Cvičenia a aktivity na tréning súcitu. Ako môžeme najlepšie pestovať súcit?

Foto: Pexels
Cvičenia a aktivity na tréning súcitu / Foto: Pexels

Súcit, jednoducho povedané, je emócia, ktorú v nás vyvoláva utrpenie druhých. Je to byť s niekým, kto trpí. Dúfať, že jeho utrpenie sa zmenší alebo skončí, a urobiť niečo pre to, aby ste sa pokúsili zmierniť toto utrpenie. Zahŕňa prijatie, pochopenie a odpustenie. Každodenný stres, sociálne tlaky a životné skúsenosti vo všeobecnosti môžu sťažiť prežívanie a plné vyjadrenie súcitu so sebou samým aj s ostatnými. Pestovanie súcitu je viac ako len prežívanie empatie alebo záujmu o druhých. Súcit je teda silným aspektom ľudskej skúsenosti, ale dá sa trénovať. Predtým, ako ho začnete rozvíjať môžete zistiť, ako ste na tom so súcitom vy sami napríklad aj pomocou tohto dotazníka

 

Ako pestovať súcit?

Začnite so súcitom so sebou samým

Aby ste mali skutočný súcit s druhými, musíte mať súcit aj sami so sebou. Väčšina ľudí má tvrdých vnútorných kritikov, ktorí nás posudzujú, ponižujú a trestajú, keď urobíme chyby.

 

Všímajte si momenty súcitu a láskavosti okolo seba

Všimnite si kroky, ktoré ľudia podnikajú, aby zmiernili utrpenie ich a iných. Zapisujte si to. Napríklad viac si všímajte psychickú pohodu svojich kolegov.

 

Začnite s empatiou

Empatia je odrazovým mostíkom smerom k súcitu, takže prvé praktizovanie empatie vám môže skutočne pomôcť pestovať súcit vo vašom živote. Ak ste schopní cítiť empatiu voči inej osobe, ste skutočne na dobrej ceste. Bohužiaľ, väčšina ľudí, aj keď si myslia, že sú empatickí, v skutočnosti nie sú. Praktizovanie empatie nie je zábavná vec, ale časom môže skutočne zmeniť spôsob, akým premýšľate o svete. Vezmite si fiktívnu situáciu, môže to byť vymyslená alebo dokonca reálna. Povedzme, že ide o človeka, ktorý trpí, pretože po vojne stratil všetko, všetky jeho veci sú preč. Predstavte si, že tento trpiaci človek je niekto, kto je vám veľmi blízky. Niekto, na kom vám naozaj záleží. Predstavte si bolesť, ktorú prežíva, ako keby bola skutočná a vnímajte jeho utrpenie čo najpodrobnejšie. 

 

Cvičte všímavosť

Všímavosť je základnou zložkou podpory súcitu. Je to proces upriamenia vašej pozornosti na prítomný okamih bez posudzovania. Praktizovaním všímavosti si môžeme rozvinúť lepšie povedomie o našich odpovediach, a tým sa odpútať od myšlienok a pocitov, ktoré nás ťahajú nechcenými smermi. Učíme sa tiež pestovať väčšie prijatie našej vnútornej skúsenosti – čo je dôležitý základ pre súcit. Všímavosť si môžete precvičiť jednoducho tak, že upriamite svoju pozornosť na vašu prítomnú chvíľu, tak, že sa budete pýtať sami seba, aké myšlienky, pocity a telesné vnemy sú pre vás prítomné práve teraz, v tejto chvíli. Môžete tiež cvičiť pomocou meditačných cvičení všímavosti.

 

Dávajte si pozor na závisť

Ak chcete byť súcitnejší, snažte sa udržať závisť na uzde. Keď pociťujete závisť, môžete pomôcť zmeniť svoj vnútorný dialóg tak, že sa sami seba spýtate, čo môžete urobiť, aby ste vytvorili rovnaké pozitívne zmeny vo svojom vlastnom živote.

 

Hľadajte spôsoby, ako prejaviť súcit

Medzi malé, ale zmysluplné spôsoby vyjadrenia súcitu patria: zavolať blízkym, aby ste ich pozdravili; drobné darčeky, o ktorých viete, že sa niekto vďaka nim bude cítiť milovaný; ospravedlniť sa, keď sa mýlite; zaobchádzanie s niekým náhodným prejavom láskavosti; dobrovoľníctvo; ponúknite svoje miesto ostatným vo verejnej doprave a podobne.


 

Staňte sa dobrovoľníkom

Venovanie svojho času hodnotnej veci je len jedným zo spôsobov, ako môžete aktívne prejaviť súcit druhým. Dobrovoľníctvo znamená nádej a je to spôsob, ako osloviť a využiť svoje schopnosti na zlepšenie života iných.

 

Veďte si denník súcitu

Denník, do ktorého si budete zapisovať chvíle, kedy ste zažili súcit, čokoľvek, z čoho ste sa cítili zle, a čokoľvek, za čo ste sa tvrdo odsudzovali. Napíšte si nejaké milé, chápavé slová útechy.

 

Napíšte súcitný list sebe samému

Pomyslite na niečo, z čoho máte zo seba zlý pocit, robiť chyby, napríklad sa hádať s milovanou osobou. Teraz si predstavte bezpodmienečne milujúceho a súcitného priateľa, ktorý vidí všetky vaše silné a slabé stránky. Napíšte si list z pohľadu tohto priateľa a zamerajte sa na vnímanú nedostatočnosť, za ktorú sa zvyknete súdiť. Po napísaní listu ho na chvíľu odložte. Potom sa k nej vráťte a prečítajte si ju znova, pričom slová naozaj nechajte vniknúť do seba.

 

Súcitné predstavy

Využite kapacitu svojej mysle pre predstavy, ktoré vám pomôžu rozvíjať súcit. Keď si veci predstavujete, vaše telá a emócie môžu reagovať, akoby sa to skutočne dialo. Ak použijete súcitné predstavy, môžete aktivovať mozgové systémy, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa s utrpením.

 

Keď praktizujete súcit, začnete tým, že sa vcítite do situácie inej osoby. Pozeráte sa na to, čím si prechádzajú, bez posudzovania a predstavujete si, ako by ste sa mohli cítiť v ich situácii. Súcit a empatia majú spoločné prvky, ale súcit ide ešte o krok ďalej. Namiesto toho, aby ste si len predstavovali seba v ich koži, súcit vás poháňa konať, aby ste danej osobe pomohli. Pretože dokážete cítiť tieto emócie tak intenzívne – takmer akoby sa to stalo vám – existuje silná motivácia nájsť spôsob, ako zmeniť situáciu alebo zmierniť bolesť toho druhého. Naučiť sa túto schopnosť si vyžaduje určitý čas a prax, ale stojí za to pokračovať v práci na zdokonaľovaní svojich schopností súcitu. Byť otvorený cítiť, čo cítia ostatní, vám môže pomôcť vytvoriť hlbšie a zmysluplnejšie spojenia. 

Zdieľať na facebooku