Ako sa vyrovnať so stigmou, keď máte duševnú chorobu?

Foto: Shutterstock
Ako sa vyrovnať so stigmou, keď máte duševnú chorobu? / Foto: Shutterstock

Problémy duševného zdravia sú bežné a postihujú tisíce ľudí v každej krajine. Napriek tomu stále existuje silná stigma týkajúca sa problémov s duševným zdravím. 

 

Ľudia s problémami duševného zdravia môžu zažiť diskrimináciu a negatívne zaobchádzanie vo všetkých aspektoch svojho života. Táto stigma a diskriminácia zhoršujú problémy mnohých ľudí. Môže pochádzať od spoločnosti, zamestnávateľov, médií a dokonca aj od priateľov či rodiny. Môžu dokonca zažiť internalizovanú stigmu, kedy uveria negatívnym správam alebo stereotypom o sebe.

 

Čo je stigma?

Stigma zahŕňa negatívne postoje alebo diskrimináciu niekoho na základe rozlišovacej charakteristiky, ako je duševná choroba, zdravotný stav alebo postihnutie. Sociálne stigmy môžu súvisieť aj s inými charakteristikami vrátane pohlavia, sexuality, rasy, náboženstva či kultúry. Avšak stigma týkajúca sa duševného zdravia je stále bežná. Zatiaľ čo stigma nie je obmedzená na duševné stavy, postoje k psychiatrickým ochoreniam majú tendenciu byť negatívnejšie ako k iným zdravotným stavom. 

 

Negatívny vplyv stigmy a diskriminácie

Stigma a diskriminácia môžu prispieť k zhoršeniu symptómov a zníženiu pravdepodobnosti liečby. Štúdia z roku 2017, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 jedincov s duševnou chorobou počas obdobia dvoch rokov, zistila, že väčšia sebastigmatizácia bola spojená s horším zotavením sa z duševnej choroby po jednom a dvoch rokoch. K najčastejším negatívnym vplyvom stigmy patria:

 • Neochota vyhľadať pomoc alebo liečbu a menšia pravdepodobnosť, že človek zotrvá v liečbe.
 • Sociálna izolácia.
 • Nedostatok porozumenia zo strany rodiny, priateľov, spolupracovníkov alebo iných.
 • Menej príležitostí na prácu, školu či spoločenské vyžitie alebo problém nájsť si bývanie.
 • Šikanovanie, fyzické alebo psychické násilie.
 • Zdravotné poistenie, ktoré dostatočne nepokrýva liečbu duševných chorôb.
 • Presvedčenie, že v určitých výzvach nikdy neuspeje alebo že svoju situáciu nemôže zmeniť, prípadne zlepšiť.

 

Stigma môže tiež spôsobiť, že ľudia budú pochybovať o sebe a svojich schopnostiach dosiahnuť v živote svoje ciele. Môže to tiež viesť k pocitom hanby a dokonca k izolácii.

 

Ako sa vyrovnať so stigmou?

Výskumy ukazujú, že poznanie alebo kontakt s niekým s duševným ochorením je jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť stigmu. Jednotlivci, ktorí hovoria a zdieľajú svoje príbehy, môžu mať pozitívny vplyv. Mnoho celebrít, ako napríklad Demi Lovato, Michael Phelps či Lady Gaga, sa verejne podelilo o svoje príbehy o problémoch duševného zdravia a priniesli diskusiu oveľa viac do všeobecných médií a každodennej konverzácie. Mladí ľudia totižto častokrát hľadajú informácie a tieto osobné príbehy online prostredníctvom blogov, podcastov a videí. 

 1. Zaobstarajte si liečbu duševného zdravia, ktorú potrebujete.
   
 2. Neverte všetkému. Niekedy, ak niečo počujete alebo zažívate dostatočne často, začnete tomu sami veriť. Snažte sa nenechať, aby nevedomosť iných ľudí ovplyvnila to, ako sa cítite, ako rozmýšľate. Duševná choroba nie je prejavom slabosti a je zriedka niečo, s čím si dokážete poradiť sami. Rozhovor o vašich problémoch duševného zdravia s odborníkom vám pomôže na vašej ceste k uzdraveniu.
   
 3. Neskrývajte sa. Mnoho ľudí s duševným ochorením sa chce izolovať od sveta. Osloviť ľudí, ktorým skutočne dôverujete – rodinu, priateľov, môže znamenať, že získate podporu, ktorú naozaj potrebujete.
   
 4. Spojte sa s ostatnými. Zapojenie sa do skupiny na podporu duševného zdravia, či už online alebo osobne, vám môže pomôcť vyrovnať sa s pocitmi izolácie a uvedomiť si, že vo svojich pocitoch a zážitkoch nie ste sami.
   
 5. Nehovorte o sebe ako o chorobe. Nedefinujte sa svojou chorobou. Vyhýbajte sa používaniu jazyka, ktorý stavia chorobu na prvé miesto a osobu na druhé. Povedzte radšej „osoba s bipolárnou poruchou“ ako „tá osoba je bipolárna“.
   
 6. Snažte sa nebrať všetko, čo počujete príliš osobne. Dôležité je si uvedomiť, že úsudky iných ľudí často pochádzajú skôr z nedostatku porozumenia ako z čohokoľvek iného. Tieto súdy sa robia skôr, ako vás spoznajú, takže neverte, že ich názory majú niečo spoločné s vami osobne.

 

Čo môžeme urobiť ako jednotlivci, aby sme pomohli znížiť stigmu duševnej choroby?

 • Hovorte otvorene o duševnom zdraví, prípadne aj zdieľajte informácie na sociálnych sieťach.
 • Vzdelávajte seba aj druhých, napríklad tým, že budete reagovať na nesprávne vnímanie alebo negatívne komentáre zdieľaním faktov a skúseností.
 • Pripomínajte ľuďom, že na slovách a jazyku, ktorým hovoria záleží.
 • Prejavujte súcit s ľuďmi s duševnými chorobami.
 • Dajte médiám vedieť, keď používajú stigmatizujúci jazyk a prezentujú príbehy o duševných chorobách stigmatizujúcim spôsobom.
 • Neposudzujte, neoznačujte ani nediskriminujte, keď stretnete ľudí s duševnou chorobou. Zaobchádzajte so všetkými ľuďmi s rešpektom a dôstojnosťou.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku