Viete, ako pozitívne komunikovať s ľuďmi? Osvojte si tieto zručnosti čo najskôr

Pozitívna komunikácia je nákazlivá, ľudia vás budú s väčšou pravdepodobnosťou počúvať pozornejšie a celková konverzácia bude prebiehať lepšie.
Pozitívna komunikácia je nákazlivá, ľudia vás budú s väčšou pravdepodobnosťou počúvať pozornejšie a celková konverzácia bude prebiehať lepšie. / Foto: Bigstock

Dobré vzťahy s rodinou, priateľmi či kolegami v práci sú často len odrazom formy komunikácie, akú s ľuďmi máte. 

 

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako si môžete zlepšiť vzťahy, je byť pozitívnejším komunikátorom. Pozitívna komunikácia je nákazlivá, ľudia vás budú s väčšou pravdepodobnosťou počúvať pozornejšie a celková konverzácia bude prebiehať lepšie. Pomocou správneho jazyka môžete takmer akúkoľvek zlú situáciu zmeniť na dobrú. Hovorenie a počúvanie sú základné komunikačné zručnosti používané denne, ktoré vytvárajú spojenie s ostatnými. Tieto zručnosti nám pomáhajú spracovať jazyk, aby sme mohli komunikovať s ľuďmi. Naučiť sa umeniu pozitívnej komunikácie je niečo, čo môžete okamžite uviesť do praxe. Zatiaľ čo niektoré prvky si vyžadujú trochu cviku, väčšinu z nich pochopíte hneď.

 

Čo je pozitívna komunikácia?

Pozitívna komunikácia nie je definovaná ako absencia negatívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, ale skôr ako prítomnosť pozitívnych, povzbudzujúcich a facilitačných rozhovorov a gest. Zahŕňa mnohé z konceptov spojených s pozitívnou psychológiou. Tri z týchto konceptov pomáhajú vytvoriť štruktúru, ktorá tvorí základ pozitívnej komunikácie:

 1. Pozitívne emócie: spokojnosť, blahobyt a spokojnosť s minulými skúsenosťami, šťastie v prítomnosti a nádej, optimizmus do budúcnosti.
 2. Pozitívne vlastnosti: vlastnosti ako odolnosť, odpúšťanie, optimizmus, sebaúcta a nádej sú potrebné na budovanie zdravých komunikačných zručností. 
 3. Pozitívna spoločnosť, komunita: zahŕňa miesta práce a voľného času, rodinu... Tieto koncepty, ktoré sú navzájom prepojené, poskytujú základ pre umenie pozitívnej komunikácie.

 

Keď komunikujete s osobou, ktorá vám dáva pocit, že ste milovaní alebo podporovaní, uvoľňuje sa v mozgu hormón oxytocín, ktorý vás dokáže pozitívne naladiť. Okrem toho aj budovanie dôvery a vytváranie sociálnych väzieb tiež uvoľňuje oxytocín. To môže vysvetliť, prečo sú ľudia ochotní tvrdo pracovať na komunikácii, aj keď je to ťažké.

 

Ako podporiť pozitívnu komunikáciu?

Jedným z prístupov, ktorý sa používa na výučbu pozitívnych komunikačných zručností je prístup zlepšovania vzťahov, ktorý sa zameriava na zdieľanie konverzácie, zručnosti riešenia konfliktov a efektívne techniky seba a iných zmien na obohacovanie vzťahov. Najdôležitejšie zručnosti, ktoré je potrebné rozvíjať pre úspešnú pozitívnu komunikáciu: empatický počúvajúci, expresívny hovoriaci, riešenie konfliktov, pomoc iným zmeniť sa, zmena seba samého, facilitácia, zovšeobecnenie, diskusia. 

 • Pri počúvaní je prvoradé sústrediť všetku svoju pozornosť na druhú osobu a preukázať vhodné neverbálne gestá. Toto je tiež vhodný čas zamerať sa na emócie, vnímanie, potreby alebo želania. Uvedomte si prirodzenú hodnotu a dôstojnosť seba a druhej osoby. Podporujte túžbu chcieť počúvať a mať vzťah k druhej osobe. Myslite na toho druhého v pozitívnom svetle.
 • Dôležité je najprv prejaviť empatiu, striedať sa v rozhovore a vnímať jeden druhého ako partnerov v rozhovore.
 • Vyhnite sa negatívnym slovám. Negatívne slová ako „nemôžem“, „prestať“, „nebudem“ a „nie“ spôsobujú, že poslucháč sa cíti zle alebo akoby bol zatlačený do kúta. Napríklad namiesto toho, aby ste povedali: „Nenechávaj šálku s kávou na stole cez noc,“ skúste povedať: „Prosím, odlož šálku zo stola predtým, ako pôjdeš spať.“
 • Hľadajte v zlom dobro. Okrem toho, že sa vyhýbate negatívnym slovám, môžete upraviť svoje správanie tak, aby ste si zachovali pozitívne veci, dokonca aj v situácii, ktorá je nepríjemná. Je možné sa naučiť sústrediť sa na malé, pozitívne veci, ktoré potom môžete zahrnúť do svojej konverzácie.
 • Udržujte svoju reč tela pozitívnu. Slová tvoria prekvapivo malú časť komunikácie, Zvyšok je výraz tváre, reč tela či tón hlasu. Keď sa s niekým rozprávate, usmievajte sa, udržujte svoje telo uvoľnené a stojte s otvoreným držaním tela (inými slovami, bez prekrížených rúk). To isté platí, keď telefonujete: osoba na druhom konci vás nemusí vidieť, ale môže počuť tón vášho hlasu napríklad.
 • Majte otvorenú myseľ. Nerobte unáhlené závery. Každý príbeh má dve strany a niekde uprostred nájdete pravdu.
 • Nikdy nestrácajte príležitosť pochváliť sa alebo povedať milé slovo. Povedz druhému niečo pekné. 
 • Rešpektujte pocity druhých. 

 

To, ako pristupujeme k interakciám s ostatnými, môže rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu vzťahu. Výber správnych slov, či už hovorených alebo písaných, a ich odovzdanie tým najlepším možným spôsobom môže zmeniť zložité konverzácie a zlé situácie na niečo dobré. Vo svojej podstate je to práve pozitívna komunikácia: Nejde o vyhýbanie sa negatívnym témam alebo zdieľanie nepríjemných správ s úsmevom. Ide o zmierňovanie konfliktov a používanie jazyka, ktorý upokojuje, motivuje a inšpiruje k činnosti. Je to komunikácia, ktorá vám aj poslucháčovi zanechá dobrý pocit počas rozhovoru aj po ňom. Spojenie s ostatnými je kľúčové pre zdravie a pohodu. Skvelé vzťahy prostredníctvom skvelého rozhovoru poskytujú fyzické a duševné výhody a zanechávajú v nás dobrý pocit vďaka uvoľneniu hormónov šťastia. Každý z vás má potenciál stať sa skvelým komunikátorom, hlboko sa spájať s ostatnými a zlepšovať svoju vlastnú pohodu.


Zdieľať na facebooku