Šikanujú vás v práci? Tipy, ako postupovať a neakceptovať takéto správanie

Foto: igstock
Šikanovanie v práci môže ohroziť aj vaše zdravie. / Foto: igstock

Každý má právo pracovať v bezpečnom a šťastnom prostredí. Šikanovanie do takéhoto prostredia jednoznačne nepatrí, no napriek tomu sa s ním možno aj v dnešnej dobe stretnúť.

 

Šikanovanie je oveľa menej pravdepodobné na pracovisku, kde sa kolegovia navzájom rešpektujú a vážia si jeden druhého. K šikanovaniu ale občas dochádza aj na pracovisku, podobne ako k šikanovaniu v škole. Deje sa to vtedy, keď jedna osoba alebo skupina ľudí úmyselne spôsobí bolesť alebo škodu inej osobe na pracovisku. Môže zahŕňať verbálne šikanovanie, fyzické šikanovanie, kyberšikanu, sexuálne šikanovanie a sexuálne obťažovanie. Keďže účinky šikanovania na pracovisku sú rozsiahle a ďalekosiahle, môže ohroziť zdravie, kariéru a dokonca aj osobný život osoby, ktorej je ubližované.  Vzhľadom na to je dôležité podniknúť vhodné kroky na zvládnutie šikanovania v práci, aby ste podporili svoju pohodu. 

 

Typy šikanovania

Verbálne - môže to zahŕňať výsmech, ponižovanie, vtipy, klebety alebo iné hovorené zneužívanie.

Zastrašujúce - hrozby, sociálne vylúčenie na pracovisku, špionáž alebo iné narušenie súkromia.

Súvisiace s pracovným výkonom - napríklad nespravodlivé obviňovanie, sabotáž alebo zasahovanie do práce, kradnutie alebo pripisovanie si zásluh za nápady.

Odvetné - v niektorých prípadoch môže rozhovor o šikanovaní viesť k obvineniam z klamstva, ďalšiemu vylúčeniu, odmietnutiu povýšenia alebo inej odvete.


Inštitucionálne - k inštitucionálnemu šikanovaniu dochádza, keď pracovisko akceptuje, povoľuje a dokonca podporuje šikanovanie. Toto šikanovanie môže zahŕňať nereálne ciele, nútené nadčasy alebo vyčleňovanie tých, ktorí nestíhajú.

 

Šikanujúce správanie sa v priebehu času opakuje. To ho odlišuje od obťažovania, ktoré sa často obmedzuje na jeden prípad. Z pretrvávajúceho obťažovania sa môže stať šikanovanie.

 

Aké sú varovné signály?

Spolupracovníci môžu stíšiť alebo opustiť miestnosť, keď vojdete alebo vás môžu jednoducho ignorovať. Môžete byť vynechaní z niektorých akcií, ako napríklad večierky alebo spoločné obedy. Váš nadriadený vás môže častejšie kontrolovať alebo vás môže požiadať o stretnutie niekoľkokrát týždenne bez nejakého konkrétneho dôvodu. Môžete byť vyzvaný, aby ste urobili nejaké nové úlohy alebo úlohy, ktoré sú mimo vašich povinností bez školenia alebo pomoci, aj keď o to požiadate. Môže sa zdať, že vaša práca je často kontrolovaná až do bodu, kedy o sebe začnete pochybovať a máte problémy so svojimi bežnými úlohami. Zosmiešňujú vás alebo kritizujú. Môžete si všimnúť, že sa vzor vašich dokumentov, súborov, iných predmetov súvisiacich s prácou alebo osobných vecí stráca.

 

Ako sa vysporiadať so šikanovaním na pracovisku?

Keď zažívate šikanovanie, je bežné, že sa cítite bezmocní a neschopní urobiť čokoľvek, aby ste ho zastavili. V prvom rade si nájdite chvíľku, aby ste si pripomenuli, že šikanovanie nie je nikdy vašou vinou, bez ohľadu na to, čo bolo spúšťačom. Šikanovanie je skôr o moci a kontrole, nie o vašich pracovných schopnostiach. 

 

Preskúmajte politiku vašej spoločnosti

Ak vás v práci šikanujú alebo poznáte niekoho, kto je šikanovaný, preskúmajte pravidlá spoločnosti a určte správne protokoly na nahlásenie takejto činnosti. Mnohé organizácie majú politiku netolerancie pre takéto správanie, ktorá zahŕňa pokyny na podávanie správ, keď sa mu stanú svedkami. Ak ste členom odborov, váš zástupca odborov vám môže poskytnúť rady a podporu, ako sa vysporiadať so šikanovaním.

 

Preskúmajte pracovné zásady

Interné smernice pre zamestnancov môžu načrtnúť kroky alebo zásady proti šikanovaniu. Zvážte tiež preskúmanie zákonov týkajúcich sa šikanovania, s ktorým sa stretávate.

 

Zdokumentujte šikanovanie 

Písomne ​​sledujte všetky šikanujúce akcie. Všimnite si dátum, čas, kde k šikanovaniu došlo a ďalšie osoby, ktoré boli v miestnosti, prípadne pri tom.

 

Uložte fyzické dôkazy

Ponechajte si všetky výhražné poznámky, komentáre alebo e-maily, ktoré dostanete, aj keď nie sú podpísané. Ak existujú dokumenty, ktoré môžu pomôcť dokázať šikanu, uchovajte ich na bezpečnom mieste.

 

Vyhľadajte právnu pomoc a poradenstvo

Zvážte rozhovor s právnikom v závislosti od okolností šikanovania. Právne kroky nemusia byť vždy možné, ale právnik môže poskytnúť nejaké rady.

 

Postarajte sa o svoju pohodu a duševné zdravie

Je pochopiteľné, že veľa jednotlivcov sa bojí ozvať, keď sú šikanovaní. Môžu mať obavy z toho, čo si budú myslieť ostatní. A ak je násilníkom niekto v pozícii moci, potom je ohrozené aj živobytie. Šikanovanie však môže mať negatívny vplyv na vašu celkovú pohodu, psychickú aj fyzickú. Práve preto vyhľadajte odborníka v oblasti duševného zdravia, aby vám pomohol vysporiadať sa so stresom zo šikanovania a prišiel s riešeniami, ako ho zvládnuť.

 

Odíďte, ak to za to nestojí

Vaša pohoda a duševné zdravie sú najdôležitejšie. Ak ste urobili všetko, čo bolo vo vašich silách, aby ste šikanovanie zastavili, ale stále sa vyskytuje, možno je čas preskúmať aj iné možnosti, napríklad opustenie organizácie. Môže sa zdať, že násilník vyhral, ​​ak si vyberiete práve túto cestu, ale keď sa o seba postaráte a odídete z tejto situácie, ste víťazom vy. Tiež je dôležité, aby ste robili pre organizáciu, ktorá sa stará o svojich zamestnancov a zastaví takéto správanie, keď k nemu dôjde.

 

Šikanovanie je vážnym problémom na mnohých pracoviskách. Zatiaľ čo mnohé spoločnosti majú politiku nulovej tolerancie, šikanovanie môže byť niekedy ťažké rozpoznať alebo dokázať, čo sťažuje manažérom konať. Iné spoločnosti nemusia mať žiadne pravidlá týkajúce sa šikanovania. Avšak podniknutie určitých krokov na zabránenie šikanovaniu na pracovisku môže byť prospešné pre organizácie, ako aj zdravie ich zamestnancov. 

Zdieľať na facebooku