta, zatiaľ čo niektorí môžu mať pocit, že nádej závisí od vonkajších okolností a predchádzajúcich skúseností. Iní zase vidia nádej ako voľbu. Bežne sa spája s vrúcnymi pocitmi z budúcnosti, zvýšenou ochotou pracovať na dosiahnutí cieľov a pozitívnou náladou. Podľa autora teórie nádeje Charlesa Snydera  je nádej pozitívny kognitívny stav založený na pocite úspešného cieľavedomého odhodlania a plánovania na splnenie týchto cieľov. Inými slovami, nádej je ako snímka súčasného myslenia zameraného na cieľ, zdôrazňujúc motivované sledovanie cieľov a očakávanie, že tieto ciele možno dosiahnuť. Snyderova teória nádeje zahŕňa ciele, cestu a slobodu výberu. Podľa neho existujú minimálne tri zložky, ktoré si ľudia môžu spájať s nádejou, a to:

  • musíte mať sústredené myšlienky,
  • na dosiahnutie týchto cieľov si musíte vopred vypracovať stratégie,
  • musíte byť motivovaní vynaložiť úsilie potrebné na skutočné dosiahnutie týchto cieľov.

 

Čím viac jednotlivec verí vo svoju vlastnú schopnosť dosiahnuť vyššie uvedené zložky, tým väčšia je šanca, že si vypestuje pocit nádeje.

 

Aký je rozdiel medzi nádejou a optimizmom

Je pravda, že optimizmus má veľa spoločného s nádejou, obaja sa zaoberajú pozitívnou orientáciou do budúcnosti a predpokladajú, že v živote ľudí sa vo všeobecnosti vyskytnú dobré veci. Rozdiel je v tom, že optimizmus je pozitívny postoj k budúcej udalosti, ktorá je pravdepodobná a pravdepodobne aj nastane, optimisti očakávajú, že život bude fungovať dobre a podľa očakávania. Naopak, ak je niekto nádejný, považuje za realistickejšieho. Nádejní jedinci si uvedomujú, že život nemusí fungovať podľa plánu, no napriek tomu si zachovávajú pozitívne očakávanie zamerané na možné výsledky, ktoré majú osobný význam. 

 

Ako rozvíjať a pestovať nádej?

Vynikajúce nápady a aktivity, ktoré podporujú nádej v každodennom živote.

 

Napíšte list sebe, ale dajte ho priateľovi

Napíšte srdečný list svojmu budúcemu ja. Mohli by ste svojmu budúcemu ja povedať, ako sa momentálne cítite, aké nádeje a sny pre ne máte, prerozprávať, čo ste za ten mesiac prežili. Keď budete hotoví, zalepte tento list do zapečatenej obálky a odovzdajte ho dôveryhodnej osobe, ktorá vám ho pošle poštou počas nezverejneného časového obdobia. Mohli by vám poslať list späť o mesiac, o 3 mesiace alebo viac, avšak s nádejou, že keď sa vráti k vám, keď ho budete potrebovať.

 

Vyskúšajte písanie denníka 

Keď ste v najslabších chvíľach nádeje, vyskúšajte si písanie denníka. Niekedy v budúcnosti sa pozriete späť na svoje minulé záznamy a uvidíte, ako ďaleko ste sa dostali. Zapisovanie do denníka funguje dvojakým spôsobom, a to nielen na zabezpečenie vašich myšlienok v bezprostrednom momente písania, ale aj na vytvorenie chronologickej histórie vás a vášho pokroku.


 

Dajte si priestor na dýchanie, smútok, premýšľanie, ale aj na objavenie toho, aké to je mať nádej

Jedna vec, ktorú si treba zapamätať, je, že nádej by nemala pochádzať z pozitivity, ktorá tam nie je. Nemôžete mať nádej bez toho, aby ste poznali aj tiene toho, čo dúfate, že prekonáte. Ak ste obklopení množstvom médií a správ, ktoré sa zameriavajú na negatívne, skúste tiež preskúmať pozitívne správy týkajúce sa témy a toho, kto a odkiaľ tieto správy prichádzajú. Vyvážená perspektíva nádeje je rovnako dôležitá ako vyvážená perspektíva iných tém v našich životoch.

 

Symboly nádeje

Buďte kreatívni. Hľadajte symboly nádeje, pozbierajte veci, ktoré by vám mohli pripomínať nádej vo chvíľach, keď by ste ju mohli potrebovať. Vytvorte si plagát, nástenku nádeje, pričom pomocou hromady časopisov prehrabávajte a nájdite symboly a obrázky, ktoré vám dávajú zmysel.

 

Choďte do toho sami

Hľadajte samotu, ktorá je vám vlastná. Samota bez telefónov, rádia, blízkych vám môže pomôcť integrovať vaše myšlienky a zmysly. Cieľom je dosiahnuť samotu, ktorá prekoná akékoľvek skutočné alebo vymyslené spoločenské konvencie a účinne vás vypne z každodenných životných rutín, aj keď len na pár hodín.

 

Ilustrujte citáty o nádeji

Citáty vám môžu poskytnúť slová, ktoré potrebujete, alebo niečo, na čo by ste sa mali zamerať. 

 

Zapíšte si svoje ciele a veďte si denník nádeje

Zapísanie si cieľov je skvelý spôsob, ako upevniť svoje nápady a zamerať svoje myšlienky. Denník nádeje posúva tento koncept o krok ďalej tým, že štruktúruje vaše myšlienky spôsobom, ktorý podporuje nádej. Napíšte si svoje ciele, uveďte, prečo chcete dosiahnuť každý cieľ, čo vás motivuje, premyslite si potenciálne cesty k dosiahnutiu svojich cieľov, uveďte všetky potenciálne prekážky, s ktorými sa môžete stretnúť, a vymyslite spôsoby, ako ich môžete zvládnuť. Napíšte, ako sa cítite pri dosiahnutí svojho cieľa. Vizualizácia toho, kým budete a aký dobrý pocit budete žať plody svojej tvrdej práce, je jedným zo spôsobov, ako si udržať koncentráciu a motiváciu.

 

Pravidelné prehodnocovanie denníka nádejí vám môže pomôcť sledovať vaše ciele a pokrok. Proces písania vám tiež poskytuje čas na usporiadanie myšlienok a pocitov.

Zdieľať na facebooku